Julkisen sosiologian projekti/Julkinen sosiologia 2021 / Public sociology 2021/Lainaukset 26.04.2021

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

"Mielestäni Brookfield hieman liioittelee opttajien ja opiskelijoiden välistä eroa sekä vallan vaikutusta. Epäilemättä on kuitenkin niin, että yhteistoiminnan mahdollisuudet vahvistuvat, jos perinteiset opetuksen hierarkiat pystytään murtamaan. Ne eivät murru sanoin, vaan yhteisessä pedagogisessa toiminnassa, käsitteellisessä pohdinnassa ja käytännön työssä." (Suoranta 2009, 71.)

"Luen myös eräät taiteen muodot julkiseksi sosiologiaksi, sikäli kuin ne tuovat omia esitystapojaan käyttäen esiin jonkin yhteiskunnallisesti tärkeän keskustelukysymyksen tai tabun ja kiinnittävät huomion huomiotta jätettyyn." (Suoranta 2009, 69) "Universities are—or they should be—the laboratories of public participation and action, in which students are to be taken not only as audiences but also as social agents..." (Suoranta & FitzSimmons 2017)

"[V]iolence, particularly structural violence, where all the power is on one side, creates ignorance. If you have the power to hit people over the head whenever you want, you don’t have to trouble yourself too much figuring out what they think is going on, and therefore, generally speaking, you don’t."(Graeber 2004)(Suoranta & FitzSimmons 2017, 280)

"Thus, under the new right-wing legislation, a student has become an apolitical learning machine, who must submit to the university administration’s command structure, resulting from the university’s weakened position in the tiers of educational policy and power."(Suoranta & FitzSimmons 2017, 283)

"Jos opetuksen tarkoitus on luoda yhteyksiä sosiaalisiin liikkeisiin, yhteiskunnalliseen aktivismiin tai osallistuvaan demokratiaan, opetusmenetelmien on paras olla osallistavia, dialogia ja todellista toimintaa sisältäviä. Osallistuvan demokratian luomisesta voi oppia vain osallistumalla itse – mikä pätee myös opettajaan." (Suoranta 2008, 718.)(Suoranta 2009, 70)

"“Nothing dramatic in this.” Such use of the above words reveals that the dramatic is something not only to avoid but also to dismiss from the campus. The occupation certainly broke the chain of conventions and revealed the hidden rules of behavior. From the ethogenic perspective, the campus occupation was an “enigmatic episode” (Harré & Secord, 1972, p. 171), a situation or an occasion without proper rules of conduct. In this case, power didn’t know how to act or respond—thus the use of force." (Suoranta & FitzSimmons 2017, 280) -SP

"Kulttuurisesti opittua auktoriteettiriippuvuutta tai vihamielisyyttä (erityisesti hallitsevan kulttuurin) auktoriteettia kohtaan on kuitenkin vaikea purkaa. Voimakkaasti hierarkkisen yliopistokulttuurin valtaepäsymmetriassa, rooli- ja muine jakoineen, opettajat eivät voi vain toivoa vaikutustaan pois. [...] Siksi kriittisesti tietoiset opettajat hylkäävät naiivin oletuksen, että opiskelijoiden ystäviksi ja vertaisiksi julistautuminen vielä tekisi heistä sellaisia. [...] He oivaltavat, että aito yhteistoiminta on mahdollista vasta sitten, kun opettaja on käyttänyt merkittävästi aikaa ansaitakseen opiskelijoidensa luottamuksen toimimalla demokraattisesti ja kunnioittavasti heitä kohtaan. (Brookfield 1995, 10–11.)" (Suoranta 2009, 71) -SP

”Julkisen sosiologian kannalta opiskelijana oleminen, tai yleisemmin ihmisyys tai kansalaisuus, ei ole teknisen tehokkuuden tai rationaliteetin ilmaus vaan sellaisten kasvatuksellisten kamppailujen tulos, joissa tietäminen yhdistyy vastarintaan, mielikuvitukseen, toivoon ja rakkauteen (Suoranta 2009, 75).” -JA

”What if there is more at play than meets the eye—something hidden within the layers? What if, besides the subjective violence with an identifiable agent, there are, as Žižek (2002) remarks, other forms of violence, those of symbolic and systemic violence, “the often catastrophic consequences of smooth functioning of our economic and political systems” (p. 2).” (Suoranta & FitzSimmons 2017, 281.) -JA

”Osallistumattomuus on kenties ajankuva meillä ja muualla (ks. Giroux 2007), mutta ikävintä on, jos se kertoo, ettei yhteisiä asioita enää ole sen paremmin yliopistossa kuin sen ulko- puolellakaan – paitsi globaalilla poliittisella ja talouseliitillä, jolla on taitoa ja tahtoa pitää huolta eduistaan. ” (Suoranta 2009 ,78)

”This asymmetry of the possibility for the public speech and critical presence in the agora is especially evident in our first case of an individual student protesting the Minister of Finance and the education cuts. The Minister can colonize the university by his talk show (it really was a one man show) with the administration’s and faculty’s approval, but the show cannot be disrupted or denied by the silent party...” (Suoranta & FitzSimmons 2017, 281.)

“the universities see students as consuming clients whose purpose is to study and graduate, but not to revolt.” (Suoranta & FitzSimmons 2017, 277)

"In playing safe in the changed conditions of power, the universities see students as consuming clients whose purpose is to study and graduate, but not to revolt." (Suoranta 2017, 277) -IK

To “achieve as much savings as possible through structural reforms so as to guarantee the quality of teaching and research” (Myklebust, 2015, para. 7) (Suoranta 2017, 278) -IK

"On vielä epävarmaa, ennakoiko kertomani tapausesimerkki yliopiston yritystaloudellistumisen tuomia muutoksia uudenlaisine valta- ja käskysuhteineen sekä omistusoikeuskysymyksineen. Selvältä kuitenkin näyttää, että myös yliopistosta on tulossa minkä tahansa muun yhteiskunnallisen laitoksen tapaan hegemoninen taistelukenttä, jossa hallinnollis-taloudellinen valta uhkaa entisestään korostua." (Suoranta 2009, 77) -IK