SMAL/Keskustelu III

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Video “Wikipedian viisi peruspilaria ja wikiopisto ” sai ryhmämme keskustelemaan tiedon neutraaliudesta ja kriittisyyden opettamisesta. Jaoimme myös kokemuksia Wikipedian käytöstä.

Alussa keskustelimme Wikipediaan tallennetusta tiedosta ja sen niin sanotusta neutraaliudesta. Onko mikään tieto täysin neutraalia, edes Wikipediassa? Joku on aina taustalla vaikuttamassa omasta näkökulmastaan ylös kirjattuihin asioihin. Toimintaa yhdistää kuitenkin riittävä yhteisymmärrys päämäärästä tehdä tietosanakirjaa. Pohdimme myös Wikipedian käytön hyödyllisyyttä peruskouluopetuksessa. Artikkelien kirjoittaminen Wikipediaan tai artikkeleiden korjaus voisi hyvinkin havainnollistaa koululaisille sitä, miten tiedon taustalla on aina jokin taho, joka kerää ja julkaisee tiedon sen sijaan, että tieto on automaattisesti jossain sellaisenaan. Tietoa tuotetaan ja muokataan.

Mietimme myös, missä vaiheessa kriittistä ajattelua olisi hyvä alkaa viljellä. Sekoittaako kriittisen ajattelun ja tiedon epävarmuuden opettaminen liikaa, jos sitä aletaan opettaa jo alakoululaisille? Toisaalta sosiaalinen media ja tietyt lehdet taas viljelevät sellaista ajattelua, että valtamedia valehtelelee. Lisäksi internet on pullollaan virheellistä tietoa ties mistä, esimerkiksi rokotteista. Näille ajatuksille myös alakoululaiset altistuvat. Korhonen-Vemmelsääri huomautti, että on asioita, joista ihmisille täytyisi vaan sanoa suoraan, että asia ei ole kuten he väittävät. Joskus ihmiset ovat yksinkertaisesti väärässä. Pohdimme, olisiko esimerkiksi opetus vertaisarvioiduista tutkimuksesta hyödyllistä jo alakoulussa. Olisiko hyödyllistä opettaa jo alakoulun oppilaille perustiedot siitä, miten tieteellistä tutkimusta tehdään, sekä siitä, miten mielipide ja tutkimus eroavat toisistaan? Toki tietysti tutkimustakin ajaa aina erilaiset intressit.

Jaoimme ryhmässä myös kokemuksia Wikipedian käytöstä. Veeen kokemukset sivuston käytöstä koulutyön yhteydessä olivat ihan positiivisia. Korhonen-Vemmelsäären kokemus Wikipedian käytöstä oli taas se, että jo pieni muutos tekstiin johti muutamaa sekuntia myöhemmin siihen, että häntä pyydettiin rekisteröitymään ja tutustumaan muihin yhteisön jäseniin, koska muutoksista täytyy keskustella yhdessä. Pohdimme, kuinka vapaata Wikipedian käyttö on, jos tiedon muuttaminen vaatii (joissain tapauksissa) sivustolle rekisteröitymisen, liittymisen yhteisöön ja keskustelua tiedon muokkaamisesta muiden yhteisön jäsenten kanssa. Wikipediassakin joku on portinvartijana tiedon suhteen.