Avoin yliopisto/Mediakasvatus ja uudet lukutaidot/Kevään 2011 kurssi

Wikiopistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Alkutapaaminen[muokkaa]

Alkutapaaminen pidetään 16.4.2011 klo 10-14.00

Alkutapaamisessa tutustutaan ja kerrotaan opintokokonaisuudesta, tehdään käyttäjätunnukset sekä ryhmäydytään. Lisäksi tapaamisella esitellään opintojakso, käydään läpi sen tavoitteet sekä kirjallisuus ja kurssin aikataulu.

Jakson aikataulu:

 • ensimmäinen tehtävä 18.4.–1.5.2011
 • toinen tehtävä 2.–8.5.2011
 • kolmas tehtävä 9.–15.5.2011
 • arviointiviikko 16.–20.5.2011

Tehdään käyttäjätunnukset Wikiin.

Ryhmien tehtävänä on selvittää: a) Kuinka aikovat seurata ryhmäläistensä osallistumista, b) mikä on sopiva määrä osallistumiselle heidän mielestään, c) kuinka tieto osallistuvista tulee opettajalle ja d) kuka tiedon lähettää. Ryhmät valitsevat vastuuhenkilöt kullekin tehtävälle.

Julkaistaan Wikiopisto-sivulla ensimmäinen tehtävä, jonka jälkeen uusi tehtävä avataan jokaisen viikon alussa.

Tehtävät[muokkaa]

Tehtävien tekemisestä

 • Wiki(opisto)ssahan kiinnostavaa on se, kuinka ryhmä voi yhdessä rakentaa vastauksen ao. *kysymykseen. Toisin sanoen, kannattaa kokeilla työmuotoa, jossa kaikki kirjoittavat samaa tekstiä *- eikä niin, että jokainen kirjoittaa omia kommenttejaan. Tietenkin on mahdollista ensin *kirjoittaa kommentteja ja sitten editoida ja koostaa niistä yhteinen vastaus. Ja kaiken tämän voi *tehdä omalla ryhmäsivulla. Tässä on esimerkki yhden ryhmän tuottamasta yhdessä kirjoitetusta *vastauksesta (ryhmä halusi perehtyä opettajan rooliin mediakasvattajana): Sarateam

Tehtävä 1 Opiskelijat tutustuvat Janne Matikaisen tutkimusraporttiin: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla [1] ja selvittävät millaisena yhteisönä tai joukkona sosiaalisen median sosiaalinen järjestelmä näyttäytyy? sekä Juha Suorannan Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus – artikkeliin [2] ja pohtivat mitä tarkoitetaan ”mediayhteisöllisyydellä”? Tehtävä suoritettava ajalla 18.4-1.5.

Tehtävä 2 Leena Rantalan Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa [3] ja Janne Matikaisen tutkimusraporttiin: Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla [4], kappaleeseen 4 , (s.73- 86) Luottamus perinteiseen ja sosiaaliseen mediaan ja pohtivat medialukutaidon suhdetta raportissa esitettyihin tuloksiin Suomalaisten luottamuksesta sosiaaliseen mediaan. Tehtävä suoritettava ajalla 2- 8.5.

Tehtävä 3 Juha Suorannan artikkeli Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [5] Pohtikaa Klafkin portaiden ja toisaalta Rhizome- sävellyksen nuottikuvan avulla koulujärjestelmää ja ajattelun vapauden suhdetta toisiinsa. Kirjoittakaa vapaasti ja lennokkaasti. Tehtävä suoritettava ajalla 9- 15.5.

Tehtävä 4 Arviointiviikko.Teidän tulee arvioida oman ryhmän toimintaa monipuolisesti: mm. osallistuivatko kaikki tasapuolisesti, kuinka onnistuitte ja tapahtuiko kehitystä. Koska toteutus oli ensimmäinen laatuaan olisi hyvä jos myös arvioisitte tehtäviä sekä tietysti tätä wikiä oppimis/opiskeluympäristönä. Tehtävä suoritettava ajalla 16- 20.5.

Osallistujat ja ryhmät[muokkaa]

Jakson kirjallisuus[muokkaa]

 • Matikainen, Janne: [6] Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC 2009.
 • Rantala, Leena (2007). Kriittiset lukutaidot mediayhteiskunnassa. Teoksessa Aittola, Tapio ym. (toim.), Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 137–152. [7]
 • Suoranta, Juha (1998). Kriittinen pedagogiikka ja mediakasvatus. Tiedotustutkimus 21 (1), 32-45 [8]
 • Suoranta, Juha (2009). Wikioppiminen ja radikaali tasa-arvo [9]
 • Wikipedian käyttäjän käsikirja [10]
 • Viisautta wikin tekoon [11]