Vastuuhenkilöt

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tehtävä ykkönen: HassuMurre

Tehtävä kakkonen: Himatuikku

Tehtävä kolmonen: Pelkomar

Tehtävä nelonen: SaaraHaapala ja KaritaLeinonen


Ensimmäinen tehtävä on Tehtävä 1 Opiskelijat tutustuvat Janne Matikaisen tutkimusraporttiin: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla 1 ja 2 selvittävät: Mitä käsite ”sosiaalinen media” pitää sisällään ja mikä funktio sosiaalisella medialla on ihmisten arjessa? Tehtävä suoritettava ajalla 17.11-23.11

Karita ja minä selvitellään käsitettä sosiaalinen media. Tuire ja Mari pohtii, mikä funktio sosiaalisella medialla on ihmisen arjessa. Kaikki kirjottelevat prosessikirjoittaen tuntojaan ja tunnelmiaan aiheesta, mitä ajatuksia, kysymyksiä ja erilaisia näkökantoja ja -kulmia nousee esiin teksteihin tutustuessa ja omaa tekstiä tuottaessa. Kai sitten kokoaa näistä mestariteoksen.


Tehtävä 2 Juha Suorannan artikkeli Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus 3 Pohtikaa mediakulttuurin suhdetta oppimiseen ja opiskeluun. Tehtävä suoritettava ajalla 26.11- 04.12

-mistä puhutaan kun puhutaan mediakulttuurista, käsitteen avaus (Saara)

-millaisia oppimiskäsityksiä nykyajassa on (Kai ja Karita)

-ja pohdi oppimisen suhdetta mediakulttuurin käsitteeseen (Tuire ja Mari)

-miten mediakulttuuri vaikuttaa minuun oppijana/opiskelijana (kaikki)

Tehtävän 2 kokoaa yhteen Tuire.

Tehtävä 3 Leena Rantalan Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa 4 ja 5 Mitä on kriittinen lukutaito tämän päivän yhteiskunnassa? Tehtävä suoritettava ajalla 05.12- 14.12

-kriittinen lukutaito käsitteenä

-pohdi mitä kriittinen lukutaito on

-mikä on sen merkitys

-miten se vaikuttaa

palataan työnjakoon lähempänä! Kokoaa Mari.

Tehtävä 4 Arviointiviikko.Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Tehtävä suoritettava ajalla 17.12-21.12

Kokoaa Saara ja Karita.

Muistetaan kirjoitella tekstiin pohdintoja, kysymyksiä, tarkentavia ja kyseenalaistavia mietteitä ja sitä, mitä opimme ja miltä kirjoittaminen ja lukeminen tuntui.