Vapaa yliopisto/LUE LISÄÄ

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vapaa yliopisto

Vapaa yliopisto on verkostomainen yhteisö, johon jokainen opinnollisesta ja tutkimuksellisesta toiminnasta kiinnostunut on tervetullut.

Arvostamme tiedon ja tutkimuksen vapautta, itse- ja yhdessä oppimista, kriittistä ajattelua ja sivistynyttä ymmärrystä.

Uskomme tiedon jakamiseen ja yhdessä oppimiseen sekä kriittisen ajattelu- ja keskustelukyvyn harjaannuttamisen tärkeyteen.

Haluamme purkaa tietoon ja tutkimiseen liittyviä hierarkioita ja valtarakenteita. Herättelemme, kehitämme, teemme ja tuemme uudenlaisia ajattelun ja toiminnan kulttuureja, joissa tutkijat ja aktivistit yhdessä muiden ihmisten kanssa ryhtyvät tuottamaan tietoa ja toimimaan.

Vastustamme tiedon yksityistämistä ja tuotteistamista, ajattelun laiskistumista ja tutkimuksen välineellistymistä.

Edistämme tasa-arvoisempaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää arkea ja maailmaa yhdessä oppien, tietoa jakaen, avointa julkista keskustelua käyden ja toiminnan tapoja yhdessä etsien.

Teemme sitä, mikä on mahdollista tässä ja nyt.


Opimme yhdessä.

Järjestämme lukupiirejä, keskustelutilaisuuksia, luentoja, teemallisten alustusten sarjoja sekä erilaisia yhteis- ja vertaisoppimisen prosesseja.

Kokoamme yhteen ja välitämme tietoa muiden omaehtoisten kollektiivien ja tekijöiden opinnollisesta toiminnasta.

Vapaan yliopiston tilaisuudet ovat kaikille avoimia.


Tutkimme yhdessä.

Uskomme yhteiskunnallisesti avoimeen ja aktiiviseen ajatteluun ja tutkimukseen. Tieto ei ole vain itseisarvoista eikä tutkimusta tehdä tutkimisen vuoksi. Niillä myös tehdään asioita: Vapaan yliopiston tutkimus on mukana muuttamassa yhteiskuntaa ja maailmaa kaikille paremmaksi, eli yhdenvertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Vapaan yliopiston tutkimus on tutkijoiden, aktivistien ja lopulta yleisesti ihmisten yhteistä toimintaa. Asioihin tutkimuksellisesti perehtyminen voi olla kaikkien ihmisten yhteinen asia, ei vain koulutettujen tutkijoiden tehtävä. Tutkimusta tehdään yhdessä niiden ihmisten kanssa, joita se koskee ja koskettaa. Tätä opimme ja opettelemme yhdessä.

Rakennamme mahdollisuuksia uusien kontaktien löytämiseen, keskinäiseen yhteydenpitoon ja yhteiseen toimintaan. Kannustamme tutkijoita ja toimijoita liittymään yhteen tutkimuskollektiiveiksi ja -osuuskunniksi.


Toimimme yhdessä.

Yhdessä oppien. Kaikkien yhdenvertaisuutta kunnioittaen ja edistäen. Rasismia, syrjintää, sortoa ja hyväksikäyttöä vastustaen. Yhdenvertaisen, oikeudenmukaisen ja kaikin puolin kestävän maailman puolesta toimien. Omasta toiminnastamme oppien ja toimintatapojamme kriittisesti arvioiden.


Vapaa yliopisto ei alistu kenenkään eikä minkään ulkopuolisen ohjaukseen eikä kukaan voi yksin määrittää kokonaisuuden toiminnan ehtoja.

Vapaalla yliopistolla ei ole johtajia. Teemme toimintaa koskevat päätökset yhdessä kuukausittain järjestettävissä yleiskokouksissa. Kokoukset järjestetään toistaiseksi Helsingissä, ja niihin voi osallistua myös Skypen välityksellä.

Kuka tahansa voi ehdottaa VY-toimintaa ja ryhtyä toimeen, mutta mitä tahansa VY:n puitteissa ei voi tehdä. Kaiken VY-tekemisen tulee kunnioittaa kaikkien ihmisten ja muiden eläinten sekä luonnonympäristön arvoa ja arvokkuutta. Mahdolliset kiistanalaiset kysymykset ratkaistaan yleiskokouksessa.

Toimimme yhdessä muiden omaehtoisten yhteenliittymien kanssa. Kumppaneitamme ovat mm. commons.fi- ja solidaarisuustalousverkostot sekä Kallion Kulttuurikammari.

Vapaalla yliopistolla ei ole kotikaupunkia: sen tarkoituksena on toimia ympäri Suomea ja kurottaa tarpeiden ja kiinnostusten mukaan myös muualle maailmaan.

Vapaan yliopiston kieli on alunperin suomi, mutta muut kielet ovat tervetulleita mukaan. Turvaudumme vertaisapuun pitääksemme kielikynnykset matalina.


Esikuviamme on

  • joukko ”kansanyliopistoja” (kuten filosofi Michel Onfrayn perustama Université Populaire de Caen Ranskassa),
  • erilaiset itsenäiset tutkimuskollektiivit (kuten Precarias a la deriva Espanjassa, Colectivo Situaciones Argentiinassa, NOU Nowe Otwarcie Uniwersytetu eli Yliopiston uusi avautuminen Puolassa ja Kämpa Tillsammans! Ruotsissa)
  • tiedollinen ja tutkimuksellinen yhteistekeminen yhteiskunnallisten liikkeiden ja aktivistien kanssa (kuten sosiologi Boaventura de Sousa Santosin alkuunsaattama UPMS eli Popular University of Social Movements)


Tule mukaan!