Kahvihuone

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

< Wikiopiston pääsivu

Wikiopiston kehittäminen[muokkaa]

Olen jo jonkin aikaa miettinyt suomenkielisen Wikiopiston aloittamista. Nyt lomallani, ja muutaman tutun sitä minulta kysyttyään, päätin sitten kirjoittaa tuon pääsivun tuonne beta palvelimelle. Olen jossakin määrin aktiivinen englanninkielisessä Wikiversityssä ja tunnen aika hyvin sen toimintaa ja siihen liittyviä haasteita. On hauska nähdä pystymmekö me suomenkielisessä Wikiopistossa välttämään samat ongelmat.

Tietenkin ensimmäinen vaihe on saada tänne elämää. Siis tässä nyt odottelemme ensimmäisiä kursseja tuolle etusivulle. Saas nähdä. Vanha hyvä motivaatio on tietenkin voittaa ruotsalaiset. Wikiversitetetissä on nyt 9 artikkelia (kurssia ?) ja ilmeisesti kolme aktiivista kehittäjää.  :-) --Teemu 03:19, 6 January 2008 (UTC)

Mukana ollaan. Mua kiinnostaisi järjestää lukupiiri Benklerin The Wealth of Networks -kirjan käsittellyyn keväällä 2008. Kaskustelut olisi mielenkiintoista järjestää etänä esim. Skypellä. Pe3 09:08, 6 January 2008 (UTC)

Lisää aktiivisia toimijoita saatettaisiin saada mukaan niin, että kaikki tälle sivulle eksyvät ja hankkeen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt levittäisivät edelleen ilosanomaa suomenkilelisen Wikiopiston perustamisesta (+ pääsivun linkkiä) "sähköpostiketjukirjeellä" tuntemilleen (ammatti)korkeakoulujen ja yliopistojen opettajille sekä muille potentiaalisille kehittäjille.

Wikiopisto: opettajat, opiskelijat ja yleissivistys[muokkaa]

Tämän päivän verkottuneessa maailmassa Wikimeedioiden hyödyntämisen ja sisällöntuotannon taidot voidaan katsoa kuuluvan jo osaksi yleissivistystä ja parhaiten nämä taidot oppii tekemällä. Siksi olisikin erittäin suotavaa, että kaikki opettajat teettäisivät opiskelijoillaan ainakin hiukan omiin oppiaineisiinsa liittyviä Wikimeediasisältöjä ohjattuina harjoitustöinä jahttp://beta.wikiversity.org/wiki/Wikimedia-tuotteiden_sisältötuotanto/Bottien_käyttö_Wikimeedioissa oppimistehtäväprojektin tiimiyttämällä vierasmaalaisia vaihtareirta suomalaisten opiskelijoittensa kanssa, saataisiin materiaaleista samantien monikielisiä. --Raimondo 09:25, 10 January 2008 (UTC)

Olen ehdottomasti samaa mieltä Raimondon kanssa siitä, että taidot käyttää Wikimedioita ovat jo osa yleissivistystä. Yksi tässä Wikiopistossakin listattu projekti jolla tätä yleissivistyksen tärkeää osa-aluetta pyritään edistämään on Wikipedian käyttäjän käsikirjan kirjoittaminen.
Voisiko Wikipedian käyttäjän käsikirjan kirjoittaa niin, että se toimisi opaskirjana ja johdantona myös uudelle Wikiopiston opiskelijalle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta wikeihin osallistumisesta ja joka ei aio kirjoittaa Wikipediaan? Pe3 00:38, 18 January 2008 (UTC)
Kannatan tätä ajatusta, mutta lisäksi käsikirjan pitäisi antaa linkkejä myös syvemmälle menevään ohjeistukseen. --Raimondo 21:12, 23 January 2008 (UTC)
Minusta Wikipedian käyttäjän käsikirja ja muut Wikimedia-projektien oppaat tulee pitää erillään. Wikipediaa käyttää kaikki - se on sekä Suomen että kv. top 10 sivustojen joukossa - ja sen käyttöön tarvitaan opastusta. Kunihmiset ymmärtävät miten Wikipedia toimii ja miten sitä voi käyttää se ymmärtävät myös muiden Wikimedia-projektit helpommin. Wikipedia on siis "sisäänheitto" tuote joka ohjaa muiden tuotteiden käyttäjäksi. --Teemu 21:12, 28 January 2008 (UTC)
Tottahan tuo on. Selkeyden vuoksi kannattaa siis varmaan aloittaa oma kirja Wikiopiston käyttäjille. Sinne tarvittaisiin ohjeita MediaWikin perustoimintojen käyttämiseen, keskustelun toteuttamiseen wikissä ja wikin muutosten seuraamiseen. Yhteisiä osioitahan voi sitten kopsailla eri kirjojen välillä. --Pe3 00:41, 1 February 2008 (UTC)

