Uudet lukutaidot

Wikiopistosta

< Wikiopiston etusivu


Kurssi järjestetään suomenkielisessä Wikiversityssä. Kurssi alkaa syyskuun 15. päivä 2009.

Luennot Tampereen yliopisto, ti 9-12 päätalo ls. A3, 15.9.2009 – 6.10.2009

Esittely

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen, Hypermedialaboratorion ja tiedotusopin laitoksen mediakasvatuksen oppiaineen kanssa. Kurssin materiaalit ja muuta digitaalisiin lukutaitoihin liittyvää löytyy kurssin blogista (ks. alla kurssin uutisia -kohdasta). Kurssin otsikko aikuiskasvatuksen opinnoissa on A11 Mediakasvatus ja uudet lukutaidot [1].

Kurssin uutiset[muokkaa]

Kurssin uutisia kirjataan tähän blogiin [2]. Blogista löytyvät myös edellisten vuosien kurssimateriaalit, ryhmätyöt ja paljon muuta aiheeseen liittyvää.

Kohderyhmä[muokkaa]

Kurssi on tarkoitettu opettajille ja opettajiksi opiskeleville joilla ei ole aikaisempaa tietoa ja osaamista avoimista ja vapaista verkko-oppimateriaaleista.

Opettajuus tai opettajaksi opiskeleminen ei kuitenkaan ole vaatimus kurssille osallistumiselle. Motivaatio ja kiinnostus aiheeseen on vaatimus kurssille osallistumiselle.

Osallistujat, ryhmät ja ryhmätyöt[muokkaa]

Tähän kirjataan osallistujat tai ryhmien nimet.

--Arongas 11. syyskuuta 2009 kello 16.35 (UTC)

Loppuseminaari 10.11. kello 9.

Ryhmä Mervi Eskelinen, Elina Gummerus ja Outi Mäkiketola

 • Toimiiko Toimiva yliopisto?

Ryhmä Kirsi Väisänen, Elina Visala ja Maija Kallatsa

Ryhmä Miikka Sipilä (HypeA3) ja Maria Nummela (MEKYA9)

 • kirjastot 2.0

Tavoitteet[muokkaa]

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee sosiaalisen median käsitteen lisäksi erilaisia sosiaalisen median käytäntöjä, sovellusmuotoja ja pedagogisia käyttötapoja.

Luentojen sisällöt[muokkaa]

Syksyn 2009 luennot[muokkaa]

 • 15.9.2009 Uudet lukutaidot
  • Tehtävä A: Pari- tai ryhmätyö, tai etätehtävä

Määritelkää tai selittäkää 'uusi lukutaito' omalla tavallanne sellaiselle, joka ei ole kuullut koko ilmausta ja jolla ei ole siitä aavistustakaan.

--Arongas 16. syyskuuta 2009 kello 10.57 (UTC) Tein tämän tehtävän omaan opintowikiini (näytän ainakin tässä vaiheessa olevan ainut Wikiopiston kautta ilmoittautunut, kai tämän voi opiskella täällä?)

-- Loistavaa! Kyllä voi. Me just ryhdyttiin Juhan kanssa eilen miettiin etätehtäviä ja nythän sää oot meitä askeleen edellä.--Tere 16. syyskuuta 2009 kello 11.36 (UTC)

 • 22.9.2009 Lukutaito ja politiikka
  • Tehtävä B: Pari- tai ryhmätyö, tai etätehtävä

Kriittinen kasvatusteoreetikko Henry Giroux väittää artikkelissaan The Spectacle of Illiteracy and the Crisis of Democracy [3] Yhdysvaltojen kuuluvan maailman lukutaidottomimpiin kansakuntiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä hän tällä väitteellään tarkoittaa? Ja miten hän sitä perustelee? Millaisia lukutaidon käsitteitä hän artikkelissaan käyttää? Entä miten asiat ovat Suomessa? Arvioi tilannetta meillä.

 • Sosiaalisen median sosiaalisuus
  • Tehtävä C: Pari- tai ryhmätyö, tai etätehtävä

Mikä tekee sosiaalisesta mediasta sosiaalisen? Onko kaikkien vapaa osallistuminen sosiaalisen median olennaisin piirre? Vertaile Wikipedian [fi.wikipedia.org/] ja knolin [4] toimintatapoja vapaan osallistumisen näkökulmasta.

  • Tehtävä D: Pari- tai ryhmätyö, tai etätehtävä

John Dewey esittää teoksessaan Democracy and Education s:en:Democracy_and_Education kaksi demokraattisen kasvatuksen kriteeriä ('the worth of a form of social life'):

"The two points selected by which to measure the worth of a form of social life are the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and the fullness and freedom with which it interacts with other groups. An undesirable society, in other words, is one which internally and externally sets up barriers to free intercourse and communication of experience. A society which makes provision for participation in its good of all its members on equal terms and which secures flexible readjustment of its institutions through interaction of the different forms of associated life is in so far democratic. Such a society must have a type of education which gives individuals a personal interest in social relationships and control, and the habits of mind which secure social changes without introducing disorder. It is imperative that a society recognize that that each individual does constitute his own class. If not, the education will become stifled. Again, the personal interest must be involved. s:en:Democracy_and_Education/Section_7#Summary

Hahmottele Deweyn tiivistyksen pohjalta oma visiosi sellaisesta kasvatuksen maailmasta, jossa itse viihtyisit, ja jota voisit suositella myös muille.


