Luku 5

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tuotanto, voitto ja hinta[muokkaa]

Sananlasku sanoo ”Viini on viisasten juoma”. Hinnoittelu on myös viisasten asia, sillä saatetaan yritys menestykseen tai perikatoon. Erityisen vaikeata on hinnoitella uusi tuote uusille markkinoille, se ei saa olla liian halpa eikä liian kallis. Hyvänä esimerkkinä automerkki Panhard (ei Packard), joka meni nurin liian alhaisen hinnoittelun takia.

Vastaava esimerkki oli Iittala, joka USAssa hinoittelemalla ison vaasin nelinkertaiseksi menestyi. Vaasi oli alunperin oli liian kallis yksityiselle henkilölle, mutta kalliipana sopi ”liikelahjaksi”. Kun hinta nelinkertaistiin myynti lisääntyi..

Kysyntä ja hinta kulkevat yhdessä, tiettyä kysyntää vastaa tietty hinta, ja alhainen hinta vastaa suurta kysyntää. Kukaan ei voi itse määritellä että ”tähän hintaan haluan myydä tietyn määrän”.

Voiton maksimointi

Yleensä sanotaan että yritykset maksimoivat voittonsa, onko asia näin? Ei ole, sillä jotkut johtavat haluavat mieluummin johtaa suurta yritystä, kuin kannattavaa, tai sitten halutaan noudattaa ”hyviä tapoja”, tai olla ”UNICEF”. Voiton määritelmä voi olla vaikeata. Kuitenkin voiton maksimoinnin teoria on hyvä tuntea.

kokonaisvoitto = kokonaiskulut – kokonaismenot,

kokonaistulo = P*Q, eli määrä*hinta kysyntäkäyrältä,

keskimääräinen tulo = kokonaistulo/Q eli P*Q/Q joka on = P,

Voitto ei ole sama kuin tulo, vaan kulut on vähennettävä. Menoja on kahta lajia kiinteät kulut ja muuttuvat kulut.

Esimerkki lelun tuotanto,

leluja kpl tulot menot voitto

0 0 2000 -2000

1000 15000 9000 6000

2000 25000 14000 11000

3000 33000 21000 12000

4000 40000 32000 8000

5000 45000 45000 0

6000 48000 60000 -12000

Hinta ei voi olla sama jos tuotetaan 1000 kpl tai 6000 kpl, sillä kysyntä lisääntyy vain jos hinta laskee. Asian voi esittää kuvana, jossa todetaan että suurin voitto saavutetaan 3000 lelun koh- dalla. Voittokäyrä on melkein aina ”vuoren” muotoinen.

Luku5a.jpg

Tuotannossa on tärkeätä tarkkailla marginaalituloa, eli sitä tuloa joka saadaan, kun lisätään tuotantoa yksi yksikkö. Jos tämä tulo on positiivinen, niin lisätään tuotanto yhdellä, jos se on negatiivinen vähennetään yhdellä. Esimerkissä lisätään 3000 – 4000, saadaan 12000 – 8000 = 4000 eli positiivinen. Jos lisäämme 5000 –6000 saamme –12000. Vastaavasti tutkimme marginaalituloa samalla menetelmällä eli tarkastetaan tuloa kun tuotantoa lisätään yksi yksikkö. Teoria sanoo, että voitto maksimoidaan sillä tuotannolla, jossa marginaalitulo = marginaalimeno, eli MR=MC.

Tästä seuraa, että kiinteät kulut eivät vaikuta marginaalikuluihin, sillä yhden yksikön lisääminen tuotantoon lisää vain menoja muuttuvien kulujen mukaan.Tämä kuullosta kummalliselta, sillä se tarkoittaa, etteivät kiinteät kulut vaikuta maksimivoitto tuotantoon! Eli hinta-määrä päätökset eivät johdu kiinteistä kuluista. Asia on todella näin, mutta kiinteät kulut tietysti vaikuttavat yrityksen lopulliseen voittoon, sillä ne otetaan pois maksimituloksesta. Aina kannattaa säästää kiinteissä kuluissa (katso luku informaatiotuote).

Marginaalilaskentaa voi käyttää esim. opiskelijoihin lentoyhtiöissä. Jos lentomatkalla H:ki – Ivalo normaalisti lentää 100 henkeä a’ hintaan 100 €, niin opiskelijoille voidaan tarjota erikoishinta 30 €, sillä lisäkulut ovat vain lipun kirjoittaminen ja pieni määrä lisäpolttoainetta. Tällainen ”temppu” voi tuottaa suuren voiton yritykselle.

Marginaalilaskenta on myös paikallaan silloin kun joudutaan laskemaan hintoja kovan kilpailun takia.

Hinta ei voi olla sama jos tuotetaan 1000 kpl tai6000 kpl, sillä kysyntä lisääntyy vain jos hinta laskee. Asian voi esittää kuvana, jossa todetaan että suurin voitto saavutetaan 3000 Lelun=lipun kohdalla. Voittokäyrä on melkein aina ”vuoren” muotoinen. Tuotannossa on tärkeätä tarkkailla marginaalituloa, eli sitä tuloa joka saadaan, kun lisätään tuotantoa yksi yksikkö. Jos tämä tulo on positiivinen, niin lisätään tuotanto yhdellä, jos se on negatiivinen vähennetään yhdellä. Esimerkissä lisätään 3000 – 4000,saadaan 12000 – 8000 = 4000 eli positiivinen J os lisäämme 5000 –6000 saamme –12000.Vastaavasti tutkimme marginaalituloa samalla menetelmällä eli tarkastetaan tuloa kun tuotantoa lisätään yksi yksikkö. Teoria sanoo että voitto maksimoidaan sillä tuotannolla, jossa marginaalitulo = marginaalimeno, eli MR=MC.

Tästä seuraa että kiinteät kulut eivät vaikuta marginaalikuluihin sillä yhden yksikön lisääminen tuotantoon lisää vain menoja muuttuvien kulujen mukaan. Tämä kuullosta kummalliselta, sillä se tarkoittaa etteivät kiinteät kulut vaikuta maksimivoitto tuotantoon! Eli hinta-määrä päätökset eivät johdu kiinteistä kuluista. Asia on todella näin, mutta kiinteät kulut tietysti vaikuttavat yrityksen lopulliseen voittoon, sillä ne otetaan pois maksimitulok¬sesta. Aina kannattaa säästää kiinteissä kuluissa (katso kappale informaatiotuote). Marginaalilaskentaa voi käyttää esim. opiskelijoihin lentoyhtiöissä. Jos lentomatkalla H:ki – Ivalo normaalisti lentää 100 henkeä a’ hintaan 100 €, niin opiskelijoille voidaan tarjota erikoishinta 30 €, sillä lisäkulut ovat vain lipun kirjoittaminen ja pieni määrä lisäpolttoainetta. Tällainen ”temppu” voi tuottaa suuren voiton yritykselle. Marginaalilaskenta on myös paikallaan silloin kun joudutaan laskemaan hintoja kovan kilpailun takia.


Loppupäätelmä

Aina kun päätetään tuotannon lisäyksestä on katsottava marginaalikuluja ja marginaalituloja. Nämä ovat ainoat tärkeät luvut. Jos lasketaan keskiarvolukuja voi hyvät mahdollisuudet mennä ohi. Tällä menetelmällä maksimoidaan voitto ja/tai minimoidaan kulut. Sama laskelma pätee myös makroekonomiassa