Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2021 / Public sociology 2021/Lainaukset 12.04.2021

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

12.04.2021

"Kriittinen sosiologia on professionaalisen sosiologian omatunto siinä missä julkinen sosiologia toimii päätöksentekoa palvelevan sosiologian omanatuntona." (Burawoy 2006, 266)

”Orgaanisen julkisen sosiologin ja hänen yleisönsä välillä vallitsee dialogi, kaksisuuntainen valistusprojekti” (Burawoy 2006/2005, 263)

”On kuin maisteriohjelma olisi suunniteltu karsimaan opiskelijoilta kaikki eettiset sitoumukset, jotka alun alkaen saivat heidät kiinnostumaan sosiologiasta.” (Burawoy 2006/2005, 270)

“Park discouraged them from engaging in activism. “Park told them flatly that the world was full of crusaders. Their role instead was to be that of the calm, detached scientist who investigates race relations with the same objectivity and detachment with which the zoologist dissects the potato bug” (Smith and Killian 1974:197). Contrast this to Du Bois’s statement: “One could not be a calm, cool, and detached scientist while Negroes were lynched, murdered and starved” (Morris 2015:114).” (Romero 2020, 10–11)

"Alkuperäinen intohimo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, taloudellisen tasa-arvon, ihmisoikeuksien, kestävän ympäristöpolitiikan, poliittisen vapauden ja sanalla sanoen paremman mailman puolesta toimimiseen, joka houkutteli niin monia meistä sosiologeiksi, on nyt kanavoitunut akateemisten meriittien tavoitteluun." "Toisin sanoen on aika palauttaa tieto takaisin niille joilta se on peräisin, tehdä yksilöjen ongelmista julkisia kysymyksiä ja siten vahvistaa sosiologian eettistä selkärankaa. Juuri tässä on julkisen sosiologian lupaus ja haaste- ei ammatillisen sosiologian negaatiossa vaan sen täydentämisessä."(Burawoy 2006, 260)

”Kriittinen sosiologia voi olla piikki professionaalisen sosiologian lihassa, mutta se on tarpeellinen piikki, joka tekee meidät tietoisiksi omista lähtöoletuksistamme, niin että ajan mittaan voimme muuttaa noita oletuksia." (Burawoy 2006, 272)

” Myös se vaara on olemassa, että julkinen sosiologia puhuu yleisöilleen alaspäin, eräämlaisen intellektuaalisen eturintaman roolissa. Sellaisen patologian voi löytää esimerkiksi C. Wright Millsin tavasta halveksia massayhteiskuntaa.” (Burawoy 2006, 273)

"White radicals in sociology engaged the writings of Mills and Gouldner, but there is no avoiding the reality that white males dominated professional associations, academic departments, and professional publications, which resulted in the male European and white standpoint of sociology." (Romero 2020, 13)

"Herruuteen perustuvassa maailmassa yhtenäisyydestä tulee aivan liian helposti vallanpitäjien määrittelemää yhtenäisyyttä. Tieteenalojen leimaaminen keinotekoisiksi vain sillä perusteella, että ne syntyivät tiettynä historian kautena, jättää huomiotta niiden nykyisen muuttuvan merkityksen ja ne näkökulmat, joita tieteenalat edustavat." (Burawoy 2006, 279)

“his (Trump’s) supporters confuse sociology with socialism, misunderstanding both” (Romero 2019, 3)

”Miksi kukaan kuuntelisi mieluummin meitä kuin median kautta virtaavia viestejä? Olemmeko liian kriittisiä voidaksemme vangita yleisöjemme huomion?” (Burawoy 2006, 263.)

“Indeed, while many will dispute this, the sociology I brought away with me from Columbia was the sociology of the white experience with its AngloSaxon and Teutonic roots. It certainly did not, nor does it now touch, except peripherally, upon the sociology of the black experience either in this country, or in Africa or the Caribbean.” (James Moss 1971 Romeron, 2019, mukaan, 13)

“Avoimen dialogin, jäsenistön vapaan osallistumisen ja sisäisen demokratiamme syventämisen kautta saamme kyllä äänemme kuuluviin julkisuudessa. Julkisten sosiologioiden moneus kuvastaa paitsi yleisöjen määrää, myös sosiologien piirissä vaikuttavien arvositoumusten määrää." (Burawoy 2006, 264.)