Luentomuistiinpanot[muokkaa]

Syksyn 2008 luennot[muokkaa]

Kurssitehtävät[muokkaa]

Syksyn 2009 harjoitustehtäviä[muokkaa]

Syksyn 2008 harjoitustehtäviä[muokkaa]

Linkkejä[muokkaa]

 • eAineistot oppimisen tukena [5]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja b:Wikipedian_käyttäjän_käsikirja
 • Linkkejä sosiaalisen median koulutus- ja muuhun käyttöön [6]
 • Uusia lukutaitoja käsittelevä wiki [7]
 • Kasvatustieteellisiä open access-lehtiä [8]
 • Dream-konferenssin paperit [9] & pääluennoitsijoiden powerpontit [10]
 • Participatory media [11]
 • Kriittinen medialukutaito [12] (rikki)
 • Platonin valtio ja vallan jakautuminen [13]
 • Anarkismi ja kasvatus [14]

Kirjallisuutta[muokkaa]

Artikkeleita

 • Bauwens, Michel (2005). The Political Economy of Peer Production [15]
 • Bawden, David (2001). Information and digital literacies; a review of concepts [16]
 • Giroux, Henry (2009). The Spectacle of Illiteracy and the Crisis of Democracy. Truthout [17]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2005). Digital Literacies: Policy, Pedagogy and Research Considerations for Education [18]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michele (2006). Blogging as Participation: The active sociality of a new literacy [19]
 • Shor, Ira. What is Critical Literacy? Journal for Pedagogy, Pluralism & Practice [20]
 • Streckeisen, Peter (2009). Knowledge Society — or Contemporary Capitalism's Fanciest Dress. Analyse & Kritik [21] ---kuka löytää tän pdf:nä?
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [22]
 • Juha Suoranta & Tere Vadén (2004) Breaking radical monopolies. Towards political economy of digital literacy. eLearning, 1 (2), [23]
 • Suoranta, Juha (2007). Rancière radikaalista tasa-arvosta ja kasvatuksesta. Teoksessa Katajamäki, Heli ym. (toim.) Lukija- ja käyttäjälähtöinen viestintä (ss. 115–126) [24]
 • Vadén, Tere (2002). Digitaalinen nominalismi. Koodiutuminen ja tiedon omistajuuden ongelma tietoyhteiskunnassa [25]
 • Tere Vadén & Juha Suoranta (2008) Social media and levels of freedom [26]
 • Vadén, Tere & Suoranta, Juha (2009) A definition and criticism of cybercommunism. Capital & Class [27]
 • Vainio, Niklas (2006). Muuttaako wikipedia käsitystämme tiedon luonteesta? [28]
 • Willinsky, John (2007). Of Critical Theory and Critical Literacy [29]
 • Woolsey, Kristina (2005). New Media Literacies. A Language Revolution. [30]

Kirjoja, oppaita, selvityksiä

 • Aalto, Hanna-Kaisa, Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2008) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - menestyksen eväät tulevaisuudessa. [31]
 • Communication theory b:en:Communication_Theory
 • Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, 1971 (luvut 1-3; luvussa 2 banking versus dialogical concept of education) [32]
 • Introduction to Free Software [33]
 • Knobel, M. & Lankshear, C. A New Literacies Sampler. Peter Lang, 2007. [34]
 • Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008). Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy [35]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere. (2008). Wikiworld. [36]
 • Willinsky, John (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship [37]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja b:Wikipedian_käyttäjän_käsikirja

Lehtiä

 • Critical Literacy [38]
 • e-Learning [39]
 • e-Learning and Education [40]
 • Electronic Journal of e-Learning [41]
 • European Journal of Open, Distance and e-Learning [42]
 • Emerging Technologies in Learning [43]
 • Seminar.net [44]
 • Widerscreen [45]

Videoita

 • M. Wesch: "Web 2.0: The Machine is Us/ing Us" [46]

Lukupiiri[muokkaa]

Kurssi on mahdollista opiskella myös itsenäisenä lukupiirinä:

Ohjeita ja esimerkkejä wikiopiston opinto- ja lukupiireistä Wikiopiston_opintotarjonta#Opintopiirit

Opintopiiriohje [47]

Alan (nyky)klassikot[muokkaa]

 • Dewey, John, Democracy and Education s:en:Democracy_and_Education, 1916.
 • Dewey, John, The Public and its Problems, 1927, (suom. Julkinen toiminta ja sen ongelmat, 2006).
 • Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, 1974, (suom. Sorrettujen pedagogiikka, 2005).
 • Gee, James Paul, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, 2003.
 • Habermas, Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit (suom. Julkisuuden rakennemuutos, 2007)
 • Himanen, Pekka, Hakkerietiikka
 • Illich, Ivan, Deschooling Society (suom. Kouluttomaan yhteiskuntaan, 1971) [48]
 • Lankshear, Colin & Knobel, Michelle, Digital Literacies
 • Lessig, Lawrence, The Future of Ideas [49]
 • Lessig, Lawrence, Free Culture [50]
 • Lash, Scott, The Critique of Information
 • Rancière, Jacques, The Ignorant Schoolmaster [51]
 • Suoranta, Juha & Vadén, Tere, Wikiworld [52]
 • Zizek, Slavoj Cyberspace Lenin - Why Not? [53]
 • To be continued