Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Wikimedian johtokunnan vaalit 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Tervetuloa äänestämään vuoden 2011 Wikimedian johtokunnan vaaleissa. Vaaleissa äänestetään kolme henkilöä edustamaan erilaisten Wikimedia-projetien käyttäjäkuntaa. He auttavat päättämään Wikimedia-projektien tulevaisuudensuunnitelmia sekä yksilöinä että ryhmänä, ja esittelevät <em>sinun</em> ehdotuksiasi ja huoliasi johtokunnalle. He myös päättävät tulonhankintakeinoista sekä kerättyjen varojen allokaatiosta. Lue huolella ehdokkaiden esittelyt ja vastaukset kyselyihin ennen äänestämistä. Jokainen ehdokkaista on arvostettu käyttäjä, joka on käyttänyt huomattavasti aikaa ja vaivaa tehdäkseen näistä projekteista helposti lähestyttäviä ja vapaaseen tiedonjakoon pyrkiviä kanavia. Laita ehdokkaat suosimaasi järjestykseen merkitsemällä numero laatikon viereen (1 = suosikkiehdokas, 2 = toisarvoinen suosikkiehdokas, ...). Voit antaa useammalle ehdokkaalle saman suosikkisijan (saman numeron) ja jättää ehdokkaita numeroimatta kokonaan. Oletusarvo on, että kannatat kaikkia numeroimiasi ehdokkaita ja et kannata numeroimattomia. Vaalien voittajat lasketaan käyttämällä Schulze-metodia<!-- Ei vielä päätetty! -->. Lisätietoja saa muilta virallisilta vaalisivuilta. Lisätietoja: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Äänestys suoritetaan palvelimilla, joita hallinnoi [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Painaessasi allaolevaa linkkiä siirryt äänestyspalvelimelle. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201