Wikiopiston käyttäjänkäsikirja[muokkaa]

Tuossa Pe3n ajatuksessa on ideaa. Siinä pitäisi silloin olla edellä todetun "MediaWikin perustoimintojen käyttämiseen" liittyvien ohjeiden lisäksi myös ohjeet Wikikirjaston ja Wikiopiston yhteiskäytöstä ja turhan toiston eliminoimiseksi siinä voitaisiin kaikille sisarhankkeille yhteisten toimintojen osalta viitata Wikipediankäyttäjänkäsikirjaan.

Oletan myös, että tätä Wikiopiston perustamista on edeltänyt myös jo aiempaakin "toimintafilosofian" kehittämisideointia siitäkin sekä myös noista Aulis Eskolan esittämistä Wiki-kirjoittamistapaan liittyvistä näkökulmista olisi hyvä saada joku tiivistelmä näihin käyttäjän ohjeisiin.

Ehkä Wikiopiston käyttäjänkäsikirjasta voisi tehdä jatkuvasti täydentyvän opuksen, jota kasvatetaan ensisijassa käyttäjien kohtaamien autenttisten ongelmien ohjaamana prosessina. --Raimondo 08:02, 2 February 2008 (UTC)

Opintopiiriksi "Wikimedia-tuotteiden sisältötuotanto"?[muokkaa]

Edellä mainittu Wikipedian käyttäjän käsikirja olisi todellakin erinomaisen hyödyllinen. Olen kaivannut sellaista monesti, koska tarvittavat tiedot ovat kovin hajallaan, hankalasti löydettävissä ja monesti varsin puutteellisia. Käsikirjan tekeminen tosin on varmasti varsin haasteellinen ja työlas tehtävä. Sen tekemisestä generoituu todennäköisesti myös ikuisuustehtävä, koska kirja tarvitsee myös jatkuvaa päivitystä.

Mietin tässä, että tämmöisen käyttäjän oppaan kehitykseen pitäisi saada mukaan myös sitä oppiakseen lukevat käyttäjät, jotta siitä saataisiin oppijan näkökulmasta tarkoituksenmukainen (jatkuvasti kehittyvä) tuotos.

Tätä ajatuslinjaa edeten päädyin ehdottamaan tänne myös aiheeseen liittyvää käyttäjien omista tarpeista kehittyvää opintopiiriä.

Miltä tämmöiset puuhat muiden mielestä tuntuisivat? Katsotaanko lähteekö se liikkeelle ja millaiseksi se käytännössä muotoutuu? --Raimondo 20:01, 12 January 2008 (UTC)

Opintopiirin luominen Wikipedian käyttäjän käsikirjan kirjoittamiseksi on erittäin hyvä idea! Laita vaan Raimondo tuo listalle ja laitetaan sitten myös tuohon Wikibooksissa olevaan aihioon linkki takaisin opintopiiriin. --Teemu 05:42, 15 January 2008 (UTC)

