Verkko-opiskelijarooleina

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Perusroolit voidaan käyttäytymistyyleinä jäsentää kolmella tavalla: vuorovaikutusprosessiin painottunut, vuorovaikutuksen sisältöön painottunut ja vuorovaikutuksen ja sisältöjen organisointiin painottunut käyttäytyminen. Näistä käyttäytymistyyleistä voidaan perusroolien avulla johtaa oppimisroolit eli verkko-opiskelijatyypit.

Vuorovaikutusprosessipainottuneita verkko-opiskelijatyyppejä ovat turvallisuuden tuoja, yhteyden luoja ja ylläpitäjä sekä esiintyjä. Turvallisuuden tuoja suuntautuu yksilöllisesti ja oppii ensisijaisesti toisten verkko-opiskelijoiden ja verkko-ohjaajien kokemusten ja prosessiin osallistumisen kautta. Yhteyden luoja ja ylläpitäjä suuntautuu ryhmäkeskeisesti ja hän oppii ensisijaisesti eläytymällä opiskelijaryhmän kokemuksiin ja sen toimitaan osallistumiseen. Esiintyjä on usein "äänessä" ja hän oppii omien näkemystensä ja tuntemustensa esittämisen kautta.

Vuorovaikutussisältöpainottuneita verkko-opiskelijatyyppejä ovat näkijä, oivaltaja ja paneutuja. Näkijä oppii assosiatiivisesti vuorovaikutussisältöjä yhdistelemällä, oivaltaja oppii sisällöistä intuitiivisesti keksimällä ja paneutuja oppii sisältöjä tutkimalla.

Verkkoprosessien johtaja on vuorovaikutuksen ja sisältöjen organisointiin painottunut verkko-opiskelijatyyppi. Hän oppii kokoamalla ja jäsentämällä verkko-opiskelussa toteutuvia kohtaamisia ja niihin liittyviä asiasisältöjä.

Verkko-opiskelijatyypit voidaan nimetä seuraavasti: yksilöllinen empatiaoppija, assosiatiivinen oppija, intuitiivinen oppija, yhteisöllinen empatiaoppija, itsessään oppija, tutkiva oppija ja organisoinnissa oppija.

Tuloksellisen verkko-opiskelun perusta on prosessuaalinen itseohjautuvuus. Kun perusroolien taipumista verkko-opiskelijatyypeiksi tarkastellaan tästä näkökulmasta, niin onnistuneessa verkko-opiskelussa ja -oppimisessa saavat ilmaisunsa ja kehittyvät yksilöempaattinen, assosiatiivinen, intuitiivinen, yhteisöempaattinen, itsekeskeinen, tutkiva ja organisoiva itseohjautuminen.

Kun mietitään, mihin verkko-opiskelijan pitää panostaa oppimisstrategioittensa kehittämisessä, niin olennaista on oman yksilöllisen oppimistyyppinsä löytäminen sekä se, miten siinä tulevat esille vuorovaikutusprosessiin, vuorovaikutuksen sisältöön sekä prosessin ja sisältöjen organisointiin suuntautunut verkkokäyttäytyminen.