Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen

Wikiopistosta

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen (käännös kesken, alkuperäinen kurssi)

Lyhyt nimi: avokurssi (käytä tätä tagina tai etuliitteenä kurssiin liittyvissä tuotoksissa)

Ajankohtaista[muokkaa]

Kurssi pidetään syksyllä 2009, välillä 28.9.-6.12. Kurssin kesto on kymmenen viikkoa ja vaatii opetusryhmän keskinäistä kommunikointia.

Jos haluat osallistua seuraavalle kurssille, lisää itsesi osallistujaluetteloon.

Kurssia voi seurata osallistujien blogeista tai ohjaajien blogista.

Huomaa myös 10 viikkoa kestävä Harppaus avoimeen oppimiseen opintopiiri (28.9.-30.11.), jossa pääsee tutustumaan avoimen oppimisen toimintakulttuuriin. Jos rahkeesi riittävät, voit toki osallistua sekä tähän kurssiin että opintopiiriin!

Johdanto[muokkaa]

Avoimet ja vapaat oppiresurssit ovat opetusalan yksi puhutuimmista aiheista. Kansainväliset projektit kuten MIT Open courseware, Open Access, Wikipedia, Wikikirjasto ja Wikimedia Commons haastavat perinteisiä tapoja levittää tietoa ja oppia uutta.

Vapaiden ohjelmistojen ympärillä toimivat liikkeet ovat pyrkineet kehittämään vapaita, ilmaisia ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Creative Commons -liike on tuonut samaa ajattelua muihin teoksiin ja taitellisiin tuotoksiin. Muuttuvat näkemykset tekijänoikeuksista ja uudet käytännöt vaikuttavat myös siihen, mitä opetuksessa ja koulutuksessa saa ja voi käyttää.

Tämän kurssin lukemistot ja tehtävät tutustuttavat osallistujat avointen oppiresurssien tärkeimpiin käsitteisiin ja niiden historialliseen ja ideologiseen taustaan. Osallistujat tekevät myös omat projektityönsä, joissa aloitetaan avoimen ja vapaan oppiresurssin kehittäminen tai osallistutaan olemassaolevan resurssin työstämiseen.

Kurssin tiedotus[muokkaa]

Ohjaajat lähettävät kurssiin liittyvät uutiset ja tiedotukset kurssiblogiin:

Kurssia voi seurata monella tavalla: Kurssin Qaiku-kanava listaa kaikki kurssin blogikirjoitukset yhdellä sivulla. Sivua voi seurata liittymättä Qaikuun. Kanava löytyy täältä:

Kurssille otetaan luultavasti sen alkaessa käyttöön Google Reader ja Google Groups -palvelut.

Kohderyhmä[muokkaa]

Ala-aste Pohjois-Laosissa.

Kurssi on tarkoitettu opettajille, opettajiksi opiskeleville ja muille opetustoimeen liittyville henkilöille joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa avoimista ja vapaista oppiresursseista.

Osallistua kuitenkin saa, vaikka ei kuuluisikaan kuvattuun kohderyhmään.

Kieli[muokkaa]

Tämä on kurssin suomenkielinen versio. Samaa kurssia pidetään myös viroksi.

Pyrimme käyttämään suomenkielisiä lähteitä mahdollisuuksien mukaan, mutta lisämateriaalit, tutkittavat projektit ja käytettävät ohjelmistot saattavat olla englanninkielisiä.

Osallistujat[muokkaa]

Osallistujaluettelo löytyy täältä:

Kurssi alkaa syksyllä 2009, ilmoittautuminen on käynnissä. Osallistujasivulla on tietoa myös kurssin vetäjistä. Osallistujien arvioitu työmäärä on 4-6 tuntia opiskelua viikossa. Opiskelijoiden odotetaan lukevan, katsovan ja kuuntelevan verkossa olevia lähdemateriaaleja ja suorittamaan aikataulun mukaiset tehtävänannot.