Minä olen tässä viikonloppuna kirjoitellut pätkittäin joitakin juttuja tuohon kirjaan. Minusta olisi tärkeää, että kirja tai edes kirjanen saataisiin aika nopeastikin jonkinlaiseen jo käyttökelpoiseen kuntoon siten, että siitä voisi tehdä PDF:n jota opettajat voisivat printata ja käyttää kouluissa. --Teemu 05:42, 15 January 2008 (UTC)

OK! Tähän tarvitaan ehkä kuitenkin vielä vähän pidemmälle kehitelty luuranko, jota isommpi joukko voisi sitten lähteä tuloksellisesti lihottamaan. Jotta puuha tuottaisi mahdollisimman nopeasti myös niitä opetukseen soveltuvia monisteita, pitäisi rakenteen ilmeisesti olla monitasoinen ja -osainen. Voisitko panna tuon laajemmasta näkökulmasta mietityn rakenteen näkyviin käyttäjän oppaaseen nahdollisimman pian ja käytkö kommentoimassa tähän liittyviä pohdintoja oppaan keskustelusivulla? Katsotaan saadaanko sinne sitten myös lisää keskustelijoita ja materiaalin muokkaajia. --Raimondo 20:29, 15 January 2008 (UTC)

Ohjeita oppilaitoksille[muokkaa]

Hienoa. Suomalaiset korkeakoulut käyttävät Wikiopistoa opetuksessaan. Jonkinlaisen ohjeen kirjoittaminen voisi olla paikallaan. Tässä mitä mulla tuli heti mieleen:

  • kerro selvästi voivatko ulkopuoliset osallistua kurssille? miten? montako? miten ilmoittaudutaan? Voiko Wikiopistoon ylipäätään tuoda kursseja, joille ulkopouliset eivät saa osallistua?
  • Nimeä kurssi sisältöä kuvailevasti, älä järjestävän oppilaitoksen opintokokonaisuuden mukaan (esim. fysiikka 2).
  • Huomioi, että wikissä kurssille osallistumisesta tulee julkista. Onko tämä linjassa oppilaitoksessi periaatteiden kanssa? Muista, että opiskelijat voivat toimia nimimerkillä.
  • Huomioi, että kaikki wikiin kirjoitettu (opettajan ja opiskelijoiden) tulee julkaistuksi GNU Free Documentation lisenssillä. Onko tämä linjassa oppilaitoksesi periaatteiden kanssa?
  • Olisi myös hyvä kirjoittaa ohjeet siitä miten kurssi kannattaa pilkkoa sivuiksi ja alasivuiksi.
  • Miten sivujen nimeäminen ja kurssin pilkkominen kannattaa tehdä silloin, jos kurssista järjestetään useita instansseja (esim. kevät 2008), joiden suorittamiseen liittyy tehtävien tekemistä wikissä?
  • Pitäisikö instanssikohtainen tieto ja sivut eritellä?
  • Ohjeessa voisi mainita, kuinka kurssilaiset voivat itse luoda käyttäjätunnuksensa.
  • Lisäksi oppaassa voisi mainita joitakin Wikiopiston käyttämisen hyviä puolia: Wikiopiston kautta voi tavoittaa uusia kurssin kohderyhmään sopivia ihmisiä, wikin käyttämisen osaaminen on kurssilaisille hyvä taito oppia, kurssi ja sen keskustelut voivat wikiopistossa saada pidemmän elämän.
  • Olisi hyvä, että ohjeesta vähän tai ei ollenkaan wikejä käyttänyt opettaja saisi kokonaiskuvan ja johdannon Wikiopistoon osallistumisesta. -- Pe3 00:58, 18 January 2008 (UTC)

Nimiavaruudet[muokkaa]

Eri kurssit tarvitsevat omat nimiavaruutensa, jotta kurssin osallistujat voivat tehokkasti seurata (RSS-feedinä) vain yhden kurssin sivuihin tehtyjä muutoksia. --Pe3 22:22, 27 January 2008 (UTC)

