Lukupiiriohjeet

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1.Lukupiirin tavoitteet

- tietoverkon kokemuksellisia ja inhimillisiä piirteitä käsittelevän verkkoaineiston lukeminen sekä yksilöllisen ja jaetun ymmärryksen lisääminen tietoverkosta ihmisten toiminta- ja vuorovaikutusympäristönä,

- vanhan Tietoverkon sielu verkkojulkaisun joukkoälyllinen uudistaminen vastaamaan nykyistä käsitystä tietoverkon inhimillisistä piirteistä sekä ihmisistä tietoverkko-olijoina ja -toimijoina,

- yhteisuudistetun verkkoteoksen julkaiseminen yhdessä sovittavassa verkkopaikassa.


2. Lukupiirin toiminta

- Ilmoittautuminen 21.4. mennessä (nimi lukupiirin etusivulle/osallistujat).

- Vanhan Tietoverkon sielun lukeminen ja vapaamuotoista rupattelua (etusivun keskustelualueella ja jaikussa - pannaanko pystyyn oma kanava?) 8.5. saakka.

- Lukukokemuksen kirjaaminen "Lukukokemukset" -sivulle 9.-13.5.

- Havainnot luetusta ja sisällön arviointi "Havainnot ja arviointi" -sivulle 16.-19.5.

- uudistusehdotukset (sisällön muokkaus/poistaminen ja uuden sisällön esittäminen) 30.5.-6.6.

     * julkaisun sisältöjäsennys: etusivulla
     * alasivujen/lukujen jäsennykset sekä sisältöjen muokkaus ja lisäys ao. sivuilla

- Yhteenveto ja päätös julkaisemisesta "Yhteenveto" -sivulla 13.-16.6.

3. Ajankohtaiset asiat sekä työskentelyä koskevat kysymykset "Ajankohtaista" -sivulla