Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2012 kurssi/Perunakellari oppimisympäristönä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Perunakellari - sähköinen oppimisympäristö[muokkaa]

Perunakellari on pääasiassa alakouluikäisille suunnattu sähköinen tehtäväkokoelma, jonka käyttö on maksutonta. Harjoitukset ovat vapaasti käytettävissä sekä kouluympäristössä että kotona. Tehtävät on ainejaottelun lisäksi jaettu suuntaa antaviin ikäryhmiin. Eri kategorioita on yhdeksän. Luonnontiede-kategorian alle sijoittuvat biologia, maantieto, fysiikka ja kemia. Huomionarvoista on perinteisten alakoulun oppiaineiden rinnalla oleva tietotekniikka-osio. Tehtäviä Perunakellarissa on yli 300, mutta sivustolle ei enää aktiivisesti tuoteta uutta materiaalia.

Sivuston ovat perustaneet opetusalalla toimivat Jouni ja Jatta Paakkinen. Palvelin on luotu Turun koululaitoksen TOP-keskuksen tukemana. Perunakellarin ovat perustaneet yksityishenkilöt, joiden tarkoituksena on alun perin ollut luoda paikka, jossa olisi mahdollista jakaa heidän omille oppilailleen luomiaan tehtäviä. Sivustolle ei ole mahdollista tilata tehtäviä omien toiveiden mukaan, eikä sinne voi lisätä omia itse laatimia tehtäviä. Paakkiset kertovat kuitenkin tavoitteekseen, että mahdollisimman monet opettajat innostuisivat julkaisemaan omia tehtäviään yhteiseen käyttöön.

Perunakellarin harjoitukset on valmistettu käyttämällä mm. Half-Baked Softwaren Hot Potatoes- ja Quandary -ohjelmia. Hot Potatoesia käytetään interaktiivisten tehtävien, kuten monivalinta-, ristikko- ja aukkotehtävien laatimiseen. Quandaryn avulla on rakentaa web-pohjaisia monihaaraisia ongelmanratkaisutehtäviä.


Matematiikka

Matematiikka-osiosta löytyy tehtäviä muutamasta eri vaikeuskategoriasta. Kahden ensimmäisen luokan tasoisia tehtäviä ei ole tarjoilla, vaan helpoimmat on merkitty kolmannen luokan tehtävien tasoiseksi. Muuten tehtävät vaihtelevat päivämääränmuunnostehtävistä hyvinkin mielenkiintoiselta vaikuttavaan ajatustenlukutehtävään – ja kaikkeen siltä väliltä. Alakoulun matematiikan oppimäärään kuuluvat desimaaliluvut, murtoluvut, kertolaskut ja esimerkiksi prosenttilaskut ovat hyvin edustettuina. Tehtävien ehdoton etu on, että oikeat vastaukset on mahdollista tarkistaa heti. Toisaalta tällainen saattaa ajaa oppilaan laskujen miettimisen sijasta arvailuun.

Varsinkin alakoulun matematiikassa sanalliset tehtävät voivat osoittautua haasteellisiksi. Siksi niiden harjoitteleminen onkin erityisen tärkeää. Perunakellarista on mahdollista löytää myös sanallisia tehtäviä, vaikka ne jäävätkin muita tehtävätyyppejä pienempään rooliin. Oikeastaan sanallisia tehtäviä on mahdollista löytää vain Joulupukin paja -nimisestä tehtäväosiosta, josta löytyy myös joitakin äidinkielen ja ympäristötiedon tehtäviä.

Hyvin mekaaniset tehtävät vankistavat laskujen perusosaamista, mutta eivät auta ymmärtämään kyseisiä laskuja tosikonteksteissa. Joulupukin pajan tyyliset, eri oppiaineita yhdistelevät tehtäväosiot voisivat olla hyödyllisiä muutenkin, sillä eri aineiden integrointi ja oppiainerajojen yhä suurempi ylittäminen on varmasti myös tulevaisuudessa suunta, johon opetuksessa mennään.


Äidinkieli

Äidinkieli-tehtäväosion alla on hyvin monenlaisia eri tehtävätyyppejä. Tehtävät vaihtelevat viihdyttävistä totta vai tarua -tehtävistä hyvinkin mekaanisiin sanaluokkatehtäviin. Erityisesti huomiota kiinnittävät tehtäväosiot, joihin liittyy jonkin kielioppiasian ympärille rakennettu taru. Tällaisia ovat muun muassa diftongitaru ja kaksoiskonsonanttitaru (geminaatta). Äidinkielen kielioppi ei oppilaiden mielestä ole kaikista viihdyttävin asia, ja näiden opettelu onkin useiden perinteisempien tehtävätyyppien kanssa hyvin rehellisesti pänttäämistä. Kun diftongit ja geminaatat sidotaan johonkin mielenkiintoiseen ympäristöön, voivat nekin upota huomaamatta mieleen entistä paremmin.