Nimiavaruus ei ilmeisesti ole sama asia kuin luokitus vai onko? Oli tai ei, niin kunkin kurssin sivujen luokittelu omaan luokkaansa (myös) selkeyttänee tilannetta. Teen tuon omien virityskteni osalta pikapuoliin. Kerrotko vielä tietämättömälle, että mitä tuo sivujen seuraamine RSS-feedinä tarkoittaa? --Raimondo 22:58, 31 January 2008 (UTC)
RSS on keino tilata verkkosisältöjä itselle johonkin RSS-lukuohjelmaan. Wikin muutokset tai blogin postaukset voi tilata itselleen. Itse luen RSS-virtoja selaimessa toimivalla Google Readerilla. MediaWikissä, jota Wikiopisto käyttää, on mahdollista tilata pelkästään tietyn nimiavaruuden muutokset RSS-virtana. Jos kurssilla on oma nimiavaruus, voi tällöin seurata kaikkien kurssin sivujen kehittymistä yhdestä paikasta. --Pe3 00:09, 1 February 2008 (UTC)
Juu. Mites niitä nimiavaruuksia luodaan? --24.6.133.166 18:00, 1 February 2008 (UTC)
En tiiä. Taitaa olla wikiadmin kamaa --Pe3 08:08, 2 February 2008 (UTC)

Virallisen maastatuksen saaminen[muokkaa]

Mistä löytyy tietoa virallisen maastatuksen saamisesta? Millonkohan se on ajankohtaista Wikiopistolle? 10 aktiivista kehittääjää - mikä on aktiivinen kehittäjä? --Pe3 00:55, 1 February 2008 (UTC)

Rekisteröitymisongelmia tietokoneluokasta[muokkaa]

Erään opiskelijaryhmän piti rekisteröityä Wikikirjastoon ja tehdä harjoitustyönään sielä työnalla oleviin Wikiopiston kirjoihin muokkauksia. Pulmaksi kuulemma tuli, että luokka näkyi Wikikirjastoon vain yhtenä ip:nä eikä systeemi antanut rekisteröidä sieltä kuin 6 käyttäjätunnusta. Onkohan tämä ongelma jotenkin ratkaistavissa, jotta koko luokka pääsisi samaan aikaan töihin? --Raimondo 10:34, 1 February 2008 (UTC)

Uhh. Näyttää siltä että Wikibooks pyrkii suojelemaan itseään rajoittamalla käyttäjien luomista yhdestä IP-osoitteesta. Tuohon ei taida olla mitään ratkaisua. --24.6.133.166 17:58, 1 February 2008 (UTC)

Oliskohan mahdollista toimia niin, että opiskelijat kävisivät luomassa käyttäjätunnuksensa ensin muilla koneilla esimerkiksi kotikoneillaan? Eli onko mahdollista olla samasta ip:stä yhteydessä useilla jo luoduilla käyttäjätunnuksilla em. rajan ylittävällä määrällä? Ellei tämäkään onnistu, niin porukka pitää sitten vain jakaa työryhmiin ja kustakin ryhmästä vain "sihteeri" on loggautuneena kirjastoon. --Raimondo 07:26, 2 February 2008 (UTC)
Tämä tieto olisi hyvä siirtää myös Ohjeita oppilaitoksille-sivulle --Pe3 17:49, 1 April 2008 (UTC)

Oliskohan Wikiopiston kirjasto nyt kelvollinen koekäyttöön?[muokkaa]

Sivulla olevat (avautuviin mallineisiin piilotetut) kirjaluettelot ovat dynaamisesti päivittyviä listoja, joihin kirjat pitäisi ilmestyä automaattisesti kun ne on luokiteltu kirjaluettelon listaa vastaavasti. Sivulle voi lisätä helposti uusia listoja ja vanhoihin listoihin voi myös sisällyttää uusia luokkia. Tulostus- ja pdf-versio osioita listoista ei ole vielä testattu, koska sellaisia kirjoja ei vielä ole Wikiopiston kirjastossa. Kirjoitelkaa pitkemmät palautteet Wikiopiston kirjaston keskustelusivulle. --Raimondo 07:36, 20 February 2008 (UTC)

