R-harjoituksia yhteiskuntatieteilijöille

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ylläpitää sivuillaan erinomaista Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV)-oppimisympäristöä. Oppimisympäristössä on kaksi osaa -- määrällisiä tutkimusmenetelmiä opettava KvantiMOTV sekä laadullisiin menetelmiin keskittyvä KvaliMOTV.

R-harjoituksia yhteiskuntatieteilijöille -itseopiskeluaineisto on tarkoitettu täydentämään Menetelmäopetuksen tietovarannon kvantitatiivisia menetelmiä opettavaa osuutta. KvantiMOTV -aineistossa tilastollisia menetelmiä opastavien tekstien oheen on liitetty useita hyvin suunniteltuja, aitoon tutkimusaineistoon perustuvia harjoitustehtäviä sekä tehtävien läpikäynnit SPSS-tilasto-ohjelmistossa.

Wikiopiston R-harjoituksia yhteiskuntatieteilijöille -itseopiskeluaineistosta selviää, kuinka KvantiMOTV-tietovarannon tehtävät voidaan ratkaista ilmaisen ja vapaan R-tilasto-ohjelmiston avulla. Alkujaan tilastotieteellisen perustutkimuksen tarpeisiin luotu R-ohjelmisto on hiljalleen kasvattamassa suosiotaan myös yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Tämä itseopiskeluaineisto ei ole yhteydessä KvantiMOTV-tietovarantoon, eikä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto vastaa sen sisällöstä, päivittämisestä tai aineiston oikeellisuudesta.

Huomaa, ettei tehtävien kääntämistä R-muotoon ole vielä aloitettu. Työtä suunnitellaan keskustelusivulla.


Itseopiskelijan suositeltu etenemisjärjestys[muokkaa]

 1. Frekvenssitaulukko ja tunnusluvut (keski ja hajontaluvut) SPSS-versio
 2. Ristiintaulukointi SPSS
 3. Muuttujamuunnokset, joista harjoitukset 'iän laskeminen syntymävuodesta' ja 'ikämuuttujan luokittelu'] Harjoitus 1 SPSS ja Harjoitus 2 SPSS
 4. Pylväsdiagrammit SPSS
 5. Laatikko-jana -kuviot SPSS

R-harjoitukset[muokkaa]

Havaintoaineiston käsittely[muokkaa]

 • Harjoitusaineiston lataaminen verkosta (MOTV) SPSS
 • Havaintoaineiston avaaminen SPSS
 • Uuden havaintoaineiston määritteleminen ja syöttäminen SPSS
 • Iän laskeminen syntymävuodesta SPSS
 • Luokittelu (ikämuuttuja) SPSS
 • Muuttujan uudelleenkoodaus SPSS
 • Summamuuttuja SPSS
 • Suhteellisen osuuden laskeminen SPSS
 • Count - Myönteisten vastausten lkm muuttujajoukossa SPSS
 • Pienet aineistot ja painomuuttuja SPSS
 • Tiedostojen tallennus SPSS

Tulosten raportointi[muokkaa]

 • Sektorikuvio (piirakkakuvio) SPSS
 • Pylväskuviot SPSS
 • Viivakuviot SPSS
 • Laatikko-jana -kuviot SPSS
 • Korrelaatiodiagrammit eli sirontakuviot SPSS

Perustavat analyysit[muokkaa]

 • Frekvenssitaulukko ja tunnusluvut (keski- ja hajontaluvut) SPSS
 • Ristiintaulukointi SPSS
 • Korrelaatiokertoimet SPSS
 • Hypoteesien testaus SPSS

Monimuuttujamenetelmät[muokkaa]

 • Varianssianalyysi SPSS
 • Regressioanalyysi SPSS
 • Faktorianalyysi SPSS
 • Logistinen regressioanalyysi SPSS

Tausta-aineistoa ja lisälukemistoja[muokkaa]