"We stand for data; we stand for evidence; we stand for critical thought; and we stand for an open and transparent presentation of research findings so they can be replicated or disconfirmed." (Romero 2019, 3)

”On parempi pitää kiinni julkisesta sosiologiasta alusta alkaen ja siten sytyttää myös professionaalisen sosiologian liekki.” (Burawoy 2006, 271.)

"By the 1890s, Weber did not entirely separate science and politics, and his writings appear to support the view that science was devoted to improving social conditions and “should serve the nation” (Sharlin 1974:341). Later in life, his theoretical essays on social science research actively explored ways for science to serve the nation and yet be separated from political and social attitudes." (Romero 2019, 3.)

"... generations of women sociologists were gradually erased from our origin story, particularly the men and women sociologists conducting empirical studies that were critical, reflexive, and activist sociology. Their theoretical and 'methodological pioneering' empirical studies have largely been deleted from our courses on introduction to sociology, research methods, urban sociology, immigration, social problems, social movements, and social change..." (Romero 2019, 8.)

"Sosiologien on nähtävä maailma marginaalista ja monista näkökulmista. Tällaiseen hankkeeseen sisältyy universaalien kertomusten ja luutuneiden ajattelutapojen kyseenalaistaminen, jolloin voi syntyä uusia kertomuksia ja ajattelutapoja. Imperiumin sisällä vääristymiä ja poissulkemisia syntyy kaikilla tiedon tuottamisen alueilla. Meidän on ryhdyttävä tarkastelemaan maailmaa reuna-alueilta ja nähtävä se monista näkökulmista." (Romero 2019, 24.)

"Joka vuosi tuotamme 25000 uutta alempaa tutkintoa, jossa pääaineena on sosiologia. Mitä tarkoittaa jos puhumme heistä potentiaalisena yleisönä? Sitä se ei ainakaan tarkoita, että voisimme pitää heitä tyhjinä astioina joihin kaadamme kypsää viiniämme, tai tyhjinä tauluina joihin kirjoitamme syvällistä viisauttamme. Mielummin meidän tulisi ajatella rikkaan elämänkokemuksen kantajina, joita voimme opastaa kohti syvempää itseymmärrystä erityisesti niiden historiallisten ja sosiaalisten kontekstien osalta, jotka tekivät heistä niitä ihmisiä, joita he nyt ovat." (Burawoy 2019, 264) -IK

"Edistyksen dialektiikka säätelee niin henkilökohtaista uraa kuin tieteenalaamme kokonaisuuttakin. Alkuperäinen intohimo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, taloudellisen tasa-arvon, ihmisoikeuksien, kestävän ympäristöpolitiikan, poliittisen vapauden ja sanalla sanoen paremman maailman puolesta toimimiseen, joka houkutteli niin monia meistä sosiologeiksi, on nyt kanavoitunut akateemisten meriittien tavoitteluun." (Burawoy 2019, 260) -IK

"Voimme erottaa useita julkisen sosiologin tyyppejä ja puhua erilaisista yhteisöistä, mutta kuinka tuoda nuo kaksi puolta - akateeminen ja ulkoakateeminen - dialogiin keskenään? Miksi kukaan kuuntelisi mielummin meitä, kuin median kautta virtaavia viestejä? Olemmeko liian kriittisiä vangitaksemme yleisömme huomion?" (Burawoy 2019, 263) -IK

"As sociologists, we have an ethical and professional responsibility to use our sociological imagination, the array of professional tools at our disposal, and to partner in addressing the many obstacles that challenge our world. . . . There still exists a gap between the sociological imagination and an actual transformation of society." (Romero 2019, 25) -IK