Mietteitä Mitran videosta

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Löpinät[muokkaa]

Hyvin kiintoisa video. Ymmärrän kyllä kannan, että mihin opettajaa tarvitsee kun kaikki tieto löytyy googlettamalla. Mutta toisaalta taas, tulee ainakin nyt mieleen pari syytä miksi opettaja tai jokin vastaava olisi tarpeellinen (oletuksena samassa tilassa työskentely, kuten videolla). Ensinnäkin, entä jos vastausta ei löydä jostain kumman syystä? Jos kukaan ei löydä jotain asiaa, niin kukaan ei sitä opi. Toisekseen, entä jos löydetty vastaus ei olekaan oikein? Sittenhän opitaan väärin, jos kaikki yhtyvät mielipiteeseen. Näistä syistä olisi hyvä olla edes joku joka tietää mikä on oikein ja mikä ei.

Mitä tulee itseorganisoituun oppimiseen, niin video saa kyllä uskomaan siihen, että lapset voivat oppia mitä vain tarpeeksi hyvällä motivaatiolla ilman opettajaa. Itselläni tämä herättää kysymyksen siitä, olisiko se opettajan ihmiskontakti tarpeen? Tulee vain heti mieleen, että tämä tulevaisuudessa kehittyy siihen, että oppiminen tehdään kokonaan tietokoneen välityksellä kotoa, niin että koulurakennusta ei tarvittaisi. Kysyn vain että muuttaisiko tällainen kehitys koululaisten sosiaalista kanssakäymistä parempaan vai huonompaan suuntaan?

Siitä olen kuitenkin samaa mieltä, että nykyisen systeemin tarpeettomuudet ovat kyllä huomattavia, kun kaikki kirjoitetaan koneella ja tiedot saa wikipediasta. Jonkinlainen muutos on kyllä tarpeen, en osaa tarkkaan sanoa mikä.
-Samuli

Puhuja oli kieltämättä hyvä ja osasi perustella kantansa. Olen monesta asiasta samaa mieltä kuin hän. Esimerkiksi siitä, että nykyinen koulujärjestelmä on vanhanaikainen ja sitä tulisi uudistaa. En kuitenkaan allekirjoita ajatusta tästä yhdestä "grannysta", joka koordinoisi pilvessä tapahtuvaa oppimista, vaan ennemmin haluaisin ajatella asiaa enemmän opettajalähtöisesti. Kuten Samuli jo aiemmin kirjoitti: "Entä jos löydetty vastaus ei olekaan oikein?" Tämä on juuri se ongelma johon itsekin haluaisin puuttua, mikäli koulua alettaisiin mukauttamaan videolla esitetyn kaltaiseksi. Opettajaa tarvitaan edelleen tarkistamaan ja vastauksia ja ohjaamaan oppimista. Toki lapset varmaankin jaksavat yleisesti kiinnostua oppimaan uutta, mutta riittääkö tämä kaikkien kohdalla? Lapset ovat yksilöitä ja tarvitsevat jossain määrin myös erityishuomiota. Näkisin tällaisen pilvessä tapahtuvan oppimisen lisäävän turhan paljon eriarvoisuutta ja asettavan oppilaat eri viivoille.

Jotenkin tuli elävästi mieleen, että Suomen opetushallitus on katsonut tätä videota suunnitellessaan uutta 2016 opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen verkkosivuilla sanotaan näin: "Uudistuksessa on haluttu kehittää etenkin peruskoulun oppimisympäristöjä ja työtapoja. ... Pelit ja muut virtuaaliset ympäristöt kuuluvat myös oppimisympäristöihin. Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa, ja oppilaat voivat entistä paremmin osallistua omien oppimisympäristöjensä kehittämiseen ja valitsemiseen. Jokaisen oppiaineen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja siten, että oppilaat oppivat myös erilaisia taitoja niiden myötä." (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/opetussuunnitelma_ja_tuntijako/uudet_opetussuunnitelmat_pahkinankuoressa)

Itse kannatan koulujen digitalisoitumista ja niiden muokkaamista enemmän itse tekemisen suuntaan, mutta maltti olisi tässäkin hyvä säilyttää. Ei nyt kaikkea tarvitse sinne pilveen viedä! Toki toisella ja kolmannella asteella voidaan jo tarjota etäopiskelumahdollisuuksia, mutta jätetään nyt peruskoulu sen ulkopuolelle.
-Jarkko

Mielenkiintoisia ajatuksia tällä videolla. Jotenkin tuntuu vähän erikoiselta ajatus siitä, että vaihdettaisiin opettajat mummoihin ja opetus kokonaan pilveen. Tulee mieleen jo vuosia käyty keskustelu siitä, kuinka opettajien rooli tulee muuttumaan enemmän ohjaajan rooliksi ja kouluttajan valmentajan rooliksi eri opintoasteilla. Kyllä sitä ohjausta varmasti opetusalan ammattilaisilta tullaan jatkossakin tarvitsemaan mummoista huolimatta. Opetussuunnitelmat, kuten tämä nykyinen, johon Jarkko viittasi, ovat usein hienosti kirjoitettuja ja varsin kunnianhimoisia, mutta kuinka kaiken sen soveltaminen siihen arjen koulutyöhän oikeasti kaikkialla toimii?

