Infonomia

Wikiopistosta

Etsikää yhdessä luoviin ideoihinne liittyvää relevanttia informaatiota ja arvioikaa sitä. Kirjatkaa sopimallanne tavalla.