'''Yhteenveto keskusteluista 2'''

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ryhmämme keskutelu painottui wikioppimisen hyviin ja huonoihin puoliin sekä kritiikkiin siitä, kuinka toisen modulin videossa sekä kurssin teemoissa muutenkin asetetaan melko radikaalisti wikioppiminen ja formaali oppiminen täysin vastakkaisiksi eri ääripäiden oppimistavoiksi ja toisistaan erillään oleviksi. Ryhmämme mielestä eri oppimistyylejä pitäisi mielummin käsitellä rinnakkaisina ja päällekkäisinä, sillä erilaiset oppimistyylit tuskin koskaan ilmenevät täysin puhtaasti tietynlaisina. Emme siis varsinaisesti lyttää kumpaakaan esillä ollutta oppimistekniikka, vaan kritisoimme niiden vastakkainasettelua ja sijoittamista hyvä-huono-akselille. Wikioppimisesta löysimme kuitenkin monia hyviä puolia. Ensinnäkin matala kynnys tiedonjakamiseen on iso etu. Toiseksi, wikisivujen muokattavuus mahdollistaa pitkäkestoisen työstämisen ja kaikkea ei tarvitse saada kerralla valmiiksi. Samaan hyötyyn liittyy myös se, että wikioppiminen ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, mikä mahdollistaa isommankin oppimisverkoston luomisen ja hyödyntämisen. Wikioppiminen tuo myös varmasti vaihtelua perinteisempään opetukseen ja wikioppimisen kaltaisessa vertaisopiskelussa asiat voivat jäädä paremmin mieleen, eli oppiminen voi parhammaillaan olla tehokkaampaa. Huonoiksi puoliksi listasimme myös muutamia asioita. Ensinnäkin monen asian työstäminen wikiympäristössä vaatinee jonkinlaisia perustietoja aiheesta, sillä emme koe, että wikioppimista voisi hyödyntää sellaisten asioiden oppimisessa, joista ei ole mitään alkutietoja. Esimerkiksi uutta kieltä ilman minkäänlaisia perustietoja voisi tuskin ainakaan kovin helposti oppia wikiympäristössä, mutta kielen oppiminen käytännössä ja opitun jatkojalostaminen voisi toimia. Mietimme myös, jaksaako wikioppimiseen panostaa, jos aihe ei ole kiinnostava. Tämä puoltaisi sitä näkökulmaa, että wikioppiminen sopisi ehkä paremmin vapaa-aikaan, jossa jokaisen on helpompi määritellä omat kiinnostuksen kohteensa ja toteuttaa niitä. Nostimme myös esille kriittisyyden, joka täytyy muistaa pitää esillä myös wikioppimisessa. Vaikka tehdään yhdessä, on jollain helposti enemmän tietoa ja sitä kautta valtaa kuin toisella. Olemme myös jossain määrin sitä mieltä, että wikiopistossa tulisi olla joku helpompi ja selkeämpi keskusteluominaisuus, ei välttämättä reaaliaikainen chat-tyyppinen, mutta selkeämpi palsta keskusteluun ja neuvotteluun.