Kurssimateriaalit ja lukemistot

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Linkkejä[muokkaa]

 • eAineistot oppimisen tukena [1]
 • Linkkejä sosiaalisen median koulutus- ja muuhun käyttöön [2]
 • Uusia lukutaitoja käsittelevä wiki [3]
 • Kasvatustieteellisiä open access-lehtiä [4]
 • Dream-konferenssin paperit [5] & pääluennoitsijoiden powerpontit [6]
 • Participatory media [7]
 • Kriittinen medialukutaito [8]
 • Platonin valtio ja vallan jakautuminen [9]
 • Anarkismi ja kasvatus [10]
 • New Media Literacies - MIT OpenCourseWare [11]
 • Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali [12]
 • Internet Archive [13]
 • MacArthur Foundation – Re-Imaging Learning in the 21st Century [14]
 • Wikiversityn online-kursseja [15]
 • New Media Literacies Project [16]
 • Sosiaalinen media [17]
Oppaita wikien tekoon & käyttöön[muokkaa]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja [18]
 • Viisautta wikin tekoon [19]

Kirjallisuutta[muokkaa]

Artikkeleita[muokkaa]
 • Bauwens, Michel (2005). The Political Economy of Peer Production [20]
 • Bawden, David (2001). Information and digital literacies; a review of concepts [21]
 • Berry, David (2005) [22]
 • Chan, Leslie (n/a). Open Access: Promises and Challenges of Scholarship in the Digital Age [23]
 • eLearning Papers (useilla kielillä, myös suomeksi) [24]
 • Giroux, Henry (2009). The Spectacle of Illiteracy and the Crisis of Democracy. Truthout [25]
 • Jakonen & al. (2010). Toisenlainen tuotanto on mahdollinen. [26]
 • Kahn, Richard (2009). Critical Pedagogy Taking the Illich Turn [27]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2005). Digital Literacies: Policy, Pedagogy and Research Considerations for Education [28]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2006). Blogging as Participation: The active sociality of a new literacy [29]
 • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [30]
 • Rantala, Leena (2008). ***
 • Shor, Ira. What is Critical Literacy? Journal for Pedagogy, Pluralism & Practice [31]
 • Staley, D. (2009). Managing the Platform: Higher Education and the Logic of Wikinomics. EDUCAUSE Review 44 (1) (January/February 2009): 36–47. [32]
 • Streckeisen, Peter (2009). Knowledge Society — or Contemporary Capitalism's Fanciest Dress. Analyse & Kritik [33] ---kuka löytää tän pdf:nä?
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [34]
 • Suoranta, Juha (2009) Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [35]
 • Suoranta, J. & Vadén, T. (2004) Breaking radical monopolies. Towards political economy of digital literacy. eLearning, 1 (2), [36]
 • Suoranta, Juha (2007). Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta. Teoksessa Katajamäki, Heli ym. (toim.) Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä (ss. 115–126) [37]
 • Vadén, Tere (2002). Digitaalinen nominalismi. Koodiutuminen ja tiedon omistajuuden ongelma tietoyhteiskunnassa [38]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2008) Social media and levels of freedom [39]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2009) A definition and criticism of cybercommunism. Capital & Class [40]
 • Vainio, Niklas (2006). Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta? [41]
 • Varto, Juha & Vadén, Tere (2010). Tepedity of the Majority and Participatory Creativity. In Sonvilla-Weiss, Stefan (ed.). Mashup Cultures. SpingerLink. [42]
 • Weller, Martin (2009) Using learning environments as a metaphor for educational change [43] tai pdf [44]
 • Willinsky, John (2007). Of Critical Theory and Critical Literacy [45]
 • Woolsey, Kristina (2005). New Media Literacies. A Language Revolution. [46]
Kirjoja, selvityksiä[muokkaa]
 • Aalto, Hanna-Kaisa, Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2008) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - menestyksen eväät tulevaisuudessa. [47]
 • Apajalahti, Ahto & Sotala, Kaj (2010). Jokapiraatinoikeus. Helsinki: WSOY. [48]
 • Communication theory b:en:Communication_Theory
 • Cummings, Robert & Barton, Matt (toim.) (2009). Wiki Writing: Collaborative Learning in the College Classroom [49]
 • Efimova, L. (2009). Passion at work: blogging practices of knowledge workers. Enschede, Netherlands: Novay. [50]
 • Fountain, R. Wiki Pedagogy [51]
 • Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, 1971 (luvut 1-3; luvussa 2 banking versus dialogical concept of education) [52]
 • Introduction to Free Software [53]
 • Ito, M. et al. (2009). Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media [54]
 • Knobel, M. & Lankshear, C. A New Literacies Sampler. Peter Lang, 2007. [55]
 • Lakkala, Minna (2010) How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry [56]
 • Lallana, Emmanuel & Uy, Margaret (2003). The Information Age b:en:The_Information_Age
 • Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008). Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy [57]
 • Matikainen, Janne: [58] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
 • Stian Rødven Eide (2009). Free Beer 1.0 [59] [60]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere. (2008). Wikiworld. [61]
 • Willinsky, John (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship [62]
Lehtiä[muokkaa]
 • Critical Literacy [63]
 • Darkmatter [64]
 • e-Learning [65]
 • e-Learning and Education [66]
 • Electronic Journal of e-Learning [67]
 • European Journal of Open, Distance and e-Learning [68]
 • Emerging Technologies in Learning [69]
 • Information Technologies & International Development [70]
 • International Journal of Learning and Media [71]
 • Journal of Media Literacy Education [72]
 • Seminar.net [73]
 • Triple C - Cognition, Communication, Co-Operation [74]
 • Widerscreen [75]
Videoita[muokkaa]
 • M. Wesch: "Web 2.0: The Machine is Us/ing Us" [76]

Lukupiiri[muokkaa]

Kurssi on mahdollista opiskella myös itsenäisenä lukupiirinä:

Ohjeita ja esimerkkejä wikiopiston opinto- ja lukupiireistä Wikiopiston_opintotarjonta#Opintopiirit

Opintopiiriohje [77]

Alan (nyky)klassikot[muokkaa]

 • Dewey, John, Democracy and Education s:en:Democracy_and_Education, 1916.
 • Dewey, John, The Public and its Problems, 1927, (suom. Julkinen toiminta ja sen ongelmat, 2006).
 • Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, 1974, (suom. Sorrettujen pedagogiikka, 2005) [78]
 • Gee, James Paul, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, 2003.
 • Habermas, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit (suom. Julkisuuden rakennemuutos, 2007)
 • Himanen, Pekka, Hakkerietiikka
 • Illich, Ivan, Deschooling Society (suom. Kouluttomaan yhteiskuntaan, 1971) [79]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michelle, Digital Literacies
 • Lessig, Lawrence, The Future of Ideas [80]
 • Lessig, Lawrence, Free Culture [81]
 • Lash, Scott, The Critique of Information
 • Rancière, Jacques, The Ignorant Schoolmaster [82]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere, Wikiworld [83]
 • Zizek, Slavoj Cyberspace Lenin - Why Not? [84]
 • To be continued