Ehdotuksia digitaalisen portfolion rakentamiseksi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Digitaalisen portfolion kokoamisen tarkoitus on yksi tärkeimmistä päätettävistä asioista ennen kuin digitaalista portfoliota aletaan rakentaa. Digitaalinen portfolio on prosessina (kokoelma, pohdintaa, arviointia, esittämistä) täysin eri asia kuin tuotteena (muistio, ansioluettelo, nettisivu, wiki, CD-rom tai DVD). Saatavilla on muutama kaupallinen työkalu, joka helpottaa työn hallinnointia (etenemisen hallinnointia), ja siten auttaa oppilaan töiden formatiivista arviointia ja palautteen antamista. Myös HTML-sivuja, Wordiä, blogeja, tai jopa useita erilaisia avoimeen lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja voi käyttää kokeilumielessä.


Lyhyesti, on tärkeää etukäteen määritellä digitaalisen portfolion tavoitteet ja asiayhteys:

• tunnista digitaalisen portfolion tarkoitus ja kohderyhmä;

• tunnista sisäinen hallinnointirakenne;

• tunnista laitteet ja ohjelmistot, joita käytetään.


Webistä löytyy useita malleja HTML-muodossa, jotka toimivat inspiraation lähteenä suunnitellessa digitaalisen portfolion hallinnointirakennetta. Esimerkkimalleja on sekä oppilaille että opettajille.

Jos digitaalinen portfolio tulee johonkin tiettyyn opetusohjelmakokonaisuuteen, opettaja voi keskustella oppilaiden kanssa ja ehdottaa seuraavia rakenteita:


Ehdotus 1:

• sisällysluettelo

• ohjelma

• tavoitteet (yleiset ja erityiset)

• kirjallisuus

• arviointitapa ja kriteerit

• merkitykselliset tekstit

• pyydetyt työt

• kriittinen pohdinta

• oppilaan vapaasti ja luovasti täydentämä osio

• tutkimusaineisto

• henkilökohtaiset dokumentit

• viitteet: osallistuminen seminaareihin, konferensseihin, symposiumeihin.


Ehdotus 2:

• oppimispäiväkirja

• oppimisen kertomukset tai narratiivit

• kriittiset tilanteet

• Cards of reading

• tapausanalyysi

• oppimisen kriittinen analysointi

• muu aineisto.


Kun oppilaita ohjataan pohtimaan, mitä he tekevät ja miksi heitä ohjataan luoviksi ajattelijoiksi, jotka seuraavat tavoitteita ja kiinnostustaan, on tärkeää tehdä objektiivista arviointia, joka perustuu ennalta sovittuihin sääntöihin.