Toinen avain: Vuorovaikutus

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hyvän vuorovaikutuksen ratkaisevasta merkityksestä on puhuttu tässä opintomateriaalissa jo aiemmin (esim. yhtenä innostamisen tärkeimmistä elementeistä). Aini-Kristiina Jäppinen korostaa sitä, että millainen tahansa dialogi ei välttämättä edistä yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden kannalta merkityksellinen vuorovaikutus on jollain tavalla suunniteltua ja tarkoituksellista. Vuorovaikutuksen kehittäminen entistä paremmaksi haastaa yhteisön jokaisen jäsenen kehittämään omaa tapaansa kommunikoida. Jokainen voi kysyä itseltään onko oma käyttäytyminen kypsän aikuisen ihmisen käyttäytymistä. Kun vuorovaikutus perustuu moniäänisyyteen, joudutaan väistämättä ennemmin tai myöhemmin tilanteisiin, joissa ihmisten näkemykset ovat ristiriidassa keskenään. Kypsä yhteisö pystyy kestämään ristiriitoja ja löytämään yhteisön toimintaa edistävät ratkaisut kiistakysymyksiin (Jäppinen 2012, 27-29, 56-66).