Yhteistyö kirjastojen kanssa?

Wikiopistosta

< Wikiopiston pääsivu

 • Keskustelua aiheesta Jaikussa
 • kirjastot olisivat hyvä yhteistyötaho Wikiopiston saavutettavuuden kehittämisessä
  • toiminta voitaisiin kirjastojen tuella laajentaa nopeasti koko maan kattavaksi
  • jotkut kirjastot tukevat asiakkaittensa nettitoimintaa - miksei myös osallistumista Wikiopistoon?
   • mieleen tulevat ainakin Kirjasto 10, Keski-Espoon kirjasto, Kohtaamispaikka@Lasipalatsi, ja hyvin monissa kirjastoissa on perus-opastusta tietskojen ja netin peruskäytöstä. Foorumeille osallistuminen ja netissä toimiviin lukupiireihin osallistumisen avustaminen sopisivat kirjaston konseptiin aivan saumattomasti
  • voisiko kirjasto tukea lukupiirien syntymistä kirjojen ympärille?
   • Vammalan vanhan kirjallisuuden päivillä kesäkuussa on lukupiirien kokoontuminen 28.6.2008 kts. Kirjastolehti 1/2008, s. 22
   • Vammalan tapahtuma poiki ja lukupiirien kattosivusto on vireillä
   • Helsingissä on viimeaikoina (so. muutaman vuoden aikana) toiminut pari itseorganisoitunutta opintopiiriä, toinen Espanjan sisällissodasta ja toinen anarko-feminismistä.
   • 23 asiaa -kurssin mese-chatissa on (ja XmaceX:n muistaman mukaan myös kurssilaistenblogeissa) on tullut esiin miten lukupiirejä voisi järjesteää tietokoneavusteisesti, ja Wikiopisto on mainittu esimerkkinä ja mahdollisena alustana. Ei varmaan yksittäisten kaunokirjallisten teosten lukupiiri-alustaksi kuitenkaan
   • luku- ja kirjallisuuspiirit olivat yhtenä aiheena Kirjastovirkailijapäivillä 2008 ja kiinnostus kirjastolaisten keskuudessa tuntuisi riittävän
 • Wikiopiston tulisi työskennellä sen hyväksi, että suomalaiset kirjastot kehittyvät lainaamisesta jakamisen platformeiksi
  • tekijänoikeuskoulutus -opintopiiri kirjastolaisille? jotta kirjastolaiset oppisivat opastamaan asiakkaita ja piirin aineisto voisi olla hyödyllinen myös asiakkaille
 • 23 asiaa on yleisten kirjastojen työntekijöille suunnattu verkkokurssi jossa kirjastolaiset opettelevat Web 2.0 -juttuja. Yhdeksänviikkoinen kurssi on suomeen mukautettu versio PLCMC:n Learning 2.0 aka "23 Things" -konseptista ja alkaa 14.4.2008. Materiaali on CC ja jää siis saataville ja käytettäväksi sitä mukaa kun sitä julkaistaan.
  • Kurssin vetäjien (XmaceX ja Matti Lassila) kesken on ollut puhetta että kurssin matskun voisi kopsata myös Wikiopiston siipien suojaan kunhan kaikki on julkaistu, ja lisäksi ehkä väsäillä jotain aineiston jatkokäyttöä helpottavaa rakennetta, selitystä tms.
 • käytäntöjen ja teknologian kehittäminen Wikipedian pysyvyyden takaamiseksi kirjastolaitoksen näkökulmasta
  • Vähentäisi tarvetta luoda valtiollinen ratkaisu kilpailemaan jo olemassaolevan yhteisöllisesti luodun palvelun rinnalle
  • Wikiopisto käyttää open souce koodia ja tietokannan sisällöstä saa tehdä kopion
   • paitsi ilmeisesti käyttäjätunnuksista
   • miten käyttäjätunnuksien säilyminen taattaisiin?
    • voisiko kirjastolaitos tarjota käyttäjilleen openID:n
    • MediaWikille on olemassa openID-laajennus
  • Jos MediaWikin kehittäminen loppuu, voidaan jatkaa siitä mihin open source yhteisö on jääny.
  • Voisi olla olemassa valmis sopimusmalli ja käytäntö tämmöisen virallisen peilaamisstatuksen saamiseksi