Järjestö oppimisympäristönä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa pohdimme oppivaa yhteisöä ja järjestössä oppimisen mahdollisuuksia.


Mikä on yhteisö:

- Yhteisö oppimisresurssina: Jaakko Rantalan artikkeli

- Yhteisökasvatuksen keskeiset elementit: informaalisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys / kokemuksellisuus, kontekstuaalisuus, sosiaalisuus ja osallisuus

Mikä on oppiva organisaatio:

- Oppiva organisaatio (Oskari Uotisen Slideshare-esitys)

- Oppiva organisaatio 2.0 (Sovelto)

Arviointi ja palautteenanto:

- Yleistä arvioinnista, itsearvioinnista ja hyvästä palautteenannosta (esim. Jälki-käsikirjan aineisto).

Lisää arvioinnista (Verkkotutor, TYT), itsearvioinnista (Eaapinen, E-oppimiskeskus) ja palautteenannosta (avaintoimija.net)

Kansalaisyhteiskunta.fi Suomalaisten kansalaisjärjestöjen hakemisto, joka sisältää myös mm. rahoitus- ja koulutushakemiston

Järjestötoiminnan tietopalvelu Tiivistelmiä, kirjaesittelyjä sekä artikkeleita järjestötoimijoille

Opintokeskukset.fi Opintokerho- ja kurssitoimintaa organisoi Suomessa 11 opintokeskusta. Opintokeskukset ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Niiden opintotoiminta järjestetään vapaamuotoisesti lähellä osallistujia. Opiskelu pohjautuu omaehtoisuuteen, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen.

Kansalaisfoorumin opintotoiminta Koulutusmuodot, aineistot ja oppimisympäristöt

Verkkovoimaa ja voimattomuutta Leo Straniuksen artikkeli verkkovaikuttamisesta Kansalaisfoorumilehdessä 2010


Oppimistehtävät

1. Perehdy aineistoihin oppivasta organisaatiosta ja arvioinnista.

- Miten mielestäsi oma yhteisösi tai ryhmäsi voisi toimia oppivana organisaationa ja miten itse ohjaajana voisit edistää ryhmäsi toimintaa oppivan organisaation suuntaan?

- Miten ohjaajana auttaisit oppivaa ryhmää arvioimaan toimintaansa?

2. Miksi sinua kiinnostaa opinto- tai vapaaehtoistoiminta järjestöissä?


Kirjoita ajatuksiasi oppimistehtävistä keskustelualueelle