Nettikansa -opintokokonaisuus/Internet ja kansalaisyhteiskunta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuus: Osio 1
Osio 1: Etusivu Internet ja kansalaisyhteiskunta Organisaation rooleja nettiaikana Internet ja julkisuus Osallistavia menetelmiä Oppiminen verkostoissa Täydentäviä jaksoja
Opintokokonaisuus on avoimessa koekäytössä ja kesken – julkaistaan 31.10.2013


Mikä tämä on?[muokkaa]

Tämä sivu on osa AVO2-konsortiohankkeen avointa opintokokonaisuutta ja työelämäkoulutusta ensisijaisina kohderyhminään yhdistykset, järjestöt ja julkishallinto. Nettikansa -osahankkeen yhtenä toimintamuotona on tarjota 25 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja erityisesti avoimen yhteistoiminnan koordinoinnista. Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Opintokonaisuus tuotetaan 2012-2013, sen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma ja sitä koordinoi Otavan opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun. Aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde ja Creative Commons -lisenssi mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta.

1. Internet ja kansalaisyhteiskunta[muokkaa]

Osion kuvaus ja tavoitteet[muokkaa]

Kuvaus: Osio 1 tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, toimijoihin sekä esimerkkitapauksiin internetin näkökulmasta. Osio on suunnattu yhdistyksille, järjestöille, julkishallinnolle sekä avoimille kansalaisverkostoille ja -liikkeille yhteistoimintaan ja sen koordinoimiseen internetissä. AVO2-opintokokonaisuuden kannalta tämä osio 1 on korvattavissa esimerkiksi liike-elämän, avoimen lähdekoodin tai tutkimusverkoston koulutuksen tarpeisiin. AVO2-hankkeessa on tuotettu pilottina johdatus Datajournalismiin, joka on suunnattu sekä ammatti- että kansalaisjournalisteille ja korvaa tämän osion jaksot 1.2 ja 1.3. Osion 1 voi käydä läpi itseopiskeluna, mutta suositellaan suoritettavaksi etä- tai lähiryhmäkeskusteluina.

Oppimistavoitteet: Osion suoritettuaan opiskelija ymmärtää internetin erilaisia käyttötapoja ja menetelmiä avoimessa kansalaistoiminnassa sekä osallistavassa hallinnossa ja on tutustunut kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin ja alan suomenkieliseen sanastoon.


Osio 1 pohtii runsaiden esimerkkien avulla muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko internet muuttanut kansalaistoimintaa Suomessa? Jos on niin miten?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa yhdistyksille ja järjestöille?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa osallistavalle hallinnolle?
  • Millaisia mahdollisuuksia internet tarjoaa kansalaisille, kansalaisliikkeille ja -verkostoille?

Osion jaksojen kuvaus tavoitteineen[muokkaa]

Internet ja kansalaistoiminta[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen sekä Kans.jyu.fi-portaalin sanastoon.

Oppimistavoitteet:

Ehdotukset oppimis- ja suoritustavoiksi':

Etäluento Itseopiskelu Harjoittelu internetissä Lähiluento Ryhmätyö Työpaja Vertaisryhmä
Blogiessee Essee Internet-aktiviteetit Kirjallisuustentti Muut aktiviteetit Video yms. Wiki-teksti

Internetin vaikutuksista järjestöihin[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tarkastellaan internetin roolia ja merkitystä yhdistys- ja järjestötoimintaan.

Oppimistavoitteet:


Internetin vaikutuksista hallintoon[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tarkastellaan internetin roolia ja merkitystä julkishallintoon sekä valtio- että kuntatasolla.

Oppimistavoitteet:


Osallistavia menetelmiä[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan menetelmiin, joilla osallistaa sekä kansalaisia, kuntalaisia ja kuluttajia, ensisijaisesti internetissä.

Oppimistavoitteet:


Oppiminen verkostoissa[muokkaa]

Jakson kuvaus: Jaksossa tutustutaan vertais- ja verkosto-oppimisen tapoihin.

Oppimistavoitteet:

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kariahintikka (keskustelu) 11. marraskuuta 2012 kello 20.46 (UTC) aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisäksi Ideointiin, kirjoittamiseen ja wikiaineistojen ylläpitoon ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Anne Rongas, Tarmo Toikkanen.AVO2-webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.


AVO2 Avoimet verkostot -opintokonaisuuden sisällysluettelo
Etusivu 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 2. Avoimet toimintatavat 3. Internetin yhteistyökaluja 4. Organisoitumismuotoja internetissä 5. Internet-koordinointi