Siirry sisältöön

Poisoppiminen

Wikiopistosta

Tapahtuiko tähän mennessä poisoppimista alla olevan määritelmän mukaisesti? Kirjatkaa ylös kokemukset haluamallanne tavalla.


"Poisoppiminen tarkoittaa konstruktivistisen teorian mukaista vanhan tiedon poistamista uuden tiedon tieltä. Kaikilla oppijoilla on olemassaolevia ennakkokäsityksiä mistä tahansa opittavasta aiheesta. Jotta opiskelun jälkeen uusi, tarkempi ja monimutkaisempi ymmärrys todella tulisi käyttöön, on vanha, väärä tai yksinkertaistava ymmärrys poisopittava. Puhutaan myös käsitteellisestä muutoksesta, jossa olemassaoleva käsite muutetaan opitun uuden tiedon mukaiseksi (akkommodaatio), sekä siirtovaikutuksesta, eli opitun uuden tiedon siirtymisestä käytäntöön."

Lähde: Wikipedia: Poisoppiminen