Ennakkomateriaali - työkalujen ja webbilinkkien valinta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Täältä löydät tiiviisti esitettyä materiaalia erilaisten linkkien ja dokumenttien muodossa.


Työkalujen valinta


Available tools (saatavilla olevia työkaluja): [1]

Tools for portfolios (erilaisia oppimistyökaluja portfolioita varten): [2]


Webbilinkit


9 Principles of Assessment (9 arvioinnin periaatetta): [3]

List of Assessment resources (listaus internetissä olevista arviointiresursseista): [4]

"E-Portfolio for Assessment, Student Learning, and Career Development: Open Source Portfolio Applications" (Digitaalinen portfolio arvioinnissa, opiskelijoiden oppimisessa ja urakehityksessa: avoimen lähdekoodin portfoliosovellukset):[5]

E-portfolios in Health System (digitaaliset portfoliot lääketieteessä): [6]

Case studies (esimerkkitapaukset): [7]

"Using Technology to Support Alternative Assessment and Electronic Portfolios" (Tekniikoiden käyttäminen vaihtoehtoisen arvioinnin ja digitaalisten portfolioiden tukena -sivusto): [8]

Definitions (määritelmiä): [9]

"Comparing ePortfolio Systems" (Digitaalisten portfoliojärjestelmien vertailu): [10]

"Digital Age Assessment (Digitaaliajan arviointi): [11]

University Case Study (yliopistotapausesimerkki): -

Peer assessment and e-portfolio (vertaisarviointi ja digitaalinen portfolio): -

"ICT integration, e-portfolios, and learning as an activity-reflection cycle" (ICT:n integraatio, digitaalinen portfolio ja oppiminen toiminnan ja vaikutuksen kehänä): [12]