Yhteisö toimintaympäristönä

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä osiossa ihmettelemme ryhmää, yhteisöä ja organisaatiota olemisen paikkana ja toimintaympäristönä.

Vuorovaikutus toisten kanssa, kuuluminen johonkin ryhmään, on ihmiselle tärkeää. Ihminen peilaa muita ihmisiä, tarkastelee heidän käyttäytymistään ja olemustaan ja kommunikoi heidän kanssaan.

Yhteinen toimintakulttuuri ja työskentelyprosessi mahdollistavat yhteisöllisen vertaisoppimisen, jonka perustana ovat samansuuntaiset tavoitteet.

Jokainen ryhmän jäsen tuo ryhmän työskentelyyn omat piirteensä ja pyrkimyksensä. Näiden lisäksi tilanne ja ympäristöstä tulevat vaikutteet vaikuttavat ryhmän käyttäytymiseen. Jokainen ryhmän jäsen on osallisena ryhmädynamiikan muodostumisessa.

Fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä ryhmän vuorovaikutuksessa ja toiminnassa, vaan erilaiset sosiaalisen median välineet hävittävät maantieteellisestä etäisyydestä johtuvia raja-aitoja.


Ryhmän elinkaaren näkeminen auttaa suhtautumaan luontevasti erilaisiin ryhmäytymisen prosesseihin. (Wikipedia)

Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus (yhdistystieto.fi)

Ryhmädynamiikka, ryhmäidentiteetti: (Jyrki J.J. Kasvi)

Mikä on yhteisö (Wikipedia)

sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. (Peksujeff.wikispaces.com)

Sosiaalisen median moninaisia muotoja (Päivi Svärdin Mind Meister -esitys)

Sosiokulttuurisen projektin toteuttaminen (Tuija Laiholan opinnäytetyö)


Keskustelutehtäviä:

1. Pohtikaa, missä ryhmän kehitysvaiheessa oma yhteisönne tällä hetkellä on ja miten siihen pystyy itse vaikuttamaan.

2. Pohtikaa, miten oman yhteisönne ryhmädynamiikkaa voitaisiin hyödyntää yhteisen projektin toteuttamisessa?

3. Pohtikaa, miten erilaisia sosiaalisen median välineitä voitaisiin hyödyntää yhteisen projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.