AVO2 Nettikansa -opintokokonaisuudet 2012-2013

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä sivussa sekä sen alasivuissa (ei ole luotu vielä) luonnostellaan AVO2-konsortiohankkeessa kehitettäviä avoimia opintokokonaisuuksia Järjestö ja internet ja Hallinto ja internet. Nettikansa -osahankkeen tavoitteena on tarjota 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus internetin mahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa.


Osahanke kestää 2012-2013 ja sitä koordinoi Otavan Opisto. Nettikansa -sisällöt ovat tarkoitettu kaikentasoisten oppilaitosten käyttöön kansalaisopistoista yliopistoihin sekä itseopiskeluun ja aineistot ovat maksutta käytettävissä, myös kaupallisessa toiminnassa, lähde mainiten. Lisätietoja AVO2-konsortiohankkeesta sekä Nettikansa-osahankkeesta.


Opintokokonaisuudet sisältävät viisi teemaa, kukin 5 opintopistettä. Sisällöt ja painotukset vaihtelevat järjestöjen ja hallinnon erityiskysymysten mukaan (kuten juridiikka). Koska kyseessä on geneeriset ja eriluonteisille oppilaitoksille soveltuvat opintokokonaisuudet, niin varsinaisista opintosuorituksista, korvaavuuksista yms. sovitaan oppilaitoksessa erikseen osana muuta opetusta.


 1. Kansalaisyhteiskunta internet-aikana perusteet
 2. Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat
 3. Internetin organisointi- ja kollaboraatiotyökalut
 4. Yhteisöt, verkostot, kollektiivit ja liikkeet
 5. Internet-fasilitointi so. kansalaisryhmien aktiviteettien koordinointi ja katalysointi


Opintokokonaisuudet työstetään mahdollisimman avoimesti alusta loppuun internetissä 2012-2013. Lähteeksi toivotaan mainittavan "AVO2 / Nettikansa".


Opintokokonaisuuksien opetus- ja oppimistavat jakaantuvat alustavasti ja pääpiirteissään seuraaviin osa-alueisiin. Sekä opetuksen järjestäminen että suoritustavat ovat täysin valittavissa oppilaitoksen resurssien ja oman osaamisen mukaan tai itseopiskeluna. Hankkeen edetessä allaoleva luonnostelu eriytetään omiksi opintokokonaisuuksiksi.


Opintokokonaisuuksien työstämiseen käytetään seuraavia internetin työkaluja ja palveluita:

 • Wikiopisto (tämä sivu alasivuineen)
 • Mahdollista.fi -www-palvelu ja blogi
 • Facebook -sivu (tulossa)
 • Google Docs -dokumentit (tarpeen mukaan)


Lisätietoja Kari A. Hintikka (JY / kari . hintikka (a) gmail . com ) ja Antti Poikola (Otavan opisto).


Keskeisimmät opetus- ja oppimistavat


 • Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit
 • Käytännön harjoittelu sosiaalisen median työkaluihin
 • Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
 • Lähi- ja webinaariluennot
 • Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat)
 • Internet-työskentely (mm. nettifasilitointi)


Opintosisällöt, alustavaa luonnostelua


Internet ja kansalaisyhteiskunta

 • Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa kansalaisyhteiskunnan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, toimijoihin sekä esimerkkitapauksiin internetin näkökulmasta.
 • Kansalaisyhteiskunnan peruskäsitteet ja teoriat (1 op)
 • Järjestöjen ja yhdistysten kehityssuuntia Suomessa (1 op)
 • Refleksiivinen politiikka (1 op) ???
 • Suomalaisia kansalaisliikkeita ja -verkostoja internetissä (1 op)

Siirry jakson sivulle.


Internetin ja sosiaalisen median työkalut

 • Opetustavat: lähiopetus atk-luokassa / webinaari / etäopiskelu
 • Suoritustavat: luennot / etäluennot / itsenäiset harjoitustehtävät
 • Jakson kuvaus:

Siirry jaksoon tästä.


Avoimet toimintatavat

 • Jakson kuvaus: Jakso tutustuttaa avoimiin, maksuttomiin ja kollektiivisiin sisältöihin, käytäntöihin, työkaluihin, sovellusalueisin ja käyttötapoihin.
 • Avoin data (2 op)
 • Avoin lähdekoodi (1 op)
 • Tekijänoikeudet nettiaikana (1 op)

Siirry jakson sivulle.


Joukkotoiminta, kollektiivit, verkostot ja yhteisöt

 • Opetustavat: työpaja / seminaari sekä lähiopetus / webinaari / etäopiskelu
 • Suoritustavat: työpaja / seminaari sekä luennot / etäluennot / itsenäiset harjoitustehtävät
 • Jakson kuvaus:


Aineistot

 • Howe - Wired-artukkeli
 • Tapscott, Don & Williams: Wikinomics


Nettifasilitointi

 • Opetustavat: lähityöpaja / webinaari / etäopiskelu
 • Suoritustavat: luennot / etäluennot / itsenäiset harjoitustehtävät
 • Jakson kuvaus:


Aineistot


Viestintä ja nettimaine

 • Opetustavat: lähiopetus / webinaari / etäopiskelu
 • Suoritustavat: luennot / etäluennot / itsenäiset harjoitustehtävät
 • Jakson kuvaus:


Aineistot:

 • Aalto, Tuija: Slideshare
 • Aalto, Tuija: Sosiaalisen median suositukset hallinnolle
 • Laaksonen, Salla:
 • SAK: Sosiaalisen median ohjeet

Huom ! Aloitetaan tammikuussa 2012 selvittämällä mitä kaikkea on netissä jo maksuttomina aineistoina.

Linkki opintokokonaisuuksien avaussivulle Wikiopistossa

Tausta ja siemenversion tekijät[muokkaa]

Opintokokonaisuuden rakenteen sekä materiaalin tuottaminen on aloitettu ESR-rahoitteisen Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Siemenversion koosti Kari A. Hintikka 2012 aineistoissa mainittuine lähteineen. Lisksi Ideointiin ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat asiantuntijat: Anne Rongas, Tarmo Toikkanen.Tiedosto:Webbilogot.jpg

Materiaalin siemenversio on tuotettu osana AVO-hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin ELY.

Malline:Viisautta wikin tekoon navi