Avoimien ja vapaiden verkko-oppimateriaalien luominen

Wikiopistosta

< Wikiopiston etusivu


Huom! Tämä sivu on suomenkielinen tiivistelmä englanninkielisestä kurssista. Tämä kurssi saatavilla myös suomenkielisenä toteutuksena nimellä Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen.

Kurssi järjestetään englanninkielellä englanninkielisessä Wikiversityssä. Yhdeksän viikon kurssi alkoi maaliskuun 3. päivä 2008.

Esittely

Avoimet ja vapaat oppimateriaalit ovat yksi aikamme keskustelluimmista teemoista opetussektorilla. Sellaiset projektit, kuten MIT Open courseware, Open Access, Wikipedia, Wikikirjasto ja Wikimedia Commons ovat haastaneet perinteiset tavat julkaista ja tuottaa oppimateriaalia.

Vapaiden ohjelmistojen -liike, joka edistää avoimen lähdekoodin ohjelmien (Open Source) tuotantoa ja Creative Commons -liike, jossa haetaan vaihtoehtoja perinteiselle tekijänoikeudelle, ovat jo vaikuttaneet tapaamme nähdä opetus ja oppimateriaalit tulevaisuudessa.

Kurssilla käsiteltävät sisällöt ja oppimistehtävät tutustuttavat osallistujat avoimien verkko-oppimateriaalien peruskäsitteisiin sekä ilmiön historialliseen ja filosofiseen taustaan. Osallistujat tekevät kurssilla myös oman opintoprojektin jonka aikana he oppivat tuottamaan ja osallistumaan hankkeisiin joissa tuotetaan avointa ja vapaata verkko-oppimateriaalia.

Kurssin uutiset[muokkaa]

Kurssin uutisia kirjataan kurssi-blogiin.

Kohderyhmä[muokkaa]

Teacher in primary school in northern Laos.

Kurssi on tarkoitettu opettajille ja opettajiksi opiskeleville joilla ei ole aikaisempaa tietoa ja osaamista avoimista ja vapaista verkko-oppimateriaaleista.

Opettajuus tai opettajaksi opiskeleminen ei kuitenkaan ole vaatimus kurssille osallistumiselle. Motivaatio ja kiinnostus aiheeseen on vaatimus kurssille osallistumiselle.

Kieli[muokkaa]

Kurssilla osallistujien odotetaan auttavan toisiaan kurssin tehtävien ja projektin tekemisessä. Tästä johtuen kurssilla tulee olla yksi yhteinen kieli. Koska kurssi on kansainvälinen on kurssin kieleksi valittu englanti. Kurssilla tehtävän oman verkko-oppimateriaalin voit kuitenkin tehdä millä tahansa kielellä. Projektityöstä löydät lisätietoja alta.

Osallistujat[muokkaa]

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kurssille voit ilmoittautua sille oheisella sivulla englanninkielisessä Wikiversityssä:

Sivulle voit listata itsesi osallistujaksi. Osallistujasivulta löydät myös tietoa kurssin tutoreista.

Arvioitu työmäärä kurssilla on 4-6 tuntia opiskelua viikoittain. Osallistujien oletetaan käyttävän tämän verran aikaa kurssisisältöjen lukemiseen, katselemiseen ja kuuntelemiseen sekä kurssitehtävien ja projektityön tekemiseen kurssin ohjelman mukaisesti.

Tavoitteet[muokkaa]

Kurssin aikana osallistujat tutustuvat ajatukseen yhteisöllisestä oppimateriaalien tuotannosta. Kurssin jälkeen osallistujilla on taidot hakea, luona ja jakaa avoimia ja vapaita verkko-oppimateriaaleja. Osallistujat tutustuvat mm. seuraaviin käsitteisiin ja teemoihin:

 • Avoin ja vapaa kulttuuri (free and open culture),
 • Avoimet ja vapaat oppimateriaalit (free, libre, open educational resources),
 • Yhteinen vertaistuotanto (commons based peer-production),
 • Verkko-oppimatrialin suunnittelu (educational resource design),
 • Verkko-oppimisprojekti (online study project) ja
 • Mediatuotanto (media production).

Kurssin aikana osallistujien oletetaan tuottavan avoin ja vapaa oppimateriaali. Projektin aikana osallistujat oppivat ottamaan digitaalikuvia, äänittämään audio-leikkeitä ja kuvaamaan videoita ja käyttämään niitä osana verkko-oppimateriaalia.

Kurssitapaamiset[muokkaa]

The 1910 graduating class of Roseland Christian School.

Kurssi tapaa pääosin verkossa, osallistujien blogeissa ja kurssin sähköpostilistalla. Osallistujat voivat halutessaan tavata myös #lemill IRC-kanavalla (Freenode).

Kurssitehtävät[muokkaa]

 • Kurssin viikko-ohjelma löytyy kurssin englanninkieliseltä sivulta. Wikiversityssä.
 • Osallistujien oletetaan aloittavan oma blogi kurssi varten ja laittamaan sen verkko-osoite [[[:en:Participant_of_the_composing_free_and_open_online_educational_resources_course|kurssin osallistujat listaavalla sivulle]]].
 • Osallistujat tekevät kurssitehtävät omaan blogiinsa sekä LeMill tai Wikiversity/Wikiopisto -alustalle.
 • Osallistujien tulisi viikoittain tutustua ohjelmassa oleviin oppimateriaaleihin ja kirjoittaa oma vastauksensa joka viikon kysymykseen.
 • Osallistujien tulisi blogiin kirjoittamissaan vastauksissa osoittaa ymmärtäneensä viikolla käsiteltävän teeman, sisällyttää siihen omia ajatuksia ja huomioita sekä vetää yhteen muiden osallistujien esittämiä ajatuksia.
 • Kurssin materiaaleihin tutustumisen blogiin kirjoittamisen lisäksi osallistujien odotetaan osallistuvat johonkin vapaan ja avoimen oppimateriaalin tuotantoprojektiin jossakin avoimessa verkkoympäristössä.

Arviointi ja palaute[muokkaa]

Kurssin lopuksi kurssin tutorit (Teemu and Hans) arvioivat osallistujien suorituksen seuraavasti: HYVÄKSYTTY, HYLÄTTY, TULEE TÄYDENTÄÄ. Osallistujien oletetaan arvioivan ja antavan rakentavaa palautetta myös toisilleen kommentoimalla toistensa blogi-kirjoituksia ja vetämällä yhteen toisten ajatuksia omassa blogissaan.

Kurssiohjelma[muokkaa]

Kurssi alkaa 3. maaliskuuta 2008. Kurssin viikko-ohjelma oppimateriaaleineen ja kurssitehtävineen löytyy kurssin englanninkieliseltä sivulta, Wikiversityssä.