Arviointi Kukot

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävä 4 Arvioitiviikko.Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Koska toteutus oli ensimmäinen laatuaan olisi hyvä jos myös arvioisitte tehtäviä sekä tietysti tätä wikiä oppimis/opiskeluympäristönä. Tehtävä suoritettava ajalla 16- 20.5.


Kaikkien kommentit 17.5. mennessä. Loppullinen oikoluku 20.5. mennessä.


Osallistuminen ryhmän toimintaan


 • Yritän olla aktiivisena ryhmän jäsenenä ja auttamassa jos vaan siihen tulee tarvetta. Tämä sen takia, koska en pysty olemaan niin perusteellinen ryhmäläinen kuin te muut olette.-Orvokki-
 • Keskinäinen keskustelu tehtävistä on ollut rakentavaa ja uusia ideoita on saanut mukavasti ryhmäläisiltä. Tosin tuntuu siltä että olemme oppineet todella kommentoimaan vasta tässä kolmannessa tehtävässä. Orvokki on nyt kyllä liian vaatimaton itsestään. Juuri hänen osaansa opettaja kehui 1. tehtävässä. Itse osallistuin tehtävän tekoon sopimamme suunnitelman mukaan. Ensimmäisessä tehtävässä aktiivisena kirjoittajana ja jälkimmäisissä kommentoijana. Kakkos tehtävässä oli vaikeampi antaa kommentteja kuin kolmos tehtävässä. Korjailin myös toisten teksteistä jotain pieniä lyöntivirheitä ym. Titus
 • Oma osallistumiseni keskittyi lähinnä työnjakomme mukaisesti kolmanteen tehtävään. Vasta loppua kohden tuli uskallusta enemmän muuttaa toisen tekstiä. Käytimme alussa aika paljon kommentteja, joiden kautta vaikutimme tekstien syntyyn. Muiden kahden tehtävän kohdalla kommentoin tehtäviä kuten olimme sopineet. Tarde
 • Osallistuin vasta omaan vastuutehtävään, en oikein osannut kommentoida, kun tekstiä tuli ja mielestäni kirjoitukset olivat hyviä. Raija
 • Osallistuin aktiivisesti ryhmän toimintaan varsinkin ensimmäisen tehtävän kohdalla kirjoittelussa ja korjailussa. Tehtävien kaksi ja kolme kohdalla pyrin kommentoimaan ja hieman korjailin kirjoitusvirheitä sekä lähdeviitteitä. Koin vaikeana palautteen annon tai tekstin muokkaamisen, kun teksti oli jonkun toisen kirjoittamaa. T:a325484
 • Osallistuin kurssin tehtäviin alussa tekemämme työnjaon mukaisesti. Omaan tehtävään oli pakko paneutua hyvinkin perusteellisesti, koska marteamin jätettyä kurssin olin siitä yksin vastuussa. Tosin toiset auttoivat varsin kivasti perusteellisilla kommenteillaan ja Orvokki auttoi jopa itse tekstin tuottamisessa. Toisten tekstejä oli haastavaa kommentoida, koska ne etenivät niin erilaisella logiikalla kuin oma ajatteluni lähdetekstien perusteella. Mutta ehkä se juuri tässä olikin niin mielenkiintoista, että sai nähdä, miten lähdeteksteistä saa niin erilaisia asioita irti. Koin, että kommenttien antaminen oli kuitenkin helpompaa kuin se, että olisi oikeesti pitänyt mennä toisen tekstiin ja sörkkiä sitä itse. Tuntuu, että siinä olisi rikkonut toisen loogisen kokonaisuuden ja sekottanut sitä omalla logiikallaan, joilloin lopputulos ei ehkä olisi ollut kovin johdonmukainen. Kommenttien antamisen lisäksi korjailin toisten tehtävissä lähinnä joitain kirjoitusvirheitä ja muokkailin joitain lauserakenteita omasta mielesestäni sujuvammiksi. Jos tekisimme ryhmänä vastaavanlaista kurssia uudestaan tällä alustalla, ehkä uskaltautuisimme rohkeammin kokeilemaan toisen tekstien muokkaamista. T. Haapa