Myöskin minun mielestäni motivaation merkitys mahdolliselle itseorganisoidulle oppimiselle on valtava. Kuinka länsimaiset lapset, jotka ovat tottuneet käyttämään viihdetarkoituksessa tietokoneita ja tabletteja motivoituisivat käyttämään näitä laitteita ilman ohjausta oppimistarkoitukseen? Pitääkö verkkoon luoda virtuaalikoululle puitteet, joissa seikkaillaan ”rakennetussa” ympäristössä avattarina, jotta mielenkiinto säilyy? Tällaistahan toki on jo tehtykin. Erilaisten oppijoiden huomioiminen on myös pilvessä opiskelun osalta tärkeää, kuten kaikentyyppisessä opiskelussa. Samuli pohti ihmiskontaktien tarvetta, koulunkäyntiä pelkästään kotoa käsin ja sosiaalisen kanssakäymisen muuttumista. Minä olen sitä mieltä, että kyllä lapset (ja itse asiassa kaiken ikäiset) tarvitsevat oikeita ihmiskontakteja eikä pelkkää verkon kautta tapahtuvaa toimintaa. En usko, että koulurakennukset tulevat ainakaan pitkiin aikoihin poistuvat kartalta, kyllä niitä vielä pitkään tullaan tarvitsemaan.

Kai tässäkin sellainen kultainen keskitie on edelleen paras, hyödynnetään sekä vanhaa että uutta ja kehitetään koko ajan edelleen.
-Sari

Ihmiskontaktit ja ylipäätään sosiaalisuus ovat varmasti tärkeitä koulumaailmassa. Varsinkin kun nykyaikana työympäristöt ovat muuttumassa entistä sosiaalisemmiksi ja työntekijän ominaisuuksina tunnutaan arvostavan nimenomaan ulospäinsuuntautuneisuutta. On vaikeaa kuvitella, että koulu voitaisiin ensin suorittaa etänä pilvessä ja tämän jälkeen mukautua hektiseen ja sosiaaliseen työelämään. Ovathan kontaktit muihin oppilaisiin kouluaikana nyt ylipäänsä muutenkin positiivinen asia? Miten muuten voitaisiin luoda aitoja kaverisuhteita kuin kontaktien kautta? Olen itse tutustunut myös internetin kautta moniin ihmisiin, mutta ei mikään niistä suhteista ole noussut samanlaiseen asemaan kuin aidossa elämässä solmitut ystävyyssuhteet.
-Jarkko

Videossa puhuttiin ala-asteikäisistä lapsista, joten oletan että kyse on nyt lähinnä heistä. Videossa idea siis oli, että lapset opettavat itseään. Mietin kuitenkin, että vaikka jotkut lapset haluaisivatkin oppia uusia asioita kaikesta, kaikki eivät kuitenkaan halua, eli mitkä ovat sitten keinot saada nämäkin lapset mukaan, vai onko hyväksyttyä kieltäytyä oppimasta? Lapset tekevät yleensä juuri sitä mikä heitä kiinnostaa, joten mitä jos opittava asia ei kiinnostakaan? Lapset voivat kyllä etsiä netistä tietoa jostakin asiasta, mutta minusta on tärkeää, että heitä auttaa myös opettaja, joka varmistaa että heidän löytämänsä tieto on oikeaa ja että he ymmärtävät asian. Aivan kuten tekin aikaisemmin sanoitte.

Videolla puhuttiin siitä, ettei kokeita tarvitsisi järjestää. Tunnistan ja tunnustan, että koulussa arvosanojen tavoittelu ja jatkuva vertailu muihin saattaa helposti tappaa kiinnostuksen ja innon oppia uutta, joten jotain pitäisi muuttaa. Muiden kanssa kilpailu saattaa innostaaEhkä jokaisella pitäisi olla oma arvosteluasteikkonsa niin, että he voisivat verrata itseään vain omaan edistymiseensä eikä muihin? Teknologiaa voisi hyvin hyödyntää tässä vaikkapa niin, että oppilas opiskelisi omassa profiilissaan jollakin oppialustalla ja profiiliin sisältyisi se, että se laskee miten oppilas on edistynyt. Pitäisi keksiä joku systeemi, joka saisi lapset tekemään parhaansa sekä innostumaan itsensä kehittämisestä ja tiedon oppimisesta.

Tarkoittiko tämä opetuksen pilveen siirtämistä siis sitä, että koulurakennuksia ei enää tarvittaisi? Eikä kokeita järjestettäisi? Opiskelisivatko lapset siis kotonaan, ilman vanhempia (koska he ovat päivällä töissä) tai opettajaa? Ei kuulosta toimivalta tavalta saavuttaa yleissivistys, mutta ehkä olen väärässä. Teiltä tosin tuli samanlaisia mielipiteitä.

Olen silti samaa mieltä siitä, että monet ihmiset (ja etenkin lapset, koska heillä ei ole vielä niin paljon tietoa maailmasta) etsivät tietoa mielellään itsenäisestikin. Teenhän niin itsekin ja olen huomannut, että oppiminen on mukavinta juuri silloin kun huomaa ympäristössään jonkun ilmiön jota ei osaa selittää ja etsii siihen netistä vastauksen. On vain vaikea kuvitella, että videossa kuvattu vapaa ryhmäoppimisen opetusmalli toimisi kaikkien kanssa, mutta ainakaan se ei latista lapsia opettamalla heille, että he ovat tyhmiä koska saavat huonoja numeroita kokeista.
- Evita

Viimeisimmässä Opettaja-lehdessä päätoimittaja Marja Puustinen toppuuttelee niitä kuntia, joka muuttavat joitakin lukiokursseja itsenäisesti opiskeltaviksi rahan kiilto silmissä. Hän toteaa, että itsenäinen työskentely ei sovi kaikille ja yksilöllisen tuen tarve on selvitettävä ennen itsenäisen opiskelun alkua. Samalla hän myös (ammattiyhdistysihmisenä tietenkin) tuo esiin opettajan työpanoksen itsenäisen opiskelun ohjauksessa, ohjeistuksessa sekä kokeiden valvonnassa ja arvioinnissa. Ja tässä on siis kyse jo lukioikäisten opiskelusta ja oppimisesta. Itse olen sitä mieltä myös, että ei sitä ohjauksen tarvetta voi väheksyä minkään ikäisillä opiskelijoilla.
-Sari

Olen samaa mieltä Sarin kanssa. Kaikillehan esim. tässä videossa esitetty oppimistapa tai itsenäinen opiskelu eivät sovi, ja monet opiskelisivat mieluummin niin, että joku asiantuntija opastaa heitä henkilökohtaisesti; kuten opettaja monesti tekee koulussa. Eri vaihtoehtoja olisi mielestäni hyvä tarjota.
- Evita

Tiivistelmä:

Yleisesti ottaen ryhmässä oltiin samaa mieltä Mitran kanssa, mutta tiettyihin asioihin löytyi sanomista.

Keskustelussa vastuttettiin ideaa, että opettajaa paikan päällä ei tarvittaisi ja että joku ”mummo” valvoisi oppimista netissä. Opettajalle kyllä löytyy tarvetta oppimisen ohjaukseen ja vastausten tarkistamiseen. Opettaja voi myös antaa yksityisempää apua oppilaille. Pilviopiskelu saattaa luoda eriarvoisuutta ja vähentää yksilöllisyyttä. Keskustelussa tuli myös puheeksi, kuinka ihan kaikkea ei tarvitse pistää pilveen. Tuli esille huolta koulurakennusten poistumisesta ja sosiaalisuuden vähentymisestä tulevaisuudessa, mutta päädyttiin siihen tulokseen, että näin pitkälle tuskin mennään sosiaalisen työelämän aikana.

Keskustelussa heräsi myös kysymys motivaatiosta opiskella tällaisessa systeemissä. Miten saisi lapset kiinnostumaan opiskelusta, jos heitä ei kiinnosta tai he eivät halua? Varsinkin jos heille annetaan tietokoneet, mikä estää heitä surffailemasta päivät pitkät opiskelun sijaan? Keskustelussa löytynyt vastaus on, että tarvitaan jokin tilanne, jossa tiedon etsinnälle on motivaatio. Ehdotettiin jonkinlaista rajattua, ”rakennettua” ympäristöä, jonkinlaista ohjelmaa tai peliä, jotta kiinnostus ja motivaatio saataisiin luotua ja pidettyä yllä.
-Samuli