Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2011 kurssi/ABC-piiri/Pöytäkirja 29.11

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pöytäkirja 29.11. Sihteeri: Kalle Honkanen

Tekstiin oli lukupiiriläisten mielestä vaikea saada kunnollista otetta sen epämääräisyydestä johtuen. Tämä johtuu ehkä siitä että teksti ei ollut Rushkovin itsensä kirjoittama.

Mutta näiltä kanteilta lukupiiriläiset pohtivat sitä millaista lukutaitoteoriaa asteikko edustaa, vaikka sitä pidettiinkin vaikeana kysymyksenä:

- Ehkä tämän vuoksi asiaa lähestyttiin aluksi siltä kantilta millaista lukutaitoteoriaa se ei edusta.

- Ainakin kyseessä on lukutaitoteoria joka liittyy paitsi tekstien ja informaation lukemiseen ja ymmärtämiseen, myös sen tuottamiseen.

- Kysymyksessä on myös kriittinen lukutaitoteoria, jossa keskeistä on kaikein arvointi ja arvostelu. Sen mukaan jokainen lukija on aina ainakin toiminnan kohteena. Teoria yhdistää lukutaidon yhteiskunnalliseen valtaan.

Keskeisenä kysymyksenä lukupiirin keskustelussa oli ohjelmoitavana oleminen ja ohjelmoijana oleminen:

- Siis mihin ohjelmoitavana oleminen käytännössä päättyy ja mistä alkaa se että henkilö onkin ohjelmoija?

- Tätä laajennettiin miettimällä kuinka homma toimii muissa yhteyksissä, vaikkapa uskonnossa.

- Siinä se toimii ainakin perinteisessä mielessä varsin hyvin ohjelmoitavien ja ohjelmoijien osalta mutta mitenkäs huijarit? ”Huijari” on tietenkin uskonpuhdistaja!

- Huijari-termiä pidettiin kuitenkin hieman hassuna. Kapinallinen voisi olla kuvaavampi, mutta huijari on tietysti hauskempi ja provokatiivisempi.

- Mutta onko huijarilla ylipäätään omia ajatuksia vai onko hän kopioija? Kenelläpä nyt oikeasti olisi jotain puhtaasti omia ajatuksia.

- Mekanismi saattaa usein toimia niin että ihmiset pyrkivät jäljittelemään asioita, mutta tekevätkin jotain jonkun kerran ”väärin” eli eri tavalla. Se saattaa kuitenkin luoda jotain aivan uutta ja mielenkiintoista.

- Mutta tarvitseeko kaikkien koko ajan olla ohjelmoijia? Eikö voi vain käyttää hyväksi muiden luomia systeemejä jos ei ole tarvetta muuhun?

- Entä kuka ohjelmoi ohjelmoijia? Hekin ovat usein palkkatyöläisiä.