Tavoitteet[muokkaa]

Kurssin aikana osallistujat perehtyvät oppiresurssien yhteiskehittelyyn. Kurssin jälkeen osallistujilla on taidot löytää, tuottaa ja jakaa vapaita ja avoimia oppiresursseja verkossa. Seuraavat käsitteet tulevat olemaan osallistujille tuttuja:

 • vapaa ja avoin kulttuuri,
 • vapaat ja avoimet oppiresurssit,
 • yhteisomistukseen pohjautuva vertaistuotanto (commons based peer-production),
 • oppiresurssien muotoilu,
 • verkkopohjaiset oppimisprojektit sekä
 • mediatuotanto

Kurssin tehtävissä osallistujien odotetaan laativan yhden vapaan ja avoimen oppiresurssin. Projektin aikana osallistujat oppivat ottamaan digitaalisia kuvia, tallentamaan ääntä ja videota ja käyttämään näitä medioita oppiresursseissa.

Luokkatapaamiset[muokkaa]

Roselandin kristillisen koulun vuoden 1910 valmistuneet opiskelijat.

Tämä luokka tapaa pääosin asynkronisesti verkossa osallistujien blogien ja postituslistan kautta. Osallistujat voivat myös keskustella muissa viestintävälineissä, kuten Qaikussa tai Twitterissä.

Tehtävät[muokkaa]

 • Kurssin viikkorakenne lukemistoineen ja tehtävineen on tällä sivulla.
 • Osallistujien odotetaan perustavan blogi kurssia varten, jonka linkki lisätään osallistujasivulle oman nimen kohdalle. Osallistujat voivat myös käyttää olemassaolevaa blogiaan, kunhan kurssiin liittyvät kirjoitukset erotetaan sopivalla tagilla tai kategorialla. (Ilmaisia blogeja tarjoaa esim. Wordpress ja Googlen Blogger)
 • Kurssitehtävät palautetaan kunkin osallistujan omaan blogiin.
 • Myöhemmin kurssilaisia pyydetään työstämään omaa sisältöään LeMillissä tai Wikiopistossa ja raportoimaan tästä omassa blogissaan.
 • Osallistujien tulisi lukea ohjelman mukainen materiaali ja lähettää vastauksensa kunkin viikon herätekysymyksiin blogeihinsa.
 • Osallistujien tulee käyttää blogejaan osoittamaan annettujen lähdemateriaalien ymmärrystä ja kriittistä arviointia sekä liittää omia ajatuksiaan ja muiden ajatusten synteesejä.
 • Tehtäväkirjoitukset tulisi olla osallistujien blogeissa joka perjantai.
 • Tehtäväkirjoitus voi vastata, täydentää tai kritisoida (hellästi) jonkun toisen tehtäväkirjoitusta. Lukekaa mitä muut ovat kirjoittaneet, kommentoikaa blogeihin kun löydätte jotakin kiinnostavaa.
 • Ohjaajat tulevat kommentoimaan tehtäviä. Jos blogissanne ei ole kommentointimahdollisuutta, teemme sen kurssiblogiin.

Arviointi ja palaute[muokkaa]

Kurssin lopussa kurssivetäjät (Jukka, Tarmo ja Teemu) antavat joka osallistujalle arvosanan HYVÄKSYTTY, HYLÄTTY tai LISÄSUORITUS VAADITAAN. Osallistujien odotetaan arvioivan toistensa työtä rakentavan kritiikin muodossa kommentoimalla toisten blogeja tai syntetisoimalla toisten ideoita omissa blogeissaan.

Aikataulu[muokkaa]

Wikiopiston logo avoimille oppiresursseille.

1. Viikko, 28. syyskuuta: Johdanto[muokkaa]

- Vapaiden ja avointen oppiresurssien lyhyt historia -

viikon blogiposti

Esimerkkiprojekteja:

Tehtävät:

