Aikataulu ja toteutus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vertaisoppiminen opintokerhossa opintojakso toteutetaan aikavälillä -.-. - -.-.2010


Opintokokonaisuus suoritetaan verkossa erilaisa sosiaalisen median välineitä käyttäen. Jokaiseen teemaan liittyy itseopiskelua, yhteisöllistä opiskelua ja vertaistutorointia. Myös ohjaus tapahtuu verkon välityksellä.

Opintojakson aikana kaikki saavat tuoda esille osaamisensa, epäilyksensä ja kysymyksensä.


Opintojaksolla käytettävät sosiaalisen median välineet: Wikiopistoon tuodaan valmiit materiaalit ja keskusteluiden yhteenvedot selkeyden vuoksi. Tuotokset jäävät wikiopistoon aiheesta kiinnostuneiden luettavaksi ja edelleen jalostettavaksi

Opintojaksolle perustetaan yhteinen blogi osallistujien omia juttuja ja reflektointia varten

Second Life:[[1]], Skype[[2]] tai Acrobat Connect Pro[[3]] yhteisiä tapaamisia varten. Niiden välityksellä osallistujat pääsevät yhdessä keskustelemaan ja näkemään toisensa kameran tai avattaren välityksellä.

Moodle[[4]] tai suljettu Facebook-ryhmä[[5]] toimii käsiteltävien teemojen muokkausalustana, minne kukin tuo oppimistehtävien tuotokset. Siellä käydään mielipiteiden vaihtoa ja vertaistutoroinnin avulla yhdessä muokataan tuotoksia wikiopistoon siirtämistä varten.

Toteutustapa on seuraavanlainen: Ilmoittautuminen opintojaksolle: Ilmoittautumisen jälkeen saat tunnukset moodleen josta löytyy aineistoa oppimistehtäviin ja minne tehtävät myös palautetaan.

Oppimistehtävät toimivat oppimisprosessin ohjaajina. Osallistujat itse luovat yhdessä koko opintokokonaisuuden tavoitteet, ja kunkin teeman tavoitteet. Jokaiseen tehtävään liittyy opiskeluaineisto (linkit ja kirjallisuusluettelo) sekä tehtäväpalaute, joka käsittää yhteisen kirjallisen keskustelun (keskustelualueella). Tehtäväpalautteeseen osallistuvat sekä opiskelijat että kouluttajat. Tarkoituksena on saada aikaan osallistujien kesken yhteinen, uuden tiedon luomisprosessi. Keskeisiä ovat osallistujien omat kokemukset ja niiden jakaminen muille sekä kokemusten jatkokehittäminen yhdessä muiden kanssa.

Opintokokonaisuuden aikataulu:

Opintokokonaisuus voi toimia myös ilman ohjausta, avoimena oppimispaikkana kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle.