8. Alustus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

31.12.2011 Alustus lukupiiriä varten artikkelista...

Information literacy: Essential Skills for the Information Age[muokkaa]

Artikkelin kirjoittaja: Michael B. Eisenberg

Miksi informaatiolukutaito on tärkeä asia juuri nyt[muokkaa]

Artikkeli käsittelee informaatiolukutaitoa, mikä on hyvin ajankohtainen aihe. Heti artikkelin alussa Eisenberg ottaa esille sen faktan, että informaatiolukutaitoja vaaditaan käytännössä kaikissa ammateissa, mutta siitä huolimatta edes kaikki johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät ole informaatiolukutaitoisia.

Mitä informaatiolukutaito on?[muokkaa]

Eisenberg kertoo, että informaatiolukutaitoinen henkilö kykenee käyttämään tekniikkaa ja muita lähteitä sujuvasti tiedon etsimiseen ja erinäisten päämäärien saavuttamiseen. Ei riitä, että osaa mekaanisesti käyttää tietokonetta, vaan lukutaitoiseksi tullakseen täytyy osata käyttää tietokonetta joustavasti välineenä. Sama pätee toki yksittäisiin ohjelmiinkin.

Artikkelissa tätä vain sivuttiin, mutta voisin itse vielä tähdentää että informaatiolukutaitoa on todellakin syytä löytyä varsinkin nykyaikana, kun markkinoille tulee jatkuvasti uusia laitteita ja ohjelmistoja. Niiden käytön opettelu helpottuu huomattavasti kun on pohjatietoa muista laitteista - laitteiden väliltä voi löytää yhtenevyyksiä, joten kaikkea ei tarvitse opetella aivan alusta asti. Tällöin on myös helpompi hahmottaa, mikä laite tai ohjelma soveltuisi parhaiten minkäkin tehtävän suorittamiseen. Monille on varmaan joskus käynyt niin, että on käyttänyt paljon aikaa jonkin ongelman ratkaisuun vain huomatakseen myöhemmin että helpompikin tapa olisi ollut olemassa. Joskus taas ongelman ratkaiseminen ei ylipäänsä tahdo onnistua, koska henkilö ei vain yksinkertaisesti tiedä mistä päin ratkaisun etsimisen voisi edes aloittaa. Mm. tällaisia tilanteita informaatiolukutaitoisuus voi ehkäistä.

Kuinka informaatiolukutaitoa voidaan opettaa?[muokkaa]

Artikkelin alkupuolella Eisenberg listaa kolme asiaa, jotka tulisi pitää mielessä kun informaatiolukutaitoja opetetaan: - Informaatioprosessi itsessään (mitä jo tiedetään, mitä vielä tarvitsee tietää?) - Teknologia (kuinka sitä voi tässä tilanteessa käyttää hyödyksi?) - Todelliset tarpeet (mitä halutaan saavuttaa; koulutehtävä, työ- tai harrastusprojekti?)

Eisenberg esittelee oman Big6-ideansa, joka on lista vaiheista, jotka tulee suorittaa projektin aikana. Sitä on mahdollista käyttää hyvin monenlaisissa projekteissa, minkä vuoksi Eisenberg on vakuuttunut, että siitä olisi hyötyä kenelle tahansa, varsinkin opiskelijoille. Hän ehdottaa, että Big6:ä opetettaisiin osana opetussuunnitelmaa, ei siis omana kurssinaan tai muuna vastaavana erillisenä kokonaisuutena.

Parhaiten informaatiolukutaitoja oppii, kun niitä harjoitellaan toistuvasti ja oikeiden projektien yhteydessä. Koulumaailmassa siis niitä suositellaan opetettavaksi esimerkiksi isojen harjoitustöiden yhteydessä, niin että opiskelija pääsee kokeilemaan mallia käytännössä. Eisenbergin mukaan nykypäivän opiskelijat tahtovat tietää miten heidän oppimansa asiat vaikuttavat heidän elämäänsä. Opetusvaiheessa on tärkeintä se, että opiskelija itse tietää mitä on milloinkin tekemässä; missä vaiheessa projekti on, mitä on jo tehty, paljonko on jäljellä, mistä asioista täytyy vielä hakea lisätietoa riittävän ymmärrystason saavuttamiseksi. Artikkelissa sitä ei mainittu, mutta itselleni tuli heti mieleen oppimispäiväkirjat tai muut vastaavat kirjanpidot. Myöskin projektin alussa laadittava suunnitelma voisi olla apuna pitämässä projektia kasassa. Muita ideoita? (tästä on kysymyskin alustuksen lopussa)

Eräs tärkeä ominaisuus informaatiolukutaitojen opetuksessa yleisesti ottaenkin on se, että vaiheita voi toistaa tarvittaessa, tai jo tehtyä vaihetta voi palata täydentämään. Opiskelijan täytyy siis itse oppia hahmottamaan, mitä kaikkea tarvitaan halutun päämäärän (esim. PowerPoint-esitys) saavuttamiseksi.

Eisenberg kannustaa yhteistyöhön; jotta informaatiolukutaidon opetus on tehokasta, olisi hyvä jos sen opetukseen osallistuisi muitakin kuin yksittäinen opettajahahmo. Erityisesti yhteistyö kirjastonhoitajien sekä tekniikka-asiantuntijoiden (kenties opettajia hekin) kanssa olisi suositeltavaa, jotta oppilaat saavat mahdollisimman asiantuntevaa opetusta. Voisin kuvitella, että riippuen siitä, minkä aiheen tai projektin yhteydessä informaatiolukutaitoa opetetaan, myös muunlainen yhteistyö voi olla tarpeen.


Mahdollisia keskustelunaiheita artikkeliin liittyen:[muokkaa]

1. Onko sinulle opetettu informaatiolukutaitoa koulussa? Jos, niin missä vaiheessa koulu-uraa ja millä tavoin?

2. Voitaisiin miettiä, miten informaatiolukutaitoja voisi parhaiten opettaa. Missä vaiheessa opiskelua se tulisi aloittaa, ja minkälaisissa projekteissa (harjoitustyöt, esseet, esitelmät, ym.) sitä olisi kivuttominta opettaa? Millaista konkreettista ohjausta oppilaalle tulisi antaa, ja kuinka hänen ennakkotietonsa pitäisi ottaa huomioon opetuksessa?

3. Bonus-kysymys jos jää aikaa: Tuleeko mieleen arkipäivän tilanteita, jossa parempi informaatiolukutaito olisi pelastanut sinut suurelta vaivannäöltä?