 • Kirjoita kolme (3) blogikirjoitusta
 • Kirjoita lyhyt kahden kappaleen esittelyposti itsestäsi. Kerro kuka olet, mistä tulet ja miksi haluat osallistua kurssille. Voit halutessasi lisätä ääntä ja kuvaa esitykseesi. Voit halutessasi käyttää nimimerkkiä ja jättää henkilöllisyyttäsi paljastavia tietoja kertomatta, mutta kerro vähintään miksi olet kurssilla.
 • Lue Ilkka Tuomen raportin annetut luvut ja arvioi niitä blogissasi. (Yksi lähtökohta on esim. miettiä mikä nykyisessä työssäsi on avointa ja mikä avautumassa, näyttääkö Tuomen ennustus OER:ien vaikutuksesta toteutuvan ympärilläsi?)
 • Tutustu esimerkkiprojekteihin ja arvioi niitä blogissasi.
 • Blogikirjoitusten pitäisi osoittaa, että olet ymmärtänyt Tuomen raportin avainkohdat.
 • Älä vain referoi raporttia, vaan yritä esittää omia havaintoja ja ajatuksia aiheesta.

LeMill.net - Yhteisö opettajille.

2. viikko, 5. lokakuuta: Johdatus LeMilliin ja Wikiopistoon[muokkaa]

- LeMill tai Wikiopisto oppiresurssien tuotantovälineinä -

Huom! Maanantaina 5. lokakuuta klo 14-15 järjestetään webinaari, jossa LeMilliä esitellään. Lisätietoja blogista.

 • Johdatus LeMilliin
 • Johdatus Wikiopistoon
 • Kuinka LeMilliä voi käyttää kurssilla?
 • Kuinka Wikiopistoa voi käyttää kurssilla?

Tehtävät:

 • Luo tunnus ja kirjaudu LeMilliin tai Wikiopistoon ja osallistu jollakin tavoin: voit luoda pienen oppiresurssin, parannella jotakin löytämääsi tai antaa palautetta olemassaolevista materiaaleista LeMillin tai Wikiopiston tarjoamilla välineillä. Kirjoita blogiin kuvaus kokemuksesta ja sen haasteista.
 • Kun olet luonut tunnuksen LeMilliin tai Wikiopistoon, täytä käyttäjäprofiilisi.
 • Yritä löytää ryhmä tai projekti, jossa ihmiset työskentelevät sinulle mielenkiintoisen aiheen parissa tai aiheen parissa, jossa uskoisit voivasi auttaa. Liity tähän ryhmään.
 • Aloita oma oppiresurssiprojekti, joko LeMillin oppiresurssina (tai menetelmänä tai työkalukuvauksena) tai Wikiopiston wiki-sivuna.
 • Dokumentoi etenemistäsi blogikirjoituksessa. Mitä päätit tehdä ja miten hahmotit ympäristön jossa toimit? Muuttuiko kokemus työn aikana.
 • Blogikirjoituksen täytyy osoittaa ymmärrystä Wikiopistosta tai LeMillistä.

Linkkejä ja resursseja


Jäljennös Isaac Newtonin peilikaukoputkesta.

3. viikko, 12. lokakuuta: Taustafilosofia[muokkaa]

- Joitakin vaikuttavia teorioita vapaiden ja avointen oppiresurssien taustalla -

Luettavaa suomeksi:

Luettavaa englanniksi:

Tehtävät:

 • Kirjoita yksi (1) blogikirjoitus
 • Lue artikkelit valistuksesta, tieteen ideologiasta, kirjastoaatteesta, vapaasta sivistystyöstä ja vapaiden ohjelmistojen liikkeestä.
 • Blogikirjoituksen tulee käsitellä näitä kaikkia.
 • Yritä osoittaa samankaltaisuuksia ja eroja aatteiden välillä.

4. viikko, 19. lokakuuta: Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet[muokkaa]

- Vapaista ohjelmista vapaisiin sisältöihin -

Katseltavaa suomeksi:

Selailtavaa suomeksi:

Luettavaa englanniksi:

Katseltavaa englanniksi:

Tehtävät:

 • Kirjoita yksi (1) blogikirjoitus
 • Lue artikkeli tekijänoikeuksien historiasta, katseo esitys ja lue artikkeli globaaleista oppiresursseista.
 • Blogikirjoituksesi pitäisi käsitellä kaikkia näitä teemoja.
 • Yritä kuvailla miksi tekijänoikeudet ovat sellaisia kuin ovat ja miksi Lessigin mielestä tarvitaan "Vapaata kulttuuria". Yritä käsitellä näitä teemoja Suomen kulttuurissa ja pohdi miten nämä aiheet vaikuttavat omaan työhösi.

