Luku 5a

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Rajatuottokäsite[muokkaa]

Kiinteät kulut ovat sellaisia, jotka eivät muutu tuotannon mukana, esimerkkinä vuokra, lämpö, sähkö ja johdon palkat. Myös poistot ovat kiinteitä kuluja.

Muuttuvat kulut ovat sellaisia, jotka muuttuvat kun tuotanto muuttuu, esim. tuntipalkat, raaka-aineet tai koneiden sähkönkulutus.

Tulos per henkilö on kokonaistulo/yrityksen henkilömäärällä.

Rajatuotto = rajatulo (marginal product=MP) on se tuotto joka saadaan aikaan kun tuotantoon lisätään yksi yksikkö lisää.

Keskimääräinen tuotto (average production = AC)on kokonaistuotto jaettuna määrällä. (Q/kpl)

Esimerkki työn tuottavuus ja rajatuotto Työntekijöiden tuotanto per tunti ja tuntipalkka on 30€ ja tuotteen myyntihinta 2€.


K5ataul1.jpg


Huomaamme että rajatuotto vähenee kun seitsemäs työntekijä otetaan palvelukseen (88-> 69). suurin keskituotto saavutetaan kun on 7 henkeä töissä.

K5akuv1.gif


Liila viiva esittää rajatuottoa, eli sitä tuloa joka saadaan kun lisätään yksi yksikö (tässä työntekijä). Tämä arvo menee negatiivisen puolelle n 300 kpl kohdalla (ohut viiva nollaviiva). Kaava rajatuoton laskemiseksi on (kokonaistulonmuutos-kokonaismenomuutos)/kplmäärän muutos.Ensimmäistä lukua ei voi laskea, kun muutosta ei ole, mutta toinen luku saadaan esimerkistä näin ((40-0)-(30-0)/20 = 0,50. Huomaamme että ”optimipisteet” osuvat eri kohtiin eri paikoissa. Kuitenkin seuraavat asiat pätevät, - kun rajatuotto menee alle nolla, niin tuotetaan tappiota, - usein pyritään pisteeseen, missä kpl tuotantohinta on alhaisin, - pyritään myös siihen missä Q/kpl eli tuotanto per henkilö on korkein.

K5ataul2.jpg

Tässä esimerkissä kkk= kiinteät kokonaiskulut; kmk= kokonais muuttuvat kulut; kk= kokonaisku¬lut. Saamme käyrät seuraavasti, kuvaAFC

Tässä haluan korostaa etä käyrät voivat olla erimuotoisia eivätkä suoria. TC on sama kuin käyrä kmk, johon on lisätty kkk eli 50. Marginaalikustannukset nousevat kun tuotanto ylittää n 50 kpl. kuva TC Esimerkki 3


Paksu vihreä viiva edustaa tuloja (kokonaistuloja. ja näemme että tuotanto on vain kannattavaa jos tuotanto on yli 48 kpl ja alle 68 kpl.


Kokonaistulo ja kokonaisvoitto

Kuva alla osoittaa kysyntäkäyrän (joka muuten usein on sama kuin AR eli keskimääräinen voitto). Pisteessä p1,Q1 on se piste jossa saadaan suurin voitto (harmaa alue), kun taas piste P2,Q2 taas edustaa pistettä, jossa saadaan suurin tulo. Jos kysyntäkäyrän elastisuus on = 1, niin nämä pisteet yhtyvät ja suurin tulo ja voitto saadaan samasta pisteestä. kuvaP ja mod66

Kuva Mod66


Yllä olevasta kuvasta selviää että maksimivoitto saadaan kun MR = MC eli rajatulo = raja¬kustannus.

Loppupäätelmä Aina kun päätetään tuotannon lisäyksestä on katsottava marginaalikuluja ja marginaalituloja. Nämä ovat ainoat tärkeät luvut. Jos lasketaan keskiarvolukuja voi hyvät mahdollisuudet mennä ohi. Tällä menetelmällä maksimoidaan voitto ja/tai minimoidaan kulut. Joissakin tapauksissa voi olla että tuotanto on kannattavaa esim. 10 000 alle ja 30 000 yli, mutta tappiollista 10000-30000 välilä. siksi on tärkeätä optimoida tuotanto.Sama laskelma pätee myös makro¬ekonomiassa Mac Ramsay 12.9.2001

20.8.2001 Mac Ramsay