Python-kielisen ohjelmoinnin perusteet/Python ohjelmiston asennus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Asennus Windows-ympäristöön[muokkaa]

  1. Imuroi asennuspaketti (Python 2.7.6 Windows Installer) osoitteesta http://www.python.org/download/
  2. Suorita lataamasi asennuspaketti python-2.7.6.msi
  3. Käynnistä Python Shell starttivalikosta start => All Programs => Python 2.7 => => IDLE(Python GUI)
  4. Varmistaa ohjelman toimivuus kirjoittamalla valmiusmerkin >>> perään yksinkertainen laskutoimitus. Esimerkiksi laskutoimituksesta 1+2 pitäisi tulostua
IDLE 1.2.1      
>>> 1+2
3
>>>

Nyt voit siirtyä suorittamaan opintopiirin harjoitustehtäviä interaktiivisessa toimintamuodossa.

Asennus Linux-ympäristöön[muokkaa]

Useimmat Linux distribuutiot sisältävät paketinhallintaohjelmiston jolla on helppoa asentaa python. Kannattaa kuitenkin kokeilla ennen kuin alkaa syventymään paketinhallintaan, että olisiko python jo asennettu käyttämässäsi distribuutiossa.

Avaa shell-ikkuna ja kirjoita python ja paina enter. Vastaavanlaisen ilmoituksen pitäisi tulostua ikkunaan:

>$python
Python 2.5 (r25:51908, Apr 10 2007, 10:29:13) 
[GCC 4.1.2 20070403 (Red Hat 4.1.2-8)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Nyt olet python shellissä eli interaktiivisessa tilassa ja voitkin kokeilla sitä interaktiivisessa toimintamuodossa. Ohjelmasta pääsee pois painamalla CTRL-D.

Jos kuitenkin saat seuraavanlaisen ilmoituksen:

bash: python: command not found

tarkoittaa se että python ei ole asennettu. Lisäohjeita alla.

Pythonin asentaminen paketinhallintaohjelmalla[muokkaa]

Esimerkiksi Fedora linuxilla asennus onnistuu yksinkertaisesti menemällä root-käyttäjänä komentoriville ja kirjoittamalla yum install python, jonka jälkeen yum-paketinhallintaohjelma ilmoittaa löytyykö python ohjelma ja jos löytyy mitä muita paketteja se tarvitsee toimiakseen. Vastaamalla kyllä kysymyksiin, asentaa paketinhallintaohjelma pythonin.

Asennuksen päätyttyä edellisessä kappaleessa olevien ohjeiden mukaan voi kokeilla toimiiko Python.