Omistautuminen

Wikiopistosta

Älkää antako periksi vaan tehkää tehtävä valmiiksi niin pitkälle, kuin se on tässä yhteydessä mahdollista!