Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Syksyn 2013 kurssi/Ryhmä etsii jäsentä/Medialukutaidot ja liikennekulttuuri

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suoritustapa C ryhmätyöt

Haluaisin hahmotella medialukutaitojen ja radikaalin kasvatusteorian mahdollisuuksia ottaa kantaa nykyiseen liikennekulttuuriin. Olen kiinnostunut luonnostelemaan projektin, jossa tutkitaan lasten lähiympäristöä: mikä on eka-tokaluokkalaisten kokemus omasta koulumatkasta, mitä hyvää, mitä huonoa siitä löytyy, miten sitä voisi kehittää. Miten lapset tulkitsevat ympäristöä, liikennettä, merkkejä ja symbolien virtaa? Millaiseksi heidän omakuvansa muodostuu päivittäisillä reiteillä? Miltä koulumatkat tuntuvat, miten ne muokkaavat lasta?

Näen tässä kokonaisuudessa visuaalisen lukutaidon tarvetta konkreettisessa maailmassa, toisaalta, kun aletaan miettiä mitä halutaan muuttaa, tarvitaan omien ideoiden mallintamista ja jatkossa niiden pohjalta voidaan kehittää digitaalisia sovelluksia, pelejä, karttoja, nettisivut: kokonainen ilme uudelle, itse ryhmässä visioidulle vaihtoehdolle. Ihanteellisessa työryhmässä olisi mukana visuaalisen alan osaajia ja kriittisestä yhteiskunta- tai kasvatusteoriasta kiinnostuneita henkilöitä.

Projektin voisi ideoida osallistujien mielenkiinnon pohjalta melko pitkällekin joiltain osin, ehkä se on peräti mahdollista toteuttaa jossain muodossa sopivan tilaisuuden tullen. Joka tapauksessa pidän tärkeänä pohtia kysymyksiä kasvatuksen vastuusta, siitä kuka luo ja määrittelee meitä, ympäristöämme ja olemistamme. Koulureitit tarjoavat selkeän tutkimuskohteen näiden mekanismien toiminnalle. Myös aavistus muutoksen mahdollisuudesta on läsnä.

Listaan tähän avainsanoja ja käsitteitä, voidaan työskennellä englanniksikin tarvittaessa:

- traffic culture – who's perpective? - the body in space – identity – moving oneself as state of being - concept of reality – positive experiences – dialogue- change of view – long term behavioral change - -