Näyttää hienolta. Ainoa ongelma mikä tuli mieleen, on että kurssikirjaluetteloa ei välttämättä osaa avata. Näytä-linkki on niin kaukana oikealla ja sen olettaa olevat muokkaa-linkki, että sitä ei välttämättä tule tutkineeksi. Voisiko yläotsikot (esim. Elektroniikan_kurssikirjat) saada linkeiksi? Ja olis tietty tyylikkäämpää saada otsikoista alaviivat pois.
Juu, multa se jäi muiden kiireiden ja osaamattomuuden vuoksi kesken, mutta sitähän voi korjata ja kehittää edelleen kuka tahansa. --Raimondo 12:17, 15 December 2008 (UTC)

Suomenkielisen Wikiopiston opiskelijajärjestöt[muokkaa]

Eikö listan opiskelijajärjestöistä voisi laittaa etusivulle? --Pe3

Laitoin etusivulle --Pe3

Kurssi-ideoita[muokkaa]

Aloitin oman sivun kurssi ideoille. --Pe3

Keskustelu Wikiopistosta[muokkaa]

Tämä wikisivu rupeaa olemaan aika pitkä ja vaikeasti seurattavissa. Mitä sille voisi tehdä? Olisiko kenelläkään linkkejä hyviin käytäntöihin kuinka asia on toisaalla ratkaistu? --Pe3

Voisiko vanhentuneille keskusteluille luoda keskusteluarkiston, jonne ne siirrettäisiin tältä sivulta keskustelun laannuttua? --Pe3 17:40, 1 April 2008 (UTC)
Olisiko osallistujilla kiinnostusta aloittaa Jaiku-kanavaa Wikiopistolle? --Pe3 17:44, 1 April 2008 (UTC)
Vai onko proprietary-ratkaisu huono ja väärin. Pitäisikö luoda IRC-kanava? Itse käytän IRCiä melko harvakseltaan. --Pe3 05:56, 2 April 2008 (UTC)

Oppilaitoksen suhde Wikiopistoon tuomiinsa kursseihin[muokkaa]

Pitäisi välttää (henkisten) raja-aitojen muodostumista Wikiopistoon. Miten oppilaitoksien Wikiopistoon tuomia kursseja voitaisiin kehittää yhteisomistukselliseen suuntaan? Ehkä on hyvä, että oppilaitos hallinnoi yksittäisen kurssin sivuja kun se järjestetään ensimmäisen kerran Wikiopistosta. Mutta entä kurssin jälkeen? Pitäisikö oppilaitosohjetta jotenkin päivittää? --Pe3

Yksittäisen kurssin seuraaminen RSS-syötteellä[muokkaa]

Onko MediaWikissä (tai jonkin muun välineen avulla) teknisesti mahdollista luoda kurssille oma RSS-syöte? Sellainen helpottaisi huomattavasti yksittäisen kurssin seuraamista. --Pe3 17:48, 1 April 2008 (UTC)

Tarvetta muokkaamisohjeille?[muokkaa]

Mielestäni olisi ainakin hyvä kirjoittaa jonnekin ohje alasivujen käyttämisestä jos sivut ovat selvästi osa jotakin kurssia. --Pe3 20:18, 1 April 2008 (UTC)

Oppilaitosten lukukausi 2008-09[muokkaa]

Olisi hyvä jos Wikiopistoa tukeneiden oppilaitosten edustajat olisivat yhteydessä ennen syksyä 2008 ja suunnittelisivat mahdollista yhteistoimintaa ja nykyisten Wikiopistoon tuotettujen kurssien jatkokehittämistä. Lisäksi voisi olla hyvä viestiä Wikiopiston olemassaolosta suomalaisille oppilaitoksille ja kutsua porukkaa mukaan. --Pe3 21:18, 1 April 2008 (UTC)