5. viikko, 26 lokakuuta: Wikipedia ja Wikimedia[muokkaa]

- Vapaiden, ilmaisten ja avointen sisältöjen turvapaikka -

Tehtävät:

 • Kirjoita yksi (1) blogikirjoitus
 • Lue artikkelit Wikipediasta ja tutustu Wikimedian muihin projekteihin.
 • Blogikirjoituksesi pitäisi käsitellä Wikimedian projekteja ja/tai Wikipediaa.
 • Yritä pohtia millainen vaikutus vapaalla kulttuurilla ja Wikimedian liikkeillä on tulevaisuudessa oppiresursseihin ja koulutukseen yleensä.

6. viikko, 2. marraskuuta: Valokuvat verkossa[muokkaa]

Valokuvaajia New Yorkissa.

- Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. -

Kuinka ottaa parempia kuvia?

Kuinka parannella digikuvia?

 • Adobe Photoshop Express - verkkopohjainen kuvankäsittelyohjelma
 • Gimp - monipuolinen ilmainen kuvankäsittelyohjelma Windowsille, Maceille ja Linuxiin.
 • Paint.NET - piirustusohjelma Windowsille.
 • Picasa - Googlen digikuvien hallinta- ja muokkausohjelma
 • Seashore - ilmainen piirustusohjelma Maceille
 • iPhoto - Macin mukana tuleva kuvankäsittelyohjelma riittää hyvin viikon tehtäviin.

Avoimia lisenssejä käyttäviä kuvagallerioita ja -palveluja.:

 • Wikimedia Commons - Wikimediasäätiön avoin valokuva- ja media-arkisto.
 • Flickr - Yahoon omistama suosittu kuvagalleriapalvelu, vain osa kuvista on vapailla lisensseillä (rajaa haut Creative Commons -lisensseihin)
 • CC Wiki - Featured Image Sites - tunnetut Creative Commons-lisenssejä käyttävät kuvapalvelut.

Tehtävät:

 • Kirjoita yksi (1) blogikirjoitus ja lisäksi pääset ottamaan ja käsittelemään kuvia
 • Tutustu lähdemateriaaleihin ja vilkaise ylläolevia linkkejä.
 • Käytä/lainaa digikameraa ja ota kuvia kotikaupungistasi. Valitse yksi tai kaksi kuvaa joita voisi käyttää oppiresurssina.
 • Jälkikäsittele kuvia "Kuinka ottaa parempia kuvia?" linkkien ohjeiden mukaan. Rajaa, korjaa aukko, valkotasapaino, väritys, tarvittaessa terävöinti. Tarvittavia työkaluja löydät "Kuinka parannella digikuvia?"-linkeistä.
 • Liity Flickr:iin ja lataa kuvasi sinne. Lisää kuviin kuvaavat tagit, sijoita ne kartalle ja julkaise ne Creative Commons-lisenssillä.
 • Yritä viedä yksi kuva Wikimedia Commonsiin tai LeMilliin.
 • Etsi kuvia kotikaupungistasi Wikimedia Commonsista ja Flickr:stä. Löytyikö lähettämäsi kaltaisia kuvia? Ovatko ne julkaistu avoimilla lisensseillä, saako niitä käyttää?
 • Kirjoita blogiisi yhteenveto siitä miten kuvien jakaminen toimi sinulle. Lisää postiin linkit lähettämiisi ja löytämiisi kuviin.