Onnistuminen tehtävissä


 • Minä koen että olen aika suurpiirteinen näiden tehtävien suhteen ja olen pahoillani siitä. Eka tehtävän ja nyt tän toisen tehtävän tekemisessä olen ollut se heikoin lenkki, tuntuu että en pysty millään teidän tasollenne. -Orvokki-
 • Onnistuminenhan on koko ryhmän toiminnasta kiinni ja koen että kaikki ovat olleet mukana omilla taidoillaan. Hyvä niin. Paitsi tietenkin marteam joka joutui jättämään ryhmämme muiden kiireiden takia. Titus
 • Onnistuimme mielestäni tehtävissä hyvin. Kaikki ryhmän jäsenet, jotka olivat loppuun asti mukana, kantoivat kortensa kekoon. Pysyimme asettamissamme aikatauluissa ja jokainen vastasi hienosti omasta osuudestaan. Tarde
 • En osannut oikein osallistua muihin tehtäviin, kuin omaan vastuutehtävään. Kaikki ovat varmaan osallistuneet oman vastuutehtävän suorittamiseen, koska tosiaan tehtävät ovat valmistuneet aiktaulussa ja tekstitkin mielestäni ovat olleet luettavia ja hyviä. Raija
 • Onnistuimme tehtävissä hyvin. Saimme kootuksi hyvät työt ja muokkasimme palautteen myötä tehtäviä entistä paremmiksi. Ryhmän jäsenet toimivat jaettujen työnkuvien mukaan. Aikataulut pitivät vaikka hieman asettivatkin itselleni haasteita. T:a32548
 • Valmiit tehtävät ovat mielestäni varsin onnistuneita. Kaikki kurssin loppuun jatkaneet kantoivat vastuunsa ja osallistuivat sovitulla tavalla. Lopputuloksena ihan kivat ja laadukkaat esseet aiheista. T. Haapa


Oman oppimisen arvioiti


 • Huomaan että olen aika suurpirteinen oppija ja koen suurena haasteena toimimisen tämän Wikiopiston jäsenenä. Medialukutaidon suhteen olen vatsa lähtöviivan tuntumassa, sillä sosiaalinen media aiheuttaa minulle vastenmielisiä tunteita juuri sen vuoksi, että se aika mikä menee konella istuessa voisi käyttää tehokkaammin johonkin muuhun tekemiseen (tämä tilitys koskee muita sosiaalisen median aiheuttamia riippuvuussuhteita). Toisin sanoen näiden tehtävien tekeminen on ollut valaisevaa ja tehtävien toteuttaminen on aika vapaata, mikä on oppimista oman aikataulun mukaan ja se on hyvä. -Orvokki-
 • On ollut mielenkiintoista opiskella lähdeaineistoa ja sitten katsoa mitä muut ovat pitäneet siinä tärkeänä ja oleellisena. Näin löytyy uusia näkäkulmia ja saa tukea omiin välillä suppeisiin käsityksiin. Tosin olisin toivonut saavani lähiopetuskerralla myös jonkinlaisen luennon aiheesta varsinkin kun aika olisi hyvin riittänyt ja Hämeenlinnasta saakka paikalle matkustettiin. Titus
 • Oman oppimisen näkökulmasta mielenkiintoisia olivat lähdeaineistot. Vaikka jokaisella oli painopistealueena yksi tehtävä, joutui kommentointia varten tutustumaan myös koko aineistoon. Aineistosta sai mielenkiintoisia näkökulmia mediakasvatukseen liittyen. Tehtävissä aihepiirit syventyivät ja moni asia jäi mietittymään näin jälkeen päinkin. Tarde
 • Aluksi tunsin olevani aika lailla eksyksissä, kun en aikaisemmin ole tällaista tehtävää rakentanut. Ihmeesti sitä tekstiä alkoi tulla ensimmäisiin tehtäviin ja sitten uskaltauduin itsekin kirjoittelemaan, kun oma tehtävä tuli eteen. Suomalaisethan ei keskeneräistä työtä näytä, mutta rohkaistuin aika nopeasti tähän tyyliin ja kokeilin uusia juttuja. Seuraavaa työtä tehdessä, olisin jo monin verroin viisaampi. Raija
 • Oman oppimisen suhteen on ollut ensinnäkin mielenkiintoista työskennellä täällä wikiopistossa. Tämä on ollut avartava kokemus, mutta myös havahduttava sen suhteen kuinka tärkeä merkitys ryhmällä on. Ryhmän jäsenten tulee olla hyvin sitoutuneita ja aikataulujen täytyy pitää tai muutoin koko ryhmä "kärsii". Muiden tehtävien lukemisen myötä omat ajatukset saivat tuuletusta ja havahduttivat pohtimaan asioita eri kanteilta. Opin lukemaan muiden kirjoittamaa tekstiä muokaten sitä omasta mielestä paremmaksi ja vastaavasti saamani palautteen myötä opin muokkaamaan omaa tekstiä kaikkia ryhmäläisiä miellyttäväksi. T:a325484
 • Alkuun tunsin suurta ahdistusta tämän kurssin suorittamisesta. Wikiopisto ei oikein helposti auennut ja hahmottunut minulle. Mutta sitten kun tekstiä toisilta alkoi syntyä ja itse uskaltautui kokeilemaan muokkaamista, rupesi tajuamaan mistä on kysymys ja ahdistus alkoi helpottaa. Opin siis ainakin auttavasti käyttämään tätä ohjelmaa. Lähdeaineistojen lukeminen oli antoisinta, niistä oppi paljon ja tietysti vielä enemmän kun joutui tekstejä referoimaan/tiivistämään omilla ajatuksilla höystettyinä esseiksi. Haapa


