Vapaa yliopisto/Helsinki, ma 16.2.2015

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vapaan Yliopiston yleiskokous 16.2.2015 @ Kammari, Helsinki Sanna, Marja-Liisa, Anni, Päivi, Sakari, Niklas, Kristoffer

VY ja Kammari Tausta: miten luodaan epäkaupallista tilaa kaupalliseen (vuokra)tilaan > erotetaan kaksi asiaa ajallisesti ja paikallisesti: 1) jokaviikkoinen Soppasunnuntai (vuokrarahat), 2) loppuviikko (ei mitään tekemistä rahan kanssa, ei mitään kaupallista toimintaa - ei myöskään aiemmin sovittuja kolehteja tapaamisten yhteydessä) > Vapaaehtoinen osallistuminen Soppasunnuntaihin ruoanlaittoon osallistumalla (LINKKI tai meili Sakarille: ), tulemalla syömään ja/tai Soppasunnuntain mainostaminen (LINKKI)

VY-kuulumiset: mitä käynnissä, mitä tulossa Venäjä-ryhmä aloittamassa toimintaa, taustalla Venäjän ajankohtaisuus suomalaisessa ajankohtaisessa keskustelussa, mutta keskustelu polarisoitunutta (toisaalta valtio, toisaalta kaupalliset toimijat); toiminta liikkeelle keskustelutilaisuuksista, ensimmäinen torstaina 19.2. klo 17 @ Kammari (teema: Poliittinen muutos?), huhtikuussa seuraava, feministiteemainen (to 16.4. klo 17) Kiinnostaisiko yhdistää kulttuuritoimintaan? > mitä kulttuurikentän yhteistyö voisi olla käytännössä?, esim. sen kartoittaminen mitä jo on, miten saisi yhteen, esim. http://www.re-aligned.net Sessiot nauhoitetaan, nauhoitteet löytyvät täältä: http://korppiradio.net/vapaayliopisto/

Jokapäivän ruokapaja käynnissä, omavaraisuuden pohdintaa ja opettelua, lähtökohtatavoitteena se, että johtaisi käytäntöön Kaikki keskustelut nauhoitettu ja saatavilla Korppiradion sivulla: http://korppiradio.net/jokapaivan-paja/ Muutoin prosessin käynnistyessä suunniteltu tutkimuksellisempi/analyyttisempi organisoituminen jäänyt toteutumatta >> mitä opittu? miten kokonaisuuden organisoiminen olisi pitänyt tehdä? miten olisi voinut tai pitänyt toimia toisin? - näiden kokoaminen ja kirjaaminen “VY:n manuaaliin”

lukupiirit: (1) Rifkin: Zero Marginal Cost Society @ skype, päättyy su 22.2. -- mahdollisesti alkamassa myös uusi talousteemainen lukupiiri Lukupiirin alustukset koottu yhdeksi dokumentiksi, joka vielä muokkaamatta lopulliseen muotoonsa: https://docs.google.com/document/d/1H5KyXj0ABJnYXs6oB3QfTf6COlaEC_yuN_bQkWh18Ow/edit?pli=1# Skype toiminut lukupiirin “kokoontumispaikkana” yllättävän hyvin, sitä voi suositella, jos kasvokkaisen lukupiirin järjestäminen ei syystä tai toisesta onnistu (2) Suoranta & Ryynänen: Taisteleva tutkimus @ Tampere, alkaa 5.3. “Toisin tutkiminen” -ryhmä suunnitteilla, ensimmäinen suunnittelukokous pidetty, toinen suunnitteilla lähiviikoiksi, tavoitteena avata ja avartaa näkökulmia tutkimukseen ja tutkimiseen, käydä läpi konkreettisia keinoja ja esimerkkejä, miten tutkimuksella voi osallistua arjen ja maailman muuttamiseen ja ryhtyä toimeen; nimeä pohditaan

Tulossa (1): Kammarin Elokuvaklubi: 12 elokuvan sarjoja, ensimmäinen teema: Ihminen ja teknologia, formaatti: leffa+alustus+keskustelu (tai: alustus+leffa+keskustelu), käyntiin 1.3.

Tulossa (2): “uusi talous” järjestäytyy? - solidaarisuusverkoston tapaaminen 2.3., syntyykö jotain VY-liitännäistä toimintaa myös?

VY-käytäntöjä Yleiskokouksia jatketaan n. kerran kuussa, seuraava ma 9.3., sitä seuraava 20.4. klo 18 @ Kammari Levitetään tietoa sp-listasta: https://lists.riseup.net/www/info/vapaa_yliopisto

Mesenaatti.me:n tieteen yhteisörahoitusohjelma käynnistymässä > fb-ryhmä kaikille kiinnostuneille: https://www.facebook.com/groups/643998035745844/?fref=ts Mutta miten sopii VY:n toiminta-ajatukseen ja arvoihin?

VY ja tämänhetkinen yliopistopoliittinen keskustelu > pitäisikö yrittää käynnistää jonkinlainen konkreettinen kampanja + verkostoituvan vastatoiminnan organisoitumista yliopistoihin? (vrt. HY 19.2.) --- mitä ovat politiikan tekemisen paikat yliopistolla >>> keskustelu alkuun VY:n fb-ryhmässä

...keskustelufragmentteja > mitä VY on Vertaisoppiminen - uusien muotojen kehittäminen - teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistyminen - Elokuva-akatemian hyvät kokemukset referenssinä Tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi - työkalujen ja käytännön muotojen etsiminen yhdessä Toiminta-ajatusten ja oppimiskokemusten kirjaaminen ylös ja työstäminen yhdessä > kohti Vapaan Yliopiston manuaalia (pohja wikiopistoon + yhteiskirjoitussessiot) “virheiden” ja oppimisten kirjaaminen ylös (esim. miten vältetään tilaisuuksien/prosessien lipsahtaminen studia generaliaksi?) mitä voidaan oppia esim. Elokuva-akatemiasta ja Jokapäivän pajasta jne. Vaihtoehtoisten muotojen radikaali potentiaali: voi muuttaa ihmisten toimintaa, luoda yhteistoimintaa, haastaa ajattelua