'''Yhteenveto keskusteluista 3'''

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ryhmämme ei lukeudu Wikipedian aktiivisiin tuottajiin, mutta sen toimintaperiaatteet ovat kuitenkin jossain määrin tuttuja. Tämän kurssin kautta onkin ollut mielenkiintoista kuulla Wikipediasta lisää sekä siitä, miten Wikiopistoa voi hyödyntää oppimisessa. Vaikka Wikiopisto ei meidän mielestämme kaikkiin opetuskonteksteihin sovikaan, pidämme sitä silti hyödyllisenä ja uskomme sen pitävän sisällään mahdollisuuksia, joita ei vielä ole edes tultu ajatelleeksi. Emme kuitenkaan näe, että Wikiopisto voisi pitää edes vertaisena perinteiselle koulujärjestelmälle tai yliopistomaailmalle, vaikkakin sitä varmasti tullaan tulevaisuudessa paljon hyödyntämään. Pohdimme, että Wikiopisto ja sen säännöt vaativat varmasti aikaa kehittyäkseen, sillä ei ole kauaa aikaa siitä, kun Wikipediaakin pidettiin vielä ”kiellettynä” lähteenä. Ajatusmalli on saattanut juurtua aika syvälle ihmisten mieliin, ja siksi esimerkiksi opettajille pitäisikin esittää Wikipediasta ja Wikiopistosta hieman erilaista näkökulmaa ja auttaa heitä löytämään Wikiopiston hyödyt oppimisen kannalta.

Keskustelussamme esiin nousivat myös professionaalisesti päivitettävät Wikipedia-artikkelit, joista meillä ei ollut aikaisempaa tietoa. Pidämme outona ajatuksena sitä, että joku taho voisi vain yksin vastata oman artikkelinsa sisällöstä, sillä se mahdollisesti heikentää Wikipedian perusideaa, jonka mukaan kaikki artikkelit ovat vapaasti muokattavissa. Professionaalisissa artikkeleissa on myös riskinä liian kapea näkökulma, kun ääni annetaan vain yhdelle taholle.

Keskustelussamme nousi esiin myös deletionismi ja tynkäartikkelit. Koska Wikipedian ideana on sen jatkuva kehittäminen ja päivittäminen, pitäisi mielestämme keskeneräisillekin artikkeleille antaa mahdollisuus, sillä joku toinen voi muokata niistä paremman ja kattavamman. On ymmärrettävää, että Wikipedia halutaan pitää siistinä ja selkeänä, mutta Wikipedialla on kuitenkin omat keinonsa kertoa keskeneräisistä tai puutteellisista artikkeleista, joten miksi kaikkien artikkeleiden tulisikaan olla valmiita? Prosessiluontoisessa työskentelyssä oleellista on nimenomaan se, ettei keskeneräisen työn esittämistä tarvitsisi pelätä, vaan sitä voisi muokata ja parannella yhdessä.