Näkymätön oppiminen/Luku 3

Wikiopistosta

Viisi luvun 3 avainideaa[muokkaa]


  1. Dewey kirjoitti, että oppimiskokemukset muodostuvat "jatkuvuuden" ja "vuorovaikutuksen" periaatteiden kautta, jotka mahdollistavat eri konteksteissa tapahtuvien vuorovaikutuksien rikastamien kokemuksien jatkumon.

  2. Visio kolmen ulottuvuuden (3D) ja kolmensadankuudenkymmenen asteen (360°) koulutuksesta pyrkii edistämään oppimisen lähestymistapoja, jotka ylittävät tämänhetkisen formaalin koulutuksen asettamat aika- ja paikkarajoitukset, ottaen mukaan informaalin ja non-formaalin koulutuksen käytäntöjä.

  3. Jos opimme opettaessamme, niin silloin on tärkeää kannustaa vertaisoppimisen (peer-based learning) kokemuksia ja toimijayhteisöjä (comunidades de prática), jotka mahdollistavat oppimisen opettaessa tai jakaessamme tietämystämme muiden kanssa.

  4. Elinikäisen oppimisen, edupunkin, edupopin, tahattoman oppimisen (incidental learning) ja ubiikin oppimisen (ubiquitous learning) ideat ovat kutsuja, jotka tulevat hyvin erilaisista näkökulmista, etsiä joustavampia, innovatiivisimpia ja luovempia järjestelmiä oppimiselle, joka voi tapahtua milloin ja missä tahansa.

  5. Euroopan unioinin koulutuksellisessa hankkeessa vuoteen 2020 mennessä on määritelty perusperiaatteeksi muodostaa joustavampi viitekehys, joka sisällyttää itseensä niin formaaleissa kuin informaaleissakin ympäristöissä saavutettavat tiedot ja taidot.


Tapauksia ja kokemuksia, joista oppia[muokkaa]

Cristóbal Cobo