Minä innostajana

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osoissa pohdimme yksittäistä toimijaa innostajana sekä yhteisössä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista.

Yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä prosesseja ja rakenteita. Yhteisöllisyys syntyy ja kehittyy innostavien persoonien kautta, jotka omalla olemuksellaan tai esimerkillään saavat muita ihmisiä mukaansa yhteisön toimintaan.

Joillakin toisten ihmisten innostamisen taito on synnynnäistä, mutta sitä voi jokainen myös oppia. Jokainen voi toimia toinen toisensa kanssainnostajana ja näin ottaa prosessissa myös ohjaajan roolia.

Innostamisen tarkoituksena on luoda sosiaalisia verkostoja toiminnan kautta. Yhteisön kokonaisvaltainen kehittyminen vaatii erilaisten innostamisen elementtien mukana olemista.


Innostamisen elementtejä:

Dialogi: Vastavuoroista ja tasavertaista keskustelua. (Wikipedia)

Dialogi oppimisessa ja opetuksessa (Verkkotutor, TYT)

Osallisuus (Kansalaisfoorumi: innostaja.net)

Tutkimuksellinen ote (Kansalaisfoorumi/innostaja.net) painottaa erityisesti lähtötilanteen analysointia sekä toiminnan jatkuvaa havainnointia.


Ohjaaja innostajana (Kansalaisfoorumin innostaja.net-sivusto)

KSL, Osallistavia menetelmiä, tuki- ja virikeaineistoa

Sosiokulttuurinen innostaminen Innostajan vastuulla on pohjatyön tekeminen ja organisointi sekä ihmisten kiinnostuksen herättäminen, herkistäminen ja motivointi. (Wikipedia)

Sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia (yhteisötaide.net)

Tiivistelmä Leena Kurjen kirjasta "Sosiokulttuurinen innostaminen" (kansalaisyhteiskunta.fi)

Yhteisöllinen taidekasvatus (Mirja Hiltusen väitöskirja "Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä").


Keskustelutehtäviä:

1. Pohtikaa, miksi yhteisöllisyys tärkeää yhteisön toiminnassa?

2. Pohtikaa, miten voitte edistää osallisuutta yhteisen projektin toteuttamisessa?

3. Pohtikaa, miten voisitte hyödyntää innostamisen periaatteita yhteisen projektin suunnittelussa?