Vahvistuminen

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Verkon luonteen oppiminen vahvistaa verkkotoimijarooleja. Niiden kehittyminen toimii vastavoimana verkon luontaiselle ohuelle ja hajoavalle yhteisöllisyydelle.

Turvallisuuden tuojan mukaan tulo tukee yksilöiden osallistumista hektiseen verkkoyhteisöllisyyteen. Turvallisuuden tuoja toimii verkkoyhteisöllisyyden nopeus- ja keskeytyvyystendenssin vastavoimana, kun hän kannustaa verkkokumppaneita kohtaamisiin kanssakäymisen lyhyydestä ja keskeytymisestä huolimatta ja kun hän osaa kertoa toisille verkon "todellisista" luonteenpiirteistä.

Näkijän löytyminen verkkotyöskentelyyn tuo siihen hahmoja. Kaoottinen verkkoviestintä saa järjestystä, sisällöllistä mieltä. Näkijä toimii verkkoyhteisöllisyyden osittaisuustendenssin vastavoimana.

Oivaltajan verkkotoimijaroolin nouseminen verkkoyhteisöllisyyden tekijäksi tuo siihen uusia ideoita ja oivalluksia. Yllätykselliset viestit eivät enää olekaan epämääräisen tavoittamattomia. Oivaltaja toimii verkkoyhteisöllisyyden ennakoimattomuuden vastavoimana.

Yhteyden luoja ja ylläpitäjä tukee verkossa käytävää monenkeskistä vuoropuhelua. Hän saattaa ihmisiä yhteen ja ymmärtämään toisiansa. Yhteyden luoja ja ylläpitäjä toimii välittyneen verkkoyhteisöllisyyden vastavoimana ollessaan itse vahvasti läsnäoleva ja auttaessaan toisia tulemaan kohdattaviksi ja kohtaaviksi.

Esiintyjän mukaan tulo verkkoyhteisöllisyyteen innostaa muita toteuttamaan heistä itsestään ja heidän näkemyksistään kertovaa viestintää. Hän tekee paljastavuuden voimavaraksi, ei varovaisuuden aiheuttajaksi. Esiintyjä toimii verkkoyhteisöllisyyden dokumentoituvuuden pelon vastavoimana, välittömyyteen rohkaisijana.

Paneutuja toimii yhteisöviestien imuissa tekeytyvien sisältöjen syventäjänä. Hän suuntaa verkkoyhteisöllisyyden vangitsevia imuja niiden hallinnaksi ja niistä oppimiseksi. Hän tekee kiinnostukset syvällisemmin tavoitettaviksi sisällöiksi. Paneutuja toimii riippuvuutta tuottavan verkkoyhteisöllisyyden vastavoimana.

Verkkoprosessien johtaja tuo verkkoyhteisöllisyyteen ryhtiä ja järjestystä. Hän pystyy pitämään koossa verkkotapahtumien kuormittavia samanaikaisuuksia. Hän toimii monipolvisuus- ja päällekkäisyystendenssin vastavoimana.


Mitä vahvistunut verkkokäyttäytyminen saa aikaan verkkoyhteisyyskokemuksissa?

Osallistumisen tukeminen (turvallisuuden tuoja) voi johtaa reaktiivisen ja hetkellisen yhteyden kasvamiseen jatkuvaksi ja turvalliseksi.

Hahmojen tuominen (näkijä) vaikuttaa siten, että sisällölliseen kaaokseen alkaa kehittyä jäsentyvä mieli. Sisällöllinen yhteys alkaa olla mielellistä.

Uuden luominen (oivaltaja) saa aikaan yhteyskokemuksia, joissa kummastelevat ja hätkähdyttävät yhteydet muuttuvatkin innostaviksi sekä intuitiivisiksi että innovatiivisiksi yhteyksiksi.

Monenkeskisen kanssakäymisen tukeminen (yhteyden luoja ja ylläpitäjä) vaimentaa tarkkailevaa ja seurailevaa osallistumista ja ihmisten välinen yhteys kasvaa läsnäolevaksi ja empaattiseksi.

Henkilökohtaisuuteen rohkaiseminen (esiintyjä) tuo kanssakäymisyhteyteen rohkeaa ja toisille jaettua itseilmaisua.

Sisältöjen syventäminen (paneutuja) kehittää ihmisten välistä yhteyttä pohtivaksi ja keskittyneeksi.

Päällekkäisyyksien jäsentäminen (verkkoprosessien johtaja) tekee vuorovaikutuksellisista yhteyksistä priorisoituja ja kyseessä olevan toiminnan kannalta tehokkaita.