Koulutuksen sisältörunko

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yhteinen ongelma tai haaste[muokkaa]

Sosiokulttuurisen innostamisen taustaa ja elementtejä.

Netti-innostaminen yhdistystoiminnassa.

Sosiaalisen median moninaiset muodot.

Miten sosiaalista mediaa hyödynnetään osallistavasti.

Miten sosiaalisen median välineitä hyödyntäen “tuodaan elämää sinne missä sitä ei ole”?

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Ongelman taustoihin tutustuminen[muokkaa]

Yhteisen, kaikkia koskevan ongelman hahmottaminen ja haasteiden selättäminen sosiaalisen median välinein.

Ongelman hahmottamiseen parhaiten sopivia sosiaalisen median välineitä.

Osanottajien osallistaminen työhön hyödyntäen esim. PBL-tekniikkaa.

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Ratkaisumallit[muokkaa]

Miten verkkoa hyödynnetään ongelman taustojen selvittämisessä.

Mistä eri paikoista voisi löytyä ongelman taustoitusta. Missä ihmiset voisivat pohtia samaa ongelmaa

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Ratkaisumallien käyttöönotto[muokkaa]

Haetaan yhdessä tietoa ongelman eri puolista.

Rakennetaan tietoa yhdessä wikiopistoon ohjatusti osallistavana prosessina.

Tiedon yhteinen jakaminen ja tuottaminen

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Dialogin periaatteet[muokkaa]

Ongelman ratkaisujen löytäminen dialogisin menetelmin.

Avoin pohdinta ongelman ratkaisusta: sisäinen dialogi.

Pohditaan dialogisuuden ydintä ja johdatellaan oppijat kohti trialogisen oppimisen ydintä.

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Ongelmanratkaisu dialogisen prosessin kautta[muokkaa]

Yhdessä löydetyn ratkaisumallin sijoittaminen "yleiselle foorumille".

Pohditaan yhdessä dialogiin sopivia sosiaalisen median työkaluja.

Tavoitteena löytää ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan laajentamalla dialogia ulkoiseksi.

Aineistolinkit ja tehtävät löydät klikkaamalla otsikkoa.

Reflektio[muokkaa]

Arvioidaan ratkaisua, sen toimivuutta ja tuotantoprosessin onnistumista.

Miten ratkaisu voisi toimia omassa yhteisössä ja miten sen voi viedä käytäntöön.

Tutustutaan toimintatutkimuksen sykliin.

Omille poluille[muokkaa]

Koulutuksen päätyttyä kukin ideoi sosiaalisen median välineitä hyödyntävän projektin omalle yhteisölle.

Hyödynnetään koulutuksen aikana mallinnettua projektia.

Sovitaan aika, milloin kukin tuo ideansa yhteiselle estradille.

Arvioidaan toisten ideoita ja toimintamalleja vertaisarvioinnin periaatteella.