Harppaus avoimeen oppimiseen/Oppimisportfolio

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Oppimisportfolion keskeinen tarkoitus on toteuttaa ja tehdä näkyväksi oppimisprosessia.

Mikä portfolio on?

Portfolioita voi olla monenlaisia. Perinteisin portfolion tavoite on ollut kuvata tekijänsä taitoja ja pätevyyttä (esimerkiksi valokuvaajan tai taiteen tekijän portfolio). Portfoliota on käytetty myös uraohjauksen välineenä sekä ammatillisen osaamisen osoittamiseen työnhakuvaiheessa. Viime aikoina varsinkin korkea-asteella oppimisen osoittamiseen ja arviointiin on käytetty portfoliotyöskentelyä.

Oppimista edistävä portfolio ei ole pelkkä esittelykansio tai -sivusto, vaan siihen kuuluu oleellisena osana kirjoittamalla oppiminen, reflektointi, suunnittelu ja oman oppimisen ohjaaminen. Kirjoittaminen on tutkitusti tehokas tapa oppia, mutta portfolio voi sisältää myös muita ilmaisutapoja, kuten ääntä, kuvia ja videoita. Tietotekniikka ja verkko tarjoavat monipuolisia tapoja toteuttaa oppimisportfolio.

Harppaus-opintopiirissä jokaisen osallistujan toivotaan avaavan avoimen verkkoportfolion, koska näin jokaisella on mahdollisuus oppia toinen toisiltaan. Portfoliotyöskentelyyn liitetään myös yhteisiä työskentelyvaiheita.

Jokaiseen aiheeseen liittyy pohdintatehtäviä, joita osallistujat voivat myös itse lisätä. Oppimisportfolioon kootaan omaa pohdintaa itseä kiinnostavista kysymyksistä.


Työvälineitä[muokkaa]

Oppimisportfolion voit toteuttaa haluamallasi verkkotyövälineellä. Tärkeää on, että muut pääsevät näkemään, lukemaan ja mielellään myös kommentoimaan portfoliotasi. Alla muutamia suositeltavia tapoja toteuttaa oma portfolio:

Blogger on Googlen palveluvalikoimaan kuuluva selkeä, varmatoiminen ja monipuolinen blogi, jonka käyttökieleksi voi valita suomen. Kuvia ja videoita voi tallettaa ja jakaa Blogger-blogin kautta mittavan määrän.

Vuodatus

Posterous on yksinkertainen blogi, joka on erittäin helppo aloittaa. Lähetät vain sähköpostilla ensimmäisen blogimerkinnän. Posterous-blogiin on helppo lähettää myös mp3-tiedostoja. Ne liitetään sähköpostin liitteeksi, lähetetään omaan blogiin ja blogiin avautuu pieni audiosoitin, jolla äänitiedostot voi kuunnella. Myös kuvia ja tekstitedostoja voi lähettää liitteenä. Blogia voi editoida toki normaaliin tapaan selaimelta. Posterousiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joita kannattaa tutkailla Posterous-väen omasta blogista.

Tumlr on riisuttu ja ketterä blogipalvelu, joka soveltuu tekstin lisäksi kuvien ja linkkien jakamiseen. Työpöydälle voi asentaa pienen vimpaimen, jolla Tumblr-merkintöjä voi lähettää kätevästi. Esimerkiksi Tumblr-blogista.

Twitter

Luminotes yksinkertainen wiki-tyyppinen verkkomuistikirja, joka näkyy vain itselle ja halutuille lukijoille, jotka kutsutaan sähköpostilla. Luminotes-wikin voi tulostaa ja tallettaa sähköisessä muodossa. Logiikka jäljittelee muistiinpanokortteja ja sopii siksi hyvin portfolion kokoamiseen. Mahdollisuus ladata myös työpöytäsovellus, josta voi lähettää muistiinpanoja.

Lähteet[muokkaa]

Agora Learning Lab: Digitaaliset portfoliot. Jyväskylän yliopisto http://www.peda.net/veraja/jyu/ac/all/portfolio/pofoopas/

Zubizarreta, J. (2009). The Learning Portfolio. Reflective Practice for Improving Student Learning, 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.