Julkisen sosiologian projekti/YKTA01 Sosiaalinen järjestys ja yhteiskuntatieteellinen mielikuvitus, syksy 2020/Sosiaaliset järjestäjät

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ryhmän jäsenet Konsta K. ja Antti L.

Viikkotehtävänä on kehittää ryhmässä 2-3 koronaepidemia-aiheista yhteiskuntatieteellistä tutkimusongelmaa. Pohtikaa yhdessä myös sitä, miten näitä kysymyksiä voisi käytännössä tutkia? Mitä vaikeuksia näiden aiheiden tutkimuksessa voi olla?

1. Miten maskien käyttö vaikuttaa tunteiden, ilmeiden ja sanattomien viestien tulkintaan? Aihetta voisi tutkia esimerkiksi ottamalla kuvia kasvomaskillisista ihmisistä eri ilmeillä ja pyytää ihmisiä tulkitsemaan niitä. Haasteena voi olla otoksen koko.

2. Muuttaako koronapandemia ihmisten suhtautumista kosketuksiin vuorovaikutuksessa? Suhtautuvatko ihmiset eri tavalla kättelyyn, halaamiseen, kädestä pitämiseen, poskisuudelmiin ym. Esim. kyselytutkimuksella voisi tutkia ihmisten asenteita. Haasteena/ongelmana erot kulttuuri- ja yksilötasolla ihmisten suhtautumisessa näihin ja vastausten rehellisyys. Esim haluavatko ihmiset vastata "oikein"


28.9.20 Miten valta ja yhteiskunnallinen luokittelu näkyvät Eddyn tekstissä?

Yhteiskunnallinen luokittelu näkyy tekstissä esimerkiksi siinä, että eri yhteiskuntaluokkaa olevat eivät ole keskenään tekemisissä, ei aikuisina eikä eri ikäiset koulussa. Paitsi siinä tapauksessa, kun heikompia sorretaan, esim kiusaaminen. Söpöläisen syrjiminen yhdisti muita koululaisia iästä, yhteiskuntaluokasta tai sukupuolesta riippumatta.

Yhteiskuntaluokka näkyy myös pääsyssä terveydenhuoltoon. Köyhillä ei ollut varaa hammaslääkäriin ja viime kädessä rahapula ohjaili valintoja. Tämä tuotti myös häpeää, jonka takia hän myöhemmin Pariisissa valehteli yhteiskuntaluokkansa.

Vallankäyttöä kappaleessa oli väkivalta, syrjiminen, päähenkilön aseman alentaminen halventamisella ja nimittelyllä. Myös perheessä tapahtunut naljailu laihuudesta sai Eddyn toimimaan perheen haluamalla tavalla, eli Eddy alkoi syömään enemmän ja lihottamaan itseään.


HUOM! Sosiaaliset järjestäjät ovat liittyneet Kengurut-ryhmään.