Oppiva organisaatio ja yhteisöllinen oppiminen

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa pohdimme yhteisöä oppimisen ympäristönä ja organisaatiota oppivana kokonaisuutena.

Oppivassa organisaatiossa toimivat vuorovaikutus, viestintä ja arviointi. Oppiminen saa aikaan muutosta ja aktivoi osallistumaan, innostaa ja luo uutta.

Organisaatiossa oppiminen näkyy reagointina havaittuihin ulkoisen ja sisäisen ympäristön muutostarpeisiin, joiden ratkaisut ja tulokset siirtyvät mielikuviin ja heräävät henkiin yksilön tasolla.

Yhdessä pohtien ja toimien etsitään yhteisöllisiä ratkaisumalleja, jotka motivoivat, innostavat ja hyödyntävät myös oppijaa itseään.

Yhteisön toiminta on usein kaksisuuntaista ja sisältää antamisen ja saamisen periaatteen. Hyvin toimiva yhteisö antaa jäsenilleen enemmän kuin jos jokainen sen jäsen toimisi erikseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.


Oppiva organisaatio ja yhteisöllinen oppiminen (Kansalaisfoorumi/Timo Tervo)

Mikä on oppiva organisaatio (Sosiaaliportti)

Oppiva organisaatio (Educa-instituutti/Heljä Hätönen)

Kokemuksellinen oppiminen (Verkkotutor)

Humanistinen/kokemuksellinen-oppiminen (Jamk-oppimiskäsitykset)

Yhteisöllinen oppiminen: (Wikipedia)

Niina Impiön Slideshare-esitys yhteisöllisestä oppimisesta


Keskustelutehtäviä:

1. Pohtikaa, miten omassa yhteisössänne voitaisiin toteuttaa oppivan organisaation periaatteita.

2. Pohtikaa, miten yhteisöllisen oppimisen periaatteita voitaisiin toteuttaa yhteisen projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

3. Pohtikaa, miten kokemuksellista oppimista voitaisiin hyödyntää yhteisen projektin toteuttamisessa?