E-Jump 2.0:n Uudet arviointimenetelmät -kurssin esittely

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kurssin suorittaminen

Uudet arviointimenetelmät -kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti Wikiversityssä olevien aineistojen, linkkien sekä keskustelujen avulla. Toisena vaihtoehtona on suorittaa kurssi ohjatusti sekä hyödyntää erilaisia opiskelijoille tarkoitettuja tukipalveluja. Wikiversityn aineistoa on myös sallittua käyttää osana eri oppilaitosten omia kursseja.

Uudet arviointimenetelmät -kurssilla arvioinnissa painotetaan oppijakeskeistä näkökulmaa sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia osana arviointia. Kurssi tarjoaa mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia oppia sosiaalisen median avulla sekä kannustaa vuorovaikutteisuuteen. Tiedon vastaanottamisen sijaan opiskelijoita ohjataan aktiivisiksi ja tietoa tuottaviksi. Wikin käyttäminen ja prosessikirjoittaminen tekevät oppimisprosessista helpommin havainnoitavan ja seurattavan ja syntyneen materiaalin laittaminen Wikiopistoon tekee tuloksista kestäviä. Uudet arviointimenetelmät -kurssilla muodostunutta materiaalia ja keskusteluja voidaan käyttää myös tulevien kurssien perustana.


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kaikki osallistujat sosiaaliseen mediaan ja antaa heille mahdollisuus kokeilla erilaisia arviointimenetelmiä ja oppia näin muodostuvien kokemusten kautta. Tällä tavalla osallistujat ymmärtävät arviointia sosiaalisessa mediassa ja oppivat, miten arviointia ja sosiaalista mediaa voidaan yhdistää. Tavoitteena on myös koota yhteen erilaisia arvioinnin käytäntöjä, ideoita ja kokemuksia, kun apuna käytetään sosiaalista mediaa.

Lisätietoja innovatiivisesta arvioinnista eri oppiaineissa saa täältä (erityisesti sivut 16 ja 51): "Innovative assessment across the disciplines, An analytical review of the literature" [1]


Sisältö

Uudet arviointimenetelmät -kurssilla osallistujia tutustutetaan kolmeen keskeisimpään tekniseen työkaluun: verkkoportfolio, blogi ja wiki.


Uudet arviointimenetelmät -kurssin suunnittelijat