Minä toimijana

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa pohdimme ihmisen kasvua ja oppimista yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Ryhmän ja yhteisön toiminnan lähtökohtana on aina yksilö. Jokainen yksilö tuo ryhmään mukanaan oman elämänkaarensa, ihmiskäsityksensä, toimintamallinsa ja oppimistyylinsä.

Yhteisön jäsenistä myös riippuu, miten yhteisö pystyy hyödyntämään kunkin toimijan em. ominaisuuksia.


Ihmisen kehitysvaiheet Erikssonin teorian (Kannaksen lukio) elämänkaaren kahdeksan kehityskriisiä –pohjalta.

Ihmiskäsitys: (Wikikirjasto) biologinen, behavioristinen, humanistinen, holistinen, jne... Katso myös Ihmiskäsitys (Kajaanin AMK)

Oppimiskäsitys (Verkkoluotsi Chydenius-instituutti): behavioristinen, humanistinen, konstruktivistinen...

oppimistyylit (Ks. Otala, L. 1999): aktiivinen osallistuja, käytännöllinen toteuttaja, looginen ajattelija ja harkitseva tarkkailija.

Gardnerin malli kahdeksasta älykkyyden lajista.

Oppimisympäristöt (Verkkotutor/TYT).

oppimistyylitestiin (Humanic): visuaalinen, auditiivinen, taktiilinen, kinesteettinen.


Keskustelutehtäviä:

1. Tutustu Eriksonin teoriaan ihmisen kehitysvaiheista. Pohtikaa yhdessä, miten sitä voitaisiin hyödyntää oman yhteisönne toiminnassa?

2. Mieti omaa ihmiskäsitystäsi. Mitä ihmiskäsitys-linkissä kuvailtua se lähinnä muistuttaa? Vertailkaa keskenänne omia ihmiskäsityksiänne.

3. Pohtikaa, löytyykö oman yhteisönne jäsenistä oppimistyylit-linkissä kuvattujen oppimistyylien edustajia. Miettikää miten eri oppimistyylien edustajia voitaisiin hyödyntää yhteisen projektin toteuttamisessa.

4. Tutkaile Gardnerin kahdeksaa älykkyyden lajia. Pohtikaa yhdessä, millaisissa tehtävissä eri älykkyyden lajeja voitaisiin hyödyntää yhteisen projektin toteuttamisessa.