Myös äidinkieli-osion alta löytyy matematiikka-osiosta tuttu joulupukin paja -tehtäväsarja. Tämä auttaa osaltaan myös oppilaita olemaan avoimempia oppiainerajat ylittäville tehtävätyypeille. Jouluun liittyvä teematehtäväsarjoja löytyy myös toinen, joulusanat sekaisin -niminen tehtävä. Äidinkieli-osio on kuitenkin monelta osin verrattain niukka. Tehtävätyyppejä voisi olla tämänhetkistäkin useampia – ja useammasta aiheesta. Sijamuodoista käsitellään vain joitakin ja esimerkiksi kieliopilliset sijat jäävät keskeisyydestään huolimatta kovin varjoon. Ymmärrettävää toki on, että kahden ihmisen voimin tehtäviä ei synny määräänsä enempää. Lisäksi äidinkieleen ja kirjallisuuden alle kuuluu kieliopin lisäksi hyvinkin laaja-alaisesti erilaisia asioita, kuten esimerkiksi mediatietämys.


Luonnontiede

Luonnontiede-osio jakautuu kolmeen alaryhmään: biologia, maantieto sekä fysiikka ja kemia. Näistä fysiikan ja kemian osio on huomattavasti niukempi kuin kaksi muuta alaryhmää; täältä on löydettävissä vain kolme eri tehtävää.

Biologia

Biologian kohdalla löytyy tehtäviä – luonnollisestikin – eläimiin sekä kasveihin liittyen. Myös muutama maataloutta käsittelevä tehtävä löytyy. Ihminen tehtäväosion alta on löydettävissä myös hauska Haluatko ihmistietäjäksi -visa, joka mahdollistaa ihmisiin liittyvien faktojen hauskan mieleenpainamisen. Biologia-osiosta tehtävätyyppejä löytyy useita. Aukkotekstien lisäksi eri aiheista on paljon tunnistustehtäviä, sanaristikoita ja monivalintatehtäviä.

Maantieto

Maantieto-osiosta löytyy maanosiin liittyvien tehtävien lisäksi myös esimerkiksi turvallisuuteen liittyvä Varo heikkoja jäitä! -tehtäväsarja. Muuten tehtävissä keskitytään suurimmaksi osaksi Suomen maantieteeseen liittyviä tehtäviä. Tehtävätyypit ovat pääasiallisesti aukkotehtäviä, tunnistustehtäviä, yhdistämistehtäviä sekä esimerkiksi ristikoita.

Fysiikka ja kemia

Tästä alaosiosta löytyy kolme erilaista tehtäväsarjaa: veteen, aurinkokuntaan sekä atomeihin ja molekyyleihin liittyvät tehtäväsarjat. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Fysiikka ja kemia erillään ovat verrattain uusi oppiaine alakoulussa. Tehtävätyypit eivät ole kovin vaihtelevia, vaan rajoittuvat lähinnä yhdistely- ja aukkotehtäviin. Aurinkokunnasta sivulla tarjotaan multimediapaketti.


Kielet

Perunakellarissa on mahdollista opiskella englannin, ranskan ja espanjan kieltä. Alakoulussa opiskeltavan englanninkielen osio on huomattavasti kattavampi kuin kaksi muuta. Tehtäviä löytyy kolmannesta yhdeksänteen vuosiluokkaan ja ne ovat todella monipuolisia. Osiosta löytyy sekä kielioppi- että sanastotehtäviä laajasti ikäluokkaan katsomatta. Sivustolta löytyy paljon ristikko- ja vaihtoehtotehtäviä sekä tekstinymmärtämiseen ja kuvien tulkintaan liittyviä tehtäviä. Jopa sanojen fonetiikkaan liittyviä tehtäviä on mahdollista harjoitella. Ranskan ja espanjan kielen tehtävistä suurin osa on sanastoharjoituksia. Mukaan mahtuu muutamia yksittäisiä kielioppiharjoitteita, mutta pääpaino on sanastojen harjoittelulla. Esimerkiksi viikonpäivät, numerot, harrastukset ja eläimet ovat suosittuja aiheita.


Historia

Historian tehtävistä tarjolla on vain viisi kappaletta viidennen luokan tehtäviä. Kivikaudelta rautakaudelle -ristikon lisäksi historian osiosta löytyy Egyptiin ja antiikin Kreikkaan suuntautuvat tehtävät. Tehtävien muoto on kuitenkin vähäisestä määrästä huolimatta vaihteleva; ristikon lisäksi tehtäviä on yhdistely- ja monivalintatehtävän muodoissa. Vain yhden vuosiluokan kattava tehtävämäärä selittyy sillä, että sivuston luoja ei ole luultavasti opettanut muita ikäluokkia yhtä paljon.


Uskonto

Uskonto-osiosta löytyy muutama kolmannelle luokalle tarkoitettua tehtävää, yksi viidennen luokan tehtävä ja kaksi koko alakoululle suunnattua. Tämäkin osio on siis suhteellisen suppea. Koko alakoulun käyttöön tarkoitetut tehtävät keskittyvät Vanhan ja Uuden Testamentin jakeiden hakuun. Uskonnonopiskelulle tärkeä kronologinen eteneminen on huomioitu tehtävissä, joissa tulee asettaa tietyt henkilöt sekä tapahtumat aikajärjestykseen. Lisäksi uskonnon tehtävistä löytyy muutama sanaristikko.


Tietotekniikka

Tietotekniikan osio sisältää kaksi osaa, joista toinen on opettajille ja toinen oppilaille suunnattu. Oppilaille on suunnattu netin etiketin tehtävä ja opettajille Hot Potatoes-järjestelmän tietovisa. Opettajille suunnatun tehtävän tarkoituksena lienee motivoida opettajia laatimaan omia tehtäviä ja oppimisympäristöjä sähköiseen käyttöön.


Kommentit

Koska tehtävät on luotu kahden ihmisen voimin ilman mitään sen kummempia seuloja, on aina paikallaan kyseenalaistaa niiden kelvollisuutta. Tehtävien laatijat ovat kuitenkin opetusalan ammattilaisia, joten oletettavasti tällaisen ongelman kanssa ei suuremmin tarvitse painiskella. Tietenkin on myös jokaisen tehtäviä käyttäjän opettajan oman harkinnan varassa, mitkä tehtävät sopivat mihinkin tilanteeseen ja kenenkin opetustyyliin.

Tietotekniikka-tehtäväosio on suhteellisen suppea, mutta sitäkin hyödyllisempi. Osio sisältää tehtäviä muun muassa netin käyttämisen etikettiin (myöhemmin netiketti) liittyen. Nykyisenlaisessa, vahvasti medioituneessa yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää, että nuoret lapsetkin ovat perillä netiketistä ja eri medioiden eduista sekä haitoista. Tällaisia asioita harjoittavia tehtäviä ei varmasti voi olla liikaa. Opettajat eivätkä vanhemmatkaan pysty kuitenkaan valvomaan lapsen tai nuoren internetin käyttöä aivan jatkuvasti. Näin ollen jonkinlaiset perusohjeet tulevat tarpeeseen.

Perunakellari-sivuston mukaan sivut ovat olleet olemassa 1999 – 2011. Tästä on pääteltävissä, että sivujen päivittäminen on loppunut – tai ainakin vähentynyt merkittävästi. Onkin pohdittava, kuinka pitkään eri kategorioiden tehtävät pysyvät ajankohtaisina. Tällaista ongelmaa tuskin on hirveän monen kategorian tai tehtävätyypin kanssa. Sivustolta on kuitenkin tällä hetkellä huomattavissa eri selainten (ja selainversioiden) ja käyttöjärjestelmien olemassaolon haasteet. Kaikki tehtävät eivät aukoa aivan kaikilla selaimilla tai vanhemmilla selainversioilla. Tämä voi myös hankaloittaa sivun käyttöä päivittämättömän sivuston vanhentuessa ja selainten päivittyessä entisestään.

Kaiken kaikkiaan tällainen tehtäväpankki on todella hyödyllinen, sillä oppilaat voivat myös oman kiinnostuksensa mukaan tehdä tehtäviä lisätehtävinä ja vaikkapa kokeisiin harjoittelemisen apuna. Lisäksi oppilas voi valikoida tehtävistä oman vaikeustasonsa mukaisia tehtäviä, jos esimerkiksi oman luokka-asteen tehtävät tuntuvat liian helpoilta. Varsinkin uusien opettajien työtaakka helpottuu valmiiden tehtävien olemassaolosta – aivan kaikkea ei tarvitse valmistella täysin alusta asti.