7. viikko, 9. marraskuuta: Ääni verkossa[muokkaa]

- And music can fill your heart with Love -

Tehtävät:

 • Luot yhden podcastin
 • Tutustu podcasteihin ja verkkoaudion käyttöön käyttäen edellämainittuja lähteitä
 • Asenna Audacity ja LAME tai tutustu GarageBandiin.
 • Palaa 6. viikolla ottamasi hyvän kaupunkikuvan ottopaikalle ja joko tallenna paikanpäällä puhuttu kuvaus siitä miksi paikka tai kuvattu tilanne oli mielenkiintoinen (voit käyttää erityistietämystäsi historiasta, biologiasta ym.). Voit myös tallentaa tämän kuvauksen kotona, jos tuntuu että tarvitset käsikirjoituksen tai jos käytössäsi ei ole kannettavaa tietokonetta tai tallennusvälinettä. Jos tallennat ulkona, tallenna myös taustaääntä myöhempää käyttöä varten.
 • Käsittele tallennetta Audacitylla tai GarageBandilla, tee siitä podcast. (Yritä poistaa liian pitkiä taukoja, kokeile saatko ääntä selvemmäksi ja taustakohinaa vähennettyä.)
 • Julkaise podcast odeossa tai switchpodissa
 • Kirjoita blogiisi podcastista, anna linkki lähetykseen.
 • Katso blogisi tai podcast-palvelusi RSS-syötettä (pieni RSS-ikoni joko sivussa tai selaimessa) ja mieti miten RSS auttaa podcastien hakemisessa.

8. viikko, 16. marraskuuta: Videot verkossa[muokkaa]

 • Videopalveluja (Huom! Käyttöoikeudet vaihtelevat):

Tehtävät:

 • Etsi hyödyllinen tai mielenkiintoinen video tai videoita yllämainituista lähteistä ja upota (embed) se tai ne blogiisi. Videon upottaminen on yksinkertainen tapa toistattaa video omassa blogissasi joutumatta ylläpitämään isoa videotiedostoa. Löydettyäsi sopivan videon, etsi sivulta "embed"-nappia tai tekstikenttää, jossa embed-koodi on. Kopioi tämä koodi blogikirjoitukseesi ja videon pitäisi näkyä.
 • Luo oma video käyttäen linkitettyjä ohjeita ja julkaise se sopivassa palvelussa. Vaihtoehtoisesti etsi joku mielenkiintoinen video jossa on sallivat tekijänoikeudet ja tekstitä se suomeksi tai suomesta englanniksi.
 • Pohdintaa blogikirjoitukseen: Monissa edellämainituista videopalveluista ei voi vaikuttaa lähettämänsä videon lisenssiin ja käyttöoikeuksiin. Joissakin voi. Käy läpi videopalveluita, vertaile ja pohdi vaikuttaako tämä todelliseen käyttöön. Jos löytäisit videon, jonka osia haluaisit käyttää omassa oppimateriaalissa (oletetaan että levität sitä verkkovideona), mutta tätä videota ei ole julkaistu avoimella lisenssillä, miten toimisit?

9. viikko, 23. marraskuuta: Palaute ja arviointi[muokkaa]

- Kerro muille mielipiteesi heidän työstään -

Tehtävät:

 • Kirjoita yksi (1) blogikirjoitus, mutta tee myös seuraavat asiat:
 • Vieraile muiden opiskelijoiden blogeissa ja kommentoi siellä olevia kirjoituksia.
 • Kommentoi ainakin yhtä kunkin osallistujan kirjoitusta.
 • Kirjoita omat reflektiosi kurssista ja ryhmästä. Mitä opit?

10. viikko, 30. marraskuuta: Esitykset ja keskustelu[muokkaa]

- Kuinka voimme tehdä tämän paremmin ensi kerralla -

Tehtävät:

 • Kirjoita vain yksi (1) blogikirjoitus, mutta kirjoita lisää Kritiikki ja palaute -sivulle
 • Kirjoita oma kritiikkisi ja palautteesi oman kurssiblogisi viimeiseksi kirjoituksesi.
 • Osallistu kurssin lopettavaan videokonferenssiin, josta ilmoitetaan tarkemmin kurssiblogissa.

Kiitokset[muokkaa]

Tämä kurssi on käännös vastaavasta englanninkielisestä kurssista, joka puolestaan on saanut vaikutteita David Wileyn kurssista Introduction to Open Education. Kiitokset!

Tiedosto:Avo hankkeen logot.jpg

Tämän suomenkielisen kurssin laatiminen on tehty osittain AVO-hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto sekä Lapin lääninhallitus.

Lisätietoja[muokkaa]

Ulkoiset linkit[muokkaa]