Wikiopisto oppimisympäristönä


 • Wikiopisto on antanut uuden näkökulman oppia ja tuottaa ryhmän jäsenenä teksitiä erilaisten tehtävien kautta.-Orvokki-
 • Alun ongelmien jälkeen Wiki alkoi tuntua ihan hyvältä.Jos tekisimme samalla ryhmällä uuden tehtävän uskoisin sen onnistuvan paremmin. Tämä oli meille tällainen harjoituskierros. Titus
 • Mielenkiintoinen tapa opiskella. Vaatii jonkin verran totuttelua uskaltaa rohkeasti kirjoittaa ja muuttaa toisten tekstejä. Hyvä kokemus kaikkinensa. Tarde
 • Ihan uusi maailma minulle työskennellä. Yhteistyö sujui hyvässä hengessä ja tosiaan tämän kokemuksen jälkeen osaisi jo paljon paremmin osallistua, niin tehtävän tekemiseen, kuin kommentointiinkin. Raija
 • Kokemuksena ihan ok. Tänne oppimisympäristöön kirjautuminen oli minulle jostakin syystä erityisen unohduttavaa niin kuin tänäänkin huomasin kirjautua vasta nyt lopuksi. Jotenkin ryhdyin aina vaan kirjoittelemaan ja kun kone ei herjannut ja tallentamaankin pääsi en aina huomannut kirjautumista. Oppimista siis jäi?!? Tämäntyyppinen työskentely on ylipäätään mielestäni hyvin sitovaa ja en koe ihan omakseni näin tiivistä ja usein toistuvaa koneella olemista. Kirjoitetun viestin välityksellä on vaikeampi saada asioita kerrottua niin kuin haluaisi eli tulla ymmärretyksi oikein. Kasvokkain tapahtuva ja keskustelevampi työskentelytapa on mielestäni itselleni sopivampi keino tehdä ryhmätöitä. T:a325484
 • Hauskalla tavalla erilainen kurssi! Ryhmätyöskentely tällaisella alustalla oli mielestäni alkukankeuden jälkeen kivaa ja antoisaa. Ajattelen, että tällainen yhteinen alusta pitäisi saada muillekin kursseille ryhmätyöskentelyn apuvälineeksi. Esim. edellisellä kvalitatiivisen tutkimuksen kurssilla tehtävät pariesseet olisivat olleet paljon helpompia toteuttaa tällaisella alustalla. Sen sijaan meillä kumpikin kirjoitti omalla tahollaan (face to face tapaamiset olivat mahdottomia toteuttaa) ja sitten epätoivoisesti yritimme lähetellä sähköpostilla toisillemme uusimpia versioita, joissa oli sitten aika väkertäminen, että niistä sai yhtenäisiä. Olisinkin kaivannut käytännön opetusta siitä, miten tämän alustan voisi saada käyttöön muille kursseille ryhmätyöskentelytarkoitukseen!!! Oli myös mielenkiintoista huomata, että Ivan Illichin ajatukset kouluttomasta yhteiskunnasta voisivat todellakin käytännössä toteutua wikiopiskelun kautta, vaikka hänen ajatuksensa aikoinaan olivat varmaan monelle aika utopistisia. t. Haapa