Seurakäynnit voimaantumisen tiloina

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pilotti toteutettiin Suomen Nuorisoseuroissa ja pilotin vetäjinä toimivat Pirita Laiho ja Hannu Ala-Sankola.

Nuorisoseurojen pilotissa tavoitteeksi otettiin paikallisseuran luottamus- ja toimihenkilöt ja heidän toiminnan tukeminen. Koska nykyisin merkittävin osa kontakteista em. kohderyhmään tapahtuu erilaisilla sähköisen viestinnän, päätettiin erityiseksi kehittämisen kohteeksi ottaa seurakäynnit. Seurakäynneillä järjestön toimihenkilöt tapaavat säännöllisesti seurojen avaintoimijoita kasvotusten.

Pilotin puitteissa tuotettiin kaikkien hyödynnettävissä oleva materiaali, jota hyödyntäen seurakäynneistä on mahdollista tehdä vuorovaikutteisia ja innovatiivisia tapahtumia. Innostajan kuuden roolin todettiin olevan hyödyksi kahdessa yhteydessä. Sen lisäksi, että liiton työntekijät voivat toimia innostajina seurakäyntien yhteydessä, voivat nuorisoseurojen luottamushenkilöt hyödyntää innostajan kuutta roolia nuorisoseuran sisäisissä kokouksissa, projekteissa jne. Lisäksi jaetun johtajuuden teemoja ja oppeja on tarkoitus soveltaa laajemminkin järjestön viestinnässä ja seuratoimijoiden tapaamisissa ja koulutuksissa.


Seurakäynti 2.0

Seurakäynti on edelleen erittäin tärkeä asia yhteisen nuorisoseuralaisuuden ylläpitämisessä. Koska tapaamisia yhden seuran edustajien kanssa ei ole kovin usein, on tilaisuuksista ollut vaarana tulla kovin informatiivisia. Mahdollisimman paljon tärkeää tietoa on koitettu välittää lyhyessä ajassa. Millaisia palveluita liitolla ja keskusseuralla on tarjota paikallisille yhdistyksille, millaisiin yhteisiin ponnistuksiin seurojen toivottaan osallistuvan, millaista tietoa seuran toivotaan välittävän keskusseuralle ja liitolle jne. Nykyään se on enemmänkin kuuntelemista, kannustamista ja sen pohtimista, mikä on nuorisoseura, millaisesta toiminnasta nuorisoseuralaisuus koostuu.

Uuden sähköisen teknologian myötä tiedottaminen liitosta paikallistoimijoille ja päinvastoin on helppo hoitaa verkossa. Niinpä pilotissa tutkittiin sitä, miten seurakäynnit voisivat olla vuorovaikutteisempia, reflektiivisempiä ja innovatiivisempia. Liittojen ja paikallisyhdistysten rajapinnalla tapahtuva kasvotusten tapahtuva kohtaaminen halutaan nyt tehdä mahdollisimman antoisaksi. Innostajan kuuden roolin ja muiden yhteisöllisten ja osallistavien menetelmien todettiin antavan tähän hyviä eväitä. Kehittämisen kohteeksi otettiin myös tapaamisen parempi dokumentointi.

Seurakäyntien kantavaksi ideaksi linjattiin se, että niissä tulee aina keskittyä paikallisen nuorisoseuran kehittämiseen ja tukemiseen nuorisoseura-aatteen mukaisesti. Tapaamisesta pitää olla seuralla kotiin viemisinä vertaistukea ja jotain uusia ideoita, oivalluksia tai toimintavinkkejä. Liiton työntekijän tehtävänä on kuunnella, mitkä ovat seuraa sillä hetkellä puhuttavat asiat, joiden pohjalta voidaan yhdessä miettiä erilaisia toimintamahdollisuuksia.

Oheinen kuva antaa visuaalisen käsityksen innostajuuteen perustuvasta seurakäynnistä (tekijä Pirita Laiho).