Oppimistehtävät

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ORIENTOIVAT TEHTÄVÄT


Kansansivistys on mitä kansassa on; mitä ihmiset tekevät ja tietävät. Sosiaalisen median suurin suurin arvo ja oivallus on siinä, että kaikki voivat osallistua aineiston aktiiviseen muokkaamiseen ja kehittämiseen. Tätä tehtävää ei ole varattu jollekin asiantuntijoiden joukolle. (Ojanen, 2008).

- Millaisena itse näet Eero Ojasen sosiaalisen median oivalluksen suhteessa kansansivistyksen määritykseen?


Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (Kalliala-Toikkanen, 2009)

Lisätietoa sosiaalisesta mediasta

- Miten sosiaalinen media soveltuisi opintokerhomuotoiseen oppimiseen?


Trialogisen oppimisen malli on uusi näkökulma tiedonhankinnan (monologi) ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen (dialogi) rinnalla. Puhutaan tiedonluomisesta, siitä kuinka ihmiset yhdessä kehittävät systemaattisesti yhteisiä kohteita, kuten tekstejä, malleja, teorioita tai tuotteita. Trialogisessa oppimisessa ei vain keskustella ja pohdita vaan ihan oikeasti on tekemisen meininki. Tavoitteena tuottaa yhteisöllisesti jotain yhteistä. (Anu Wulff, 2007) Anun blogi trialogisesta oppimisesta

- Miten trialogisen oppimisen malli voisi toimia sosiaalisen median opintoryhmässä?


Ivan Illich (1926-2002) mukaan uuden kasvatussuhteen luomisen myötä kasvattavaan yhteiskuntaan siirtyminen muuttaa oppimiseen liittyviä arvostuksia ja nostaa omaehtoisen oppimisen ja itseopiskelun (esimerkiksi juuri opintokerhossa) uudelleen loistoonsa. Yksi Illichin teeseistä on, että itse valitun henkilökohtaisen tapaamisen arvaamaton tulos on arvokkaampaa kuin ammattimainen opetus (ks. Saurén 2008, 136)

- Mitä mieltä olet/olette tästä väittämästä?


Kerro mielipiteitäsi keskustelusivulla (klikkaa keskustelu -painiketta).


Tehtävä 1[muokkaa]

1. Tutustu Eriksonin teoriaan ihmisen kehitysvaiheista. Miltä teoria sinusta vaikuttaa. Miten tämän teorian perusteella huomioisit teatteriryhmän ohjaajana ikäkausia kouluiästä keski-ikään.

2. Tutkaile Gardnerin kahdeksaa älykkyyden lajia. Mitkä niistä ovat itselläsi vahvoja. Mitä tunneäly mielestäsi tarkoittaa.

3.Oppimisprofiilini

Klikkaa itsesi oppimisprofiilitestiin (täytyy kysyä lupa testin luojalta)

Valitse testi: oppijana kehittyminen, tee testi. Tulosta testituloksesi ja analysoi itseäsi oppijana.

Valitse myös testi ohjaamisen ihmiskäsityksestä. Em. tulossivulta toiminnalla valitse uusi testi > ohjaajan ihmiskäsitys > tee testi, analysoi tulosta.

4. Edellisessä tehtävässä tutustuit erilaisiin oppimistyyleihin. Millainen olet oppijana, mitkä niistä koet omiksesi. Miten vahvistaisit omia oppimistyylejäsi.

5. Tutustu kasvatuksen käsitteistöön.Mitkä määritelmät kuuluvat mihinkin, yhdistä.

Tehtävä B.

1.Tutustu aineistoon "Joharin ikkuna". Tee tehtävät.

2.Tustustu "Ryhmä ja roolit" -aineistoon ja valmistele siinä esitetyt tehtävät.

3.Miten soveltaisit luovaa ongelmaratkaisua teatteriryhmän ohjaajana. Keksi jokin tilanne tai sovella ratkaisumallia omaan todelliseen kokemukseesi (ohjaajana tai ryhmäläisenä).

Tehtävä C.

1. Perehdy aineistoihin Oppivasta organisaatiosta ja Arvioinnista ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

2. Miten mielestäsi oma yhteisösi tai ryhmäsi voisi toimia oppivana organisaationa ja miten itse ohjaajana voisit edistää ryhmäsi toimintaa oppivan organisaation suuntaan.

3. Miten ohjaajana auttaisit oppivaa ryhmää arvioimaan toimintaansa.

Tehtävä D.

jotakin teemoista

1. Ohjaaminen innostamisena

2. Yhteisökasvatus, osallistava toiminta...
Tehtävä